lördag1 april

Kontakt

Annonsera

E-tidning

Sök

Starta din prenumeration

Prenumerera

Debatt

”Ta fram en strategi för världens bästa sjukvård, Hallengren”

Det behövs en nationell strategi och en handlingsplan med konkreta insatser för att sporra hälso- och sjukvården till att ha högst kvalitet i världen, skriver företrädare för Medicinteknikföretaget Arjo

Publicerad: 9 augusti 2021, 03:00

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Foto: Ninni Andersson/Regeringskansliet


Ämnen i artikeln:

VårdkvalitetVårdpersonalPatientsäkerhetArbetsmiljö

Politiker beskriver ofta den svenska hälso- och sjukvården som ett internationellt föredöme. Och visst håller hälso- och sjukvården på många sätt världsklass, men det finns också en annan sanning.

Svensk hälso- och sjukvård står inför en samhällsutveckling där vårdbehoven kommer att öka och där en minskande andel yrkesarbetande svenskar ska betala för en vård som ständigt behöver utökas och förbättras. Hälso- och sjukvården är inte rustad att klara den utmaningen i dag – tvärtom finns stora brister.

Den allvarligaste bristen handlar om kvaliteten för vårdtagarna. Det saknas många gånger tillräcklig individanpassning, det finns ofta inte ett systematiskt patientsäkerhetsarbete och skador i vården är vanligt förekommande.

Det finns också allvarliga brister när det gäller arbetsförhållanden. Bemanningsproblem ger en ohållbar arbetsbelastning för personalen. Vårdpersonal drabbas ofta av arbetsskador. Skiftarbete, samarbetsproblem och ständiga förändringar hör till vardagen och sjukfrånvaron är hög.

Slutligen finns allvarliga brister när det gäller styrning och organisering. Produktiviteten och effektiviteten är låg, mycket tid läggs på administration i stället för på att utveckla det patientnära arbetet och de upphandlingar som görs har ofta ett kortsiktigt fokus på pris och detaljkrav.

Alla dessa brister hänger tätt samman. Och de kan bara lösas genom en helhetssyn på såväl vårdtagaren som hela hälso- och sjukvården, med fokus på förebyggande insatser.

Arjo vill därför att regeringen tar fram en nationell hälso- och sjukvårdsstrategi, som har målet att svensk hälso- och sjukvård ska ha högst kvalitet i världen. För att sporra alla berörda aktörer bör Sverige sätta ribban högt. Strategin bör också ha en tillhörande handlingsplan med konkreta insatser för att nå uppsatta mål.

Regeringen har redan nationella strategier på flera andra områden. Som exempel kan nämnas digitaliseringsstrategin, livsmedelsstrategin och strategin för life science – alla med mycket spänstiga mål.

Vårt förslag om en nationell hälso- och sjukvårdsstrategi väcker frågor om regionernas, kommunernas och de privata aktörernas självständighet. Det är dessa aktörer som självständigt måste genomföra det konkreta förbättringsarbetet. Men det ligger samtidigt i hela landets intresse att Sverige lyckas skapa en hälso- och sjukvård av hög kvalitet.

De insatser som finns i strategins handlingsplan bör därför fokusera på hur staten kan underlätta för utförarna av hälso- och sjukvården att höja kvaliteten. I en ny rapport presenterar vi på Arjo fem konkreta förslag på statliga insatser som vi bedömer skulle vara samhällsekonomiskt effektiva.

De fem förslagen handlar om satsningar på kvalitets- och effektiviseringsanalyser, ökad användning av funktionsupphandlingar, bättre arbetsmiljö inom vården, mer rörelse för vårdtagare i vårdmiljöer och integrering av ledningssystem för patientsäkerhet och arbetsmiljö.

”Svensk sjukvård och äldreomsorg ska hålla världsklass” – så skrev socialminister Lena Hallengren (S) på Twitter för en tid sedan. Nu är det dags för regeringen att dels spänna bågen ytterligare, dels gå från ord till handling.

Sverige bör inte bara ha en hälso- och sjukvård som håller världsklass – den ska ha högst kvalitet i världen. Och för att nå det målet behöver vi en nationell strategi och en handlingsplan med konkreta insatser. Vi har därför en fråga till socialministern: Lena Hallengren, är regeringen beredd att anta utmaningen?

 

Joacim Lindoff, Vd

Ulrika Olsson, ansvarig för samhällskontakter

Medicinteknikföretaget Arjo

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Dela artikeln:

Nyhetsbreven som ger dig bäst koll på samhället

Välj nyhetsbrev