onsdag7 juni

Kontakt

Annonsera

E-tidning

Sök

Starta din prenumeration

Prenumerera

Debatt

SVT: ”Vi kan inte förlita oss på hörsägen”

Aktionsgruppen mot antisemitism och rasism vid Karolinska sjukhuset påstår att vi förvanskar. Det är inte sant, svarar SVT.

Publicerad: 12 november 2019, 14:18

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

För oss är det antingen skriftlig eller inspelad dokumentation, eller två av varandra oberoende muntliga källor som gäller, svarar SVT.

Foto: Mathias Bergeld/Bildbyrån


Ämnen i artikeln:

Nya KarolinskaMedierAntisemitism

Uppdrag granskning måste bygga hela vår granskning på fakta och där har vi och den anmälande läkaren och Aktionsgruppen mot antisemitism och rasism vid Karolinska universitetssjukhuset väldigt olika syn på vad som är fakta. För oss är det antingen skriftlig eller inspelad dokumentation, eller två av varandra oberoende muntliga källor som gäller. För den anmälande läkaren likväl som för Aktionsgruppen verkar det vara gott nog att någon berättar vad någon annan sagt eller gjort. Vi kan inte arbeta så.

Aktionsgruppen påstår att vi förfalskar, förminskar och förvanskar i vårt reportage.  Det är inte sant. Vi redovisar exempelvis tydligt att vi pratat även med de två andra judiska läkarna som i medierapporteringen och aktionsgruppens citat inkluderats i standardfrasen ”flera läkare”. Vi redovisar också att vi inte erhållit någon dokumentation från dem som motsäger slutsatserna i utredningen. Det är aktionsgruppen som konsekvent använder termen ”förövare”. Med vilken rätt och på vilka grunder kallar aktionsgruppen Inti Peredo för förövare?

Som stomme i vår research har vi en timeline från 2000, då den anmälande läkaren kommer till Sverige på besök, fram till oktober 2019, med över 100 olika händelser som i olika hög utsträckning har relevans för att förstå händelseförloppet. Sammanställningen bygger på flera månader av research och bakgrundssamtal med många olika typer av källor, även sådana som i andra sammanhang haft kontakt med den anmälande läkaren och Inti Peredo, till exempel kollegor och forskare vid andra sjukhus och institutioner, och den internationella samarbetsorganisation där den anmälande läkaren ingått i styrelsen. Allt för att få en så pass heltäckande och mångbottnad bild som möjligt.

Vi delar inte heller uppfattningen att författaren och journalisten Göran Rosenberg bagatelliserar de fyra bilder som Inti Peredo delat på Facebook.

En av bilderna beskriver han i reportaget som mycket problematisk, men till skillnad från de tre organisationer som den anmälande läkaren konsulterat bedömer han bilderna i sitt sammanhang, för att bättre kunna förstå budskapet. Vi redovisar också att andra bedömt åtminstone två av bilderna som antisemitiska.

Att gå till personangrepp för att någon känner någon annan privat och som också medverkar i programmet är märkligt då det inte tycktes störa Aktionsgruppen när vi genomförde intervjun att det ju finns medlemmar i gruppen som också känner den anmälande läkaren privat.

Aktionsgruppen beskriver UG:s rapportering som ensidig, men tycks inte ha haft några problem med att själva bidra till och spä på den ensidighet som präglat drevet mot Inti Peredo det senaste året.

Genom att i kritiken mot oss redovisa statistik över hur många läkare på neurokirurgen, som ansåg sig utsatta för kränkande särbehandling och mobbning på neurokirurgen enligt enkätsvaren 2015 (5 av 19 svarande) verkar aktionsgruppen insinuera att vi på UG inte tycker det skulle vara viktigt med nolltolerans mot trakasserier inom vården. Ingenting kunde vara oss mer främmande och det vet alla som följt våra granskningar genom åren.

Slutligen konstaterar vi att reporterns kommentar ni påstår er ha hört inte är korrekt återgiven. Än en gång förlitar sig Aktionsgruppen på hörsägen.

Vi menar att vi med vår granskning visat på farorna med att ensidigt upprepa påståenden utan att ha kontrollerat dem. Vi har också visat hur dessa upprepningar, inte minst i media, till slut blir till ”sanningar” som i princip blir omöjliga för en enskild att motbevisa.

Ulf Johansson, ansvarig utgivare SVT Uppdrag granskning

Sophia Djiobaridis, producent och reporter SVT Uppdrag granskning

Per Shapiro, reporter SVT Uppdrag granskning

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Dela artikeln:

Nyhetsbreven som ger dig bäst koll på samhället

Välj nyhetsbrev