onsdag7 juni

Kontakt

Annonsera

E-tidning

Sök

Starta din prenumeration

Prenumerera

Debatt

”Ta socioekonomisk hänsyn i miljötillsynen”

I dag tas ingen hänsyn till hushållets förmåga att hantera de ekonomiska följderna av att byta ut sin utdömda avloppsanläggning, skriver Jonathan Lindgren, Villaägarnas riksförbund.

Publicerad: 28 april 2023, 03:30

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Jonathan Lindgren, expert på kommunala tjänster, Villaägarnas riksförbund.


Ämnen i artikeln:

VA-systemKlimat och miljö

En miljötillsyn av enskilda avlopp som inte väger kostnad mot nytta tvingar hushåll till dyra åtgärder och i värsta fall flytt och försäljning. I ett läge med osäkerhet kring miljötillsynens relevans måste en uppvärdering ske av de socioekonomiska konsekvenserna, det vill säga hur människor riskerar att drabbas.

Det har gått fem år sedan Rådet för evidensbaserad miljöanalys gav det statliga forskningsrådet Formas uppdraget att göra en systematisk forskningssammanställning om markretention av fosfor från enskilda avlopp. Under de här fem åren har en rad bostadsministrar hänvisat till uppdraget varje gång frågan om fosfor kommit upp. Den 3 april publicerades till slut den systematiska kartläggningen i tidskriften Environmental Evidence. Vad blev då slutsatsen från den femåriga utredningen?

LÄS MER: SKR: Sju saker staten bör göra för klimatet

Formas drar slutsatsen att inget går att veta. Rådet hittar inga studier som över årtionden täcker markstudier från utsläppspunkt till vattenrecipient. De få tillgängliga studierna är för korta, svaga, ospecifika och svarar inte mot komplexiteten som naturliga situationer utanför labbet bjuder.

Formas kan alltså inte erbjuda politiken eller kommunala miljöinspektörer någon vägledning kring huruvida markens förmåga att fördröja och ta upp fosfor är något att beakta när de överväger enskilda avlopps påverkan på närliggande vatten.

Med detta icke-besked är risken överhängande att beslutsfattare använder försiktighetsprincipen och fortsätter en sträng eller oförutsägbar miljötillsyn. Naturvärden beaktas, men som Formas konstaterar vet vi inte om naturvärden värnas genom miljötillsynen eller om åtgärder bokstavligen bara är ”pengar ner i toaletten”.

Enligt 2 kap 7 § Miljöbalken ska myndigheters krav vara rimliga sett till avvägningen mellan kostnad och nytta. Mängden fosfor som avges från ett hushåll är mycket liten. När ett enskilt avlopp vid en sommarstuga i dag beläggs med förbud enbart för att anläggningen anses för gammal går detta perspektiv förlorat.

Den aspekt som miljötillsynen inte beaktar är den socioekonomiska. I dag tas ingen hänsyn till hushållets förmåga att hantera de ekonomiska följderna av att behöva byta ut sin utdömda avloppsanläggning. Eller civilförsvarsaspekten av att en decentraliserad avloppsstruktur demonteras.

Det finns stor anledning att låta verkligheten göra sig påmind när enskilda avlopp ska värderas, och att socioekonomisk hänsyn vägs in tydligt i bedömningen.

Jonathan Lindgren, expert på kommunala tjänster, Villaägarnas riksförbund

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Ämnen i artikeln:

VA-systemKlimat och miljö

Dela artikeln:

Nyhetsbreven som ger dig bäst koll på samhället

Välj nyhetsbrev