torsdag8 juni

Kontakt

Annonsera

E-tidning

Sök

Starta din prenumeration

Prenumerera

Debatt

Ta ert ansvar för olyckorna, Trafikverket – så tar vi vårt

Transportföretagen har låtit WSP utreda samtliga dödsolyckor med lastbil inblandad 2018. Studien visar tydligt på vikten av att satsa på att förbättra vägarna, inte minst de regionala statliga vägarna. Nu måste Trafikverket visa en vilja att ta sitt ansvar, skriver Ulf Perbo, näringspolitisk chef Transportföretagen.

Publicerad: 8 juli 2019, 17:05

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Dödsolyckorna med lastbil inblandad har ökat mycket kraftigt.

Foto: Nils Jakobsson/Bildbyrån


Ämnen i artikeln:

TrafikverketTrafikTransporterArbetsmiljö

Trafiksäkerheten är en av transportbranschens absolut viktigaste frågor. Åkerinäringen arbetar målmedvetet för att förbättra såväl arbetsmiljön och säkerheten för de anställda som har sin vardag på vägarna. Att minska riskerna för en olycka är därför en självklar drivkraft. Men mycket tråkigt blev 2018 ett olycksår och ett bakslag för Nollvisionen.

När olyckorna för 2018 har analyserats kan man tydligt se att den olyckstyp som ökat kraftigast i trafiken är mötesolyckorna, med hela 74 procent. Vi kan tyvärr också se att dödsolyckorna med lastbil inblandad ökade mycket kraftigt från 2017 till 2018, i det närmaste fördubblades. Varje olycka som leder till dödsfall och/eller allvarligt skadade är en tragedi.

Transportföretagen lät konsultföretaget WSP utreda dödsolyckorna med lastbil inblandad 2018 för att förstå dem bättre och kunna rikta in vårt trafiksäkerhetsarbete där det gör störst nytta.  WSP har gått igenom samtliga dödsolyckor i den officiella statistiken varav de har genomfört djupstudier av 25 stycken.

Studien visar att dödsolyckorna främst inträffar på de mindre vägarna utanför tätbebyggt område där hastigheten är 70 eller 80 kilometer timmen. På dessa vägar ligger oftast den faktiska medelhastigheten betydligt lägre än den högsta tillåtna, inte sällan så låg som 40-50 kilometer i timmen. Hastigheten i sig är således inte en avgörande faktor för olyckan, utan det är andra omständigheter som påverkar såsom vägbredd, siktsträckor och vägens utformning när det gäller räcken, underhåll, avsaknad av vägren med mera. Av de 61 studerade dödsolyckorna inträffade ungefär hälften på 70–80-väg, 14 på 30–60-väg och 18 på 90–120 väg. Staten var väghållare i 50 av dödsolyckorna och kommunerna i nio fall.

WSP konstaterar att antalet olyckor där lastbilsföraren är vållande motsvarar färre än en av tio olyckor. Av de 61 studerade olyckorna kan ett enskilt ansvar för lastbilsföraren hänföras till enbart fem av olyckorna. Det vet vi sedan tidigare.

Lastbilsföraren råkar ofta bara vara vid fel plats vid fel tillfälle. Föraren sitter väl skyddad i lastbilshytten och klarar sig i regel utan allvarliga fysiska skador. De psykiska skadorna kan däremot vara desto större. Även lastbilsföraren är ett offer. 
2018 var dock ett mörkt år även när det gäller antalet omkomna lastbilsförare i trafiken.

Vi vet inte med exakthet ännu vad som egentligen ligger bakom uppgången i dödade i trafiken 2018. Olika hypoteser luftas från experter och myndigheter. Men WPS studie visar i alla fall på en sak: vikten av att satsa på säkra vägar, i synnerhet de små, regionala statliga vägarna; länsvägarna. 

Trafikverket har åtminstone i sitt utåtriktade arbete valt att fokusera på hastigheterna i trafiken i allmänhet och yrkesförarnas hastigheter i synnerhet. Att yrkesförare kör för fort går inte att försvara, det kostar pengar, utsläpp och förvärrar konsekvenserna av en olycka men inget tyder på att det är höga hastigheter som är den huvudsakliga orsaken till uppgången i antalet dödade i trafiken 2018. Minst lika mycket kraft och energi som Trafikverket lägger på kampanjer för att få till sänkta hastigheter borde de lägga på att kräva ökade resurser till trafiksäkerhetshöjande åtgärder där de gör störst nytta – länsvägarna. 

Den yrkesmässiga trafiken vill och är beredd att ta sitt ansvar. Då får också Trafikverket visa på en tydlig vilja att ta sitt. Med gemensamma krafter kan vi se till att nå nollvisionen.

Ulf Perbo, näringspolitisk chef, Transportföretagen

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Dela artikeln:

Nyhetsbreven som ger dig bäst koll på samhället

Välj nyhetsbrev