söndag28 maj

Kontakt

Annonsera

E-tidning

Sök

Starta din prenumeration

Prenumerera

Debatt

Ta tag i de växande klyftorna på bostadsmarknaden, Stenevi

Sverige har inte haft en sammanhållen bostadspolitik värd namnet på årtionden – något som har fått allvarliga konsekvenser för de grupper som står längst från bostadsmarknaden. Det finns därmed många viktiga frågor att lösa för vår nya bostadsminister Märta Stenevi, skriver HSB:s förbundsordförande Anders Lago.

Publicerad: 11 februari 2021, 18:00

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

”Varannan kommunpolitiker anser att möjligheten för människor att efterfråga bostäder behöver underlättas,” skriver Anders Lago. Foto: Anders Wiklund/TT


Ämnen i artikeln:

Löfven 2KommunerBostadspolitikBostadspolitikenBostadsbristen

Avsaknaden av en sammanhållen bostadspolitik blir allt tydligare. I över 70 procent av landets kommuner råder en brist på bostäder enligt Boverket. Problemen med trångboddhet i socialt utsatta områden blivit plågsamt tydliga i smittspridningen av covid-19. Samtidigt stängs alltfler människor ute från bostadsmarknaden. Unga människor med normala inkomster möts av stängda dörrar då de ska köpa en bostad. Det är viktiga frågor att lösa för vår nya bostadsminister Märta Stenevi.

I dag publiceras rapporten ”Kommunpolitiken och bostadsförsörjningen” där ett 90-tal ledande politiker i landet medverkat. Rapporten som har tagits fram av Tyréns på uppdrag av HSB visar att det saknas en långsiktig och sammanhängande bostadspolitik. Även om kommunerna formellt sett har ansvar för bostadsförsörjningen så är handlingsutrymmet begränsat, då staten till stora delar styr i form av regelverk, finansiering och hur prioriterad frågan är. I slutändan slår det hårt mot grupper som har en svag ställning på bostadsmarknaden.

Ett särskilt slående resultat är att varannan kommunpolitiker anser att möjligheten för människor att efterfråga bostäder behöver underlättas: Hälften anser att ett startlån för unga skulle vara särskilt användbart. Unga vuxna och unga familjer hör till de mest utsatta grupperna då möjligheterna att köpa en egen bostad har försämrats dramatiskt de senaste åren på grund av kraftiga kreditrestriktioner. En hel generation håller således på att stängas ute från bostadsmarknaden. Situationen har dessutom förvärrats under pandemin, då många unga vuxna blivit arbetslösa.

Regeringen har nyligen tillsatt en utredning om startlån som ska föreslå åtgärder som hjälper unga förstagångsköpare in på bostadsmarknaden. Det är ett mycket välkommet initiativ som vi på HSB har efterlyst länge. En rapport som analysföretaget WSP tagit fram på uppdrag av HSB visade att ett statligt startlån för unga skulle minska tiden det tar att spara ihop till första bostaden dramatiskt: från drygt tio till knappt tre år.

För att få igång bostadsbyggandet efterfrågar de ledande kommunpolitikerna främst ett utvidgat investeringsstöd och förenklade regelverk för bostadsbyggande vid nyproduktion. De största hindren anses vara regler kring strandskydd, riksintressen och systematiska överklaganden. HSB som bostadsutvecklare vill i detta sammanhang särskilt peka på den långa handläggningstiden för överklaganden som bidrar till att bostadsbyggandet drar ut på tiden och fördyras i onödan.

Vi håller i hög grad med kommunpolitikerna. Sverige har inte haft en sammanhållen bostadspolitik värd namnet på årtionden – något som har fått allvarliga konsekvenser för de grupper som står längst från bostadsmarknaden. Även väljarna är kritiska till regeringens bostadspolitik visar en sifo-undersökning. Men kommunerna behöver också ta ett större ansvar och verkligen använda de verktyg som de har till förfogande. Enligt dem själva är de viktigaste verktygen: en aktiv markpolitik, bygga via allmännyttan samt föra en dialog med privata aktörer.

Till syvende och sist behöver alla inblandade aktörer samverka. Det är hög tid att kraftsamla tillsammans och få upp bostadsfrågorna på den politiska dagordningen.

Anders Lago, förbundsordförande HSB

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Dela artikeln:

Nyhetsbreven som ger dig bäst koll på samhället

Välj nyhetsbrev