Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Debatt

”Ta med oss i samtalen om vårdens framtid”

Äntligen ett nationellt råd för vårdens kompetensförsörjning – men hur ska professionsförbunden bidra, undrar fem föreningar och fackförbund för vårdpersonal.

Publicerad: 16 september 2019, 07:30

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Regeringen behöver förtydliga hur vi ska medverka på ett modernt, samskapande sätt där även yrkes- och professionsorganisationernas perspektiv tas till vara, menar debattörerna.

Foto: Daniel Stiller / Bildbyrån


REPLIK ”Så får vi en mer effektiv kompetensförsörjning”, skriver Anders Söderholm, Universitetskanslersämbetet och Olivia Wigzell, Socialstyrelsen i en debattartikel i Dagens Samhälle den 29/8.

Vi representerar ett antal av hälso- och sjukvårdens yrkes- och professionsorganisationer och därmed de yrkesgrupper som det råder kritisk brist på i dag och i morgon. Vi har deltagit i möten inför den slutrapport som artikelförfattarna lämnat till regeringen. Vi har under flera års tid framfört just behovet av ett nationellt råd som planerar och samverkar kring vårdens kompetensförsörjning – äntligen blir detta verklighet! Vi är även positiva till förslaget om utökad samverkan i sjukvårdsregioner och om förbättrade sjukvårdsunderlag, detta har vi arbetat för länge.

I rapporten föreslås att ett nationellt råd inrättas där representanter från regioner, kommuner, universitet och högskolor bygger upp en gemensam bild av befintliga utmaningar och framtida kompetensbehov. Vi saknar våra organisationers roll i detta råd – om rådet ska bedriva ”ett sektorsövergripande samarbete mellan vårdens huvudmän och den högre utbildningen” så bör professions- och fackförbunden vara representerade. Men bland de föreslagna 14 ledamöterna finns vi inte med. Vi förstår behovet att ha en effektiv, tajt grupp som nationellt råd, men vi efterfrågar en tydligare beskrivning av hur rådet ska samverka med våra organisationer på ett självklart sätt. Den samverkansmodell som beskrivs i rapporten är hyfsat traditionell och vi önskar en modern modell med ett tydligare fokus på samskapande på ett tidigt stadium. Detta för att ”leva som vi lär” i den gemensamma omställningen till en god och nära personcentrerad vård.

Det är vi professionsexperter som kan förmedla vårdens yrkesgruppers kunskap och bidra med deras kompetens och erfarenhet gällande problemen och lösningarna. Utan vår medverkan kommer rådet inte få en fullödig bild av de förutsättningar, utmaningar och möjligheter som påverkar kompetensförsörjningen. Om endast vårdens huvudmän och utbildningsväsendet får ge sin syn på problematiken och lösningarna, så kommer lösningarna att halta – man riskerar att utgå ifrån hur dagens vårdorganisationer ser ut, och på vårdstatistik som i mångt och mycket är gårdagens siffror. Hur ska rådet säkra framtidsperspektivet och agera utifrån morgondagens behov?

Vi har som representanter för tusentals medarbetare en tydlig bild av vad som måste till. Vi tar ansvar för vårdens kompetensförsörjning och efterfrågar en tydligare beskrivning av hur vi ska få möjlighet att bidra i nuvarande samverkansmodell. Det räcker inte med att bjuda in oss som experter några gånger om året, utan vi behöver arbeta tätare tillsammans. Regeringen behöver förtydliga hur vi ska medverka på ett modernt, samskapande sätt där även yrkes- och professionsorganisationernas perspektiv tas till vara.

Ami Hommel, ordförande Svensk sjuksköterskeförening

Heidi Stensmyren, ordförande Sveriges läkarförbund

Kerstin Hillergård, ordförande, Svensk förening för röntgensjuksköterskor

Maysae Quttineh, ordförande, IBL, Institutet för biomedicinsk laboratorievetenskap

Sineva Ribeiro, förbundsordförande Vårdförbundet

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Dela artikeln:

Nyhetsbreven som ger dig bäst koll på samhället

Välj nyhetsbrev