tisdag7 februari

Kontakt

Annonsera

E-tidning

Sök

Starta din prenumeration

Prenumerera

Debatt

”Ta avstånd från fattigvårdstiden, Hallengren”

Vi välkomnar utredningen om socialtjänstens framtids förslag att socialtjänstens verksamheter ska vila på vetenskap och beprövad erfarenhet. Vi beklagar samtidigt att utredningen inte valt att förändra socialtjänstens grundstruktur. Politiken är alltjämt överordnad professionen, skriver Akademikerförbundet SSR:s ordförande Heike Erkers.

Publicerad: 27 augusti 2020, 17:05

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

”Att politiker kan underminera tjänstemännens professionella roll leder till stora problem,” skriver Heike Erkers.

Foto: Magnus Liljegren/Regeringskansliet


Ämnen i artikeln:

SocialtjänstlagenSocialtjänstenLena HallengrenPolitiker

Den 26 augusti presenterades ett förslag till ny socialtjänstlag. Ett förslag som offentliggörs i orostider men där behovet av en stabil, professionell och tillitsfull socialtjänst är viktigare än någonsin. Förslaget innehåller både sött och salt. En mer professionaliserad socialtjänst med utökade möjligheter stod högt på vår önskelista och är något vi flitigt uppvaktat beslutsfattare om.

Därför är vi glada över att utredningen föreslår just det. Vi är glada över att se förslagen om att socialtjänsten ska blir mer professionell och styras av vetenskap och god kvalitet, att hjälpen ska kunna ges fortare och lättare, att socialtjänsten ska finnas där människor finns.

Men tyvärr – och detta ser vi som djupt problematiskt – föreslår utredningen ingen förändring av förhållandet mellan politikens vilja och tjänstemännens kunskaper. Det gör att det finns en stor risk att socialtjänstens utveckling stannar av.

Att socialtjänsten är ett kommunalt politiskt uppdrag är allmänt känt. Men alla vet inte att det även gäller beslut om insatser som rör enskilda medborgare. I dag och även i morgon är det alltjämt förtroendevalda som är de formella beslutsfattarna. Trots att de flesta beslut är delegerade till tjänstemännen är det en bräcklig ordning. Delegationen kan återkallas när budgeten är ansträngd eller när politiker behöver få kontroll.

Vi känner till kommuner där all delegation återkallats från tjänstemännen. En ordning där politik är överordnad kompetens och kunskap är en ovärdig rest från fattigvårdstiden, då synen på fattiga, äldre, missbrukare och barn var allt annat än professionell.

Vi vill ha en professionell socialtjänst. Något annat har samhället inte råd med. Förslaget att socialtjänstens verksamheter ska vila på vetenskap och beprövad erfarenhet applåderar vi därför. Det är något som är självklart inom både hälso- och sjukvården och skolan, men märkligt nog inte inom socialtjänsten. Tyvärr finns det en tydlig konfliktyta i utredningens förslag då det alltjämt är socialnämndens politiker som ska ha den formella beslutanderätten just kring de uppgifter som ska styras av vetenskap och beprövad erfarenhet.

Att politiker kan underminera tjänstemännens professionella roll leder till stora problem. Det finns som tur är tydliga tecken på att utredningen lyssnat på våra medlemmar och ser problemet. I utredningens förslag ingår nämligen att frågan bör utredas vidare.

Utredningen föreslår att socialtjänsten på ett tydligt sätt ska arbeta för att förhindra sociala problem med förebyggande och tidiga insatser. Verkligheten har talat ett annat språk. Resurser, organisering och akutstyrda behov har ofta styrt.

Men förebyggande socialt arbete är nödvändigt. Det innebär att kunna arbeta nära kommuninvånarna för att erbjuda socialt stöd och förändringsalternativ som kan var avgörande för att förhindra att omfattande sociala problem uppstår. Det krävs ordentliga omtag genom ökade resurser, ökad kunskapsbild och en ökad politisk förståelse. Tyvärr föreslår utredningen ingen kommunal skyldighet att arbeta brottsförebyggande, eftersom den uppgiften utreds på annat sätt.

Därför kommer vi fortsätta att uppvakta bland annat socialminister Lena Hallengren (S). Nu är det upp till regeringen att genomföra en professionell socialtjänst genom att genast tillsätta en utredning om rollfördelningen mellan förtroendevalda och tjänstemän. Att satsa på socialtjänsten är en god investering.

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Dela artikeln:

Nyhetsbreven som ger dig bäst koll på samhället

Välj nyhetsbrev