Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Debatt

Ta bort arbetsuppgifter från lärarna, Anna Ekström

Enda sättet att minska lärares och rektors arbetsbelastning är att ta bort arbetsuppgifter helt och hållet, replikerar Linnea Lindquist, rektor i Göteborgs stad.

Publicerad: 15 maj 2020, 08:21

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Rektor Linnea Lindquist uppmanar utbilningsminister Anna Ekström (S) att ta bort uppdrag helt och hållet från lärare och rektorer för att ge dem lägre arbetsbelastning.

Foto: Pressbild/Erik Simander/Bildbyrån


Ämnen i artikeln:

LärareAnna Ekström

Utbildningsminister Anna Ekström (S) är orolig för att lärares och rektorers arbetsbelastning ökar i spåren av pandemin. För att minska arbetsbelastningen har hon gjort det möjligt att både undervisa på distans och på plats i skolan samtidigt. Det är även möjligt att bedriva undervisning på lov samt på helger numera om huvudmännen fattar beslut om det. Jag undrar vilka Anna Ekström tänker ska undervisa på helgerna och loven? På loven tar lärarna ut sin inarbetade tid.

Den 30 april gav Anna Ekström i uppdrag till Skolverket att på en vecka ta fram råd till lärare, rektorer och huvudmän kring hur de ska minska på lärares och rektorers arbetsbelastning. Råden som myndigheten lanserade en vecka senare innebär inte att arbetsuppgifter tas bort helt och hållet. Skolverkets råd handlar om att skjuta vissa saker på framtiden samt att arbeta på ett annorlunda sätt. I tidningen Skolvärlden säger Anna Ekström att hon inte är redo att ändra i skollagen, men att den dörren inte är helt stängd. Om Anna Ekström vill värna lärares och rektorers hälsa måste arbetsuppgifter bort från skolans uppdrag under pandemin. Nu arbetar alla hårt för att lösa vardagen i skolan för eleverna, men vi måste säkerställa att vi har lärare och rektorer som orkar arbeta även efter pandemin.

Sommaren 2019 skrev jag ett blogginlägg med förslag på vad vi kan ta bort från skolans uppdrag med syfte att skapa balans mellan statens krav på skolan och huvudmännens resurstilldelning. Nu är det hög tid att göra verklighet av några av mina förslag. Det Sveriges lärare och rektorer behöver nu är att Anna Ekström minskar på skolans uppdrag genom ändringar i skollagen.

Jag uppmanar därför dig Anna Ekström att:

■ ta bort betyg i årskurs sex, sju och åtta i grundskolan
■ begränsa rättigheterna till plats i förskola och fritidshem under pandemin
■ ta bort utvecklingssamtal i årskurs ett, två, fyra, fem, sex, sju och åtta
■ ta bort krav på dokumentation på elevernas måluppfyllelse i alla årskurser förutom årskurs tre och nio på grundskolan
■ ta bort kravet på systematiskt kvalitetsarbete i förskola, grundskola och gymnasieskola
■ ålägga Skolinspektionen att avbryta all inspektionsverksamhet och ålägg de medarbetare som har lärarbakgrund att gå ut och undervisa under tiden pandemin pågår.

Dessa förslag innebär lägre arbetsbelastning för lärare och rektorer eftersom uppdrag tas bort i sin helhet. Nu är det inte ett normalt läge i samhället och definitivt inte i skolan. Genom att före detta lärare som nu arbetar på Skolinspektionen går ut och undervisar så säkrar vi i högre utsträckning bemanningen med legitimerade lärare.

De beslut Anna Ekström har fattat hitintills leder i viss mån till högre arbetsbelastning eftersom lärare nu kan åläggas att undervisa både på distans och på plats i skolan samtidigt. I tidningen Skolvärlden sa utbildningsministern att dörren inte är stängd för att ändra i skollagens krav. Nu är det hög tid att ställa den dörren på vid gavel och minska lärares och rektorers arbetsbelastning under pandemin. Det är enda sättet att säkerställa att vi har lärare och rektorer som orkar arbeta i skola även efter krisen.

Linnea Lindquist, Rektor för Hammarkullsskolan F-3

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Ämnen i artikeln:

LärareAnna Ekström

Dela artikeln:

Nyhetsbreven som ger dig bäst koll på samhället

Välj nyhetsbrev