Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Debatt

Synliggör och bekämpa killars våld mot tjejer

Att börja arbeta mot killars våld mot tjejer är en förutsättning för att mäns våld mot kvinnor ska upphöra. Det arbetet måste intensifieras och börja prioriteras omedelbart, skriver Zandra Kanakaris.

Publicerad: 1 april 2020, 17:05

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Majoriteten av dem som fått stöd av ”ungarelationer.se” är tjejer under 18 år som utsatts för någon typ av våld av en partner. De allra flesta av dem hade aldrig berättat för någon om sin utsatthet.

Foto: Motortion/Colourbox


Ämnen i artikeln:

Våld mot kvinnorVåld i nära relationerUngaSocialtjänsten

De flesta är i dag överens om att mäns våld mot kvinnor måste upphöra – det är också Sveriges sjätte jämställdhetspolitiska mål – men för att nå dit behöver samhället få upp ögonen för att killars våld mot tjejer är minst lika allvarligt som mäns våld mot kvinnor – och också vanligare.

“Han säger att han älskar mej men ändå så slår han mig. Han har sex fast jag inte vill. Om jag lämnar honom skulle han döda mig.” Så skriver en av alla de unga tjejer som under det gångna året sökt stöd och hjälp hos ungarelationer.se på grund av det våld de utsätts för av sina, ofta jämnåriga, pojkvänner.

Arbetet med att få unga killar att sluta utöva våld mot tjejer måste prioriteras. Stödet och skyddet för just unga tjejer måste förbättras och kunskapen om att unga tjejer i så hög grad utsätts för våld i sina nära relationer måste öka.

Detta var anledningen till att ungarelationer.se startade för ett år sedan. Vi såg ett stort behov, en avsaknad av offentlig diskussion om nödvändigheten i att fokusera på killars våld mot tjejer samt bristande stöd, kunskap och åtgärder för att komma till rätta med ett så omfattande samhällsproblem som detta är.

Att behovet skulle vara så stort som det visade sig vara hade vi dock inte kunnat föreställa oss. I en färsk rapport: ”Ett år med ungarelationer.se – erfarenheter och kunskap om killars våld och våld och unga i partnerrelation” kan vi konstatera att över 216 000 unika besökare har sökt sig till ungarelationer.se under det första året, fler än 5 400 samtalskontakter har tagits av unga i chatten och över 28 000 personer har gjort testet “Är jag i en schysst relation?”.

Majoriteten som fått stöd är tjejer under 18 år – alltså barn – som utsatts för någon typ av våld av en nuvarande eller tidigare manlig partner. De allra flesta av dem hade aldrig berättat för någon om sin utsatthet innan de kom i kontakt med ungarelationer.se.

Om mäns våld mot kvinnor ska upphöra måste vi göra allt vi kan och vända på alla stenar. En möjlighet som överhuvudtaget inte har undersökts ordentligt ännu i det svenska samhället är vad som skulle hända om vi satsade betydande resurser på att börja med att motverka killars våld mot tjejer. Både genom förebyggande insatser, stöd för utsatta och behandling och konsekvenser för våldsutövare. Bara då kan vi närma oss visionen om ett jämställt samhälle fritt från våld.

Vi kan inte riskera att fler unga kvinnors liv ska få förstöras eller i värsta fall gå förlorade. Vi kräver därför en åtgärdsplan för att motverka killars våld mot tjejer:

Satsningar mot killars våld mot tjejer och våld i ungas relationer, måste resurssättas på samma sätt som när det gäller vuxna. Till exempel har ungarelationer.se inga säkrade resurser att fortsätta bedriva sitt arbete under kommande år.
Killars våld mot tjejer ska alltid inkluderas och särskilt lyftas i arbete, policys och strategier som berör frågan om mäns våld mot kvinnor.
Kunskapshöjande insats för allmänheten måste genomföras – målet är en medvetenhet om att killars våld mot tjejer är ett stort och vanligt förekommande samhällsproblem.
Socialtjänsten behöver börja följa de skrivningar om våld i ungas parrelationer som finns.
Skolans ansvar för elever som både utsätts och utövar denna typ av våld ska förtydligas.
Rutinmässiga frågor om våld ska ställas till alla unga inom både hälso- och sjukvården och elevhälsovården.
Skolan ska ha porrkritiska samtal med barn och unga.
Använd ny eller befintlig lagstiftning för att begränsa åtkomsten av pornografiskt material för barn.
Rättsväsendet får i uppdrag att särskilt utreda och lagföra dessa brott.
Identifiera och markera tydligt mot unga våldsutövare. Sätt in tidiga insatser och obligatorisk behandling.

Att börja arbeta mot killars våld mot tjejer är en förutsättning för att mäns våld mot kvinnor ska upphöra. Det arbetet måste intensifieras och börja prioriteras omedelbart.

Zandra Kanakaris, generalsekreterare 1000 Möjligheter som driver Ungarelationer.se och Ellencentret

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Dela artikeln:

Nyhetsbreven som ger dig bäst koll på samhället

Välj nyhetsbrev