måndag25 september

Kontakt

Annonsera

E-tidning

Sök

Starta din prenumeration

Prenumerera

Debatt

”Ta ditt ansvar för elförsörjningen – Ygeman”

Ansvaret att trygga Skånes och hela landets elförsörjning kommer med din ministerpost Anders Ygeman. Du måste ta vår och näringslivets verklighet på allvar. Vi kräver ett robust elsystem, skriver regionråden i Region Skåne Anna Jähnke (M) och Louise Eklund (L).

Publicerad: 28 september 2020, 03:05

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

”Tyvärr fortsätter ansvarig minister, Anders Ygeman (S), att peka mot elnätsägarna i  stället för att ta det ansvar som kommer med ministerposten,” skriver Anna Jähnke (M) och Louise Eklund (L).

Foto: Johanna Lundberg/Bildbyrån


Ämnen i artikeln:

Anders YgemanElproduktionEnergiEnergipolitikElnät

Den bristande elförsörjningen i Sydsverige är ett stort samhällsproblem. Region Skåne och näringslivet verkar eniga – det krävs en energiminister som visar intresse och kraft att ta fram ett robust elsystem.

Tyvärr fortsätter ansvarig minister, Anders Ygeman (S), att peka mot elnätsägarna i  stället för att ta det ansvar som kommer med ministerposten. Vi vill därför vara tydliga; det här är inte elnätsägarnas ansvar, det är i högsta grad regeringens och energiministerns. Vi förväntar oss att du och den regering du ingår i börjar axla detta ansvar.

Efter att vi i Region Skåne slog larm om de allvarliga bristerna i de sydsvenska elnäten har flera tunga bolag trätt fram och vittnat om de fortsatta problem de har med elförsörjningen. Den låga produktionskapaciteten i södra Sverige tillsammans med en bristande överföringskapacitet från norr till söder har skapat både elbrist och extrema prisnivåer. Konsekvenserna kan komma att bli förödande för företags tillväxt, jobbskapande och regional utveckling.

Pågen pekar på att hotande elbrist och de skyhöga priserna slår hårt mot näringslivet, att det främst ligger på regeringen att lösa elkrisen och att de lösningar som redan vidtagits inte räcker till. Ola Ringdahl, vd för Lindab, kallar utvecklingen för ett haveri för energipolitiken och en katastrof för investeringsviljan inom näringslivet. Svenska kraftnät har i en åtgärdsplan från 2019 hänvisat till uppdraget att öka Skånes elnätskapacitet som mycket samhällsviktigt och som högsta prioritet. Det understryker allvaret i vår situation.

Dessvärre upplever vi att Ygeman fortsätter att vända oss ryggen.

Energiministern har nyligen gått ut och lovat att det kommer finnas tillräckligt med el i Skåne framöver. Han är även tydlig med att elnätsägarna gått i god för detta. Den viktigaste åtgärd som hänvisas till är en höjning av elkapaciteten via avtal med elnätsägare. Åtgärden beskrivs som en temporär lösning till dess att Sydvästlänken är på plats.

Mycket tyder på att detta är totalt otillräckligt för att säkra Skånes elförsörjning.

Först och främst bygger Ygemans försäkran att kapaciteten i Skåne är tryggad på att Sydvästlänken blir klar i tid. Förra veckan fick vi veta att den är försenad för tjugonde gången.

Det är även naivt att tro att kapacitetsöverföringen från norr till söder kommer att kunna ske obehindrat framöver. Företrädare för kommuner, region och länsstyrelsen i Norrbotten har meddelat att Norrland inte längre kan vara en garanterad energikälla till södra Sverige. Klimatomställningen av den tunga industrin i norra Sverige kommer att kräva mycket el i framtiden.

Vidare konstaterar Svenska kraftnät i en rapport från 2020 att elområden 3 och 4 har särskilt stor risk för effektbrist. Risken kommer öka när kärnkraften läggs ned, närmast en reaktor i Ringhals vid årsskiftet. Vi anser att om sådana nedläggningar sker måste de ersättas med ny lokal elproduktion omgående, annars riskerar vi störningsproblem och får allt sämre elkvalitet.

Det har också framkommit att elområde 4 (som inkluderar Skåne) inte uppfyller gällande och kommande lagkrav som rör kraftsystemets driftsäkerhet. En anledning till detta är just den låga planerbara elproduktionen i området. En stor störning i vårt elsystem skulle kunna leda till att det inte går att styra tillbaka drifttillståndet till normaldrift. Om elsystemet havererar kommer det ta lång tid att få igång det igen. Beroende på vilken händelse som sker kan det få stora konsekvenser i samhället och påverka många aktörer och medborgare.

Vi står inför problem som inte går att lösa med temporära uttagsabonnemang. Vi kräver ett robust elsystem som elnätsägarna i huvudsak inte kan ta ansvar för. Att trygga Skånes och hela landets elförsörjning kommer med din ministerpost Anders Ygeman. Du måste ta vår och näringslivets verklighet på allvar.

Ygeman: Varför lägger du över ansvaret på elnätsägarna? Kan du verkligen lova att Skånes elförsörjning är säkrad? Bryr du dig ens om Skåne?

Anna Jähnke, regionråd (M) ordförande regionala utvecklingsnämnden

Louise Eklund, regionråd (L)  vice ordförande regionala utvecklingsnämnden

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Dela artikeln:

Nyhetsbreven som ger dig bäst koll på samhället

Välj nyhetsbrev