Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Debatt

Sverigespeglingen är mer än personalens kön och bakgrund

Det är genom att fundera över vilka som har makt att skapa program som vi kommer ett steg närmre att uppfylla vårt uppdrag att producera television för hela befolkningen, replikerar SVT:s Seher Yilmaz och Moa Vallgård.

Publicerad: 31 januari 2020, 12:04

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

”En mångfald av erfarenheter, nätverk och språk hos alla de som arbetar på SVT tror vi är en förutsättning för att kunna berätta om hela Sverige” skriver Seher Yilma och Moa Vallgård.

Foto: Pressbilder / Colourbox


Ämnen i artikeln:

SVTDiskrimineringStatistik

Dagens Samhälles krönikör Paulina Neuding skriver att ” SVT:s huvuduppdrag är för övrigt att producera television för hela befolkningen, vilket kan vara lätt att glömma bort”. Det har hon alldeles rätt i. Vi vill också lyfta att SVT:s sändningstillstånd föreskriver att vår programverksamhet ska ”som helhet bedrivas utifrån ett jämställdhets- och mångfaldsperspektiv” och att programutbudet ska ”spegla förhållanden i hela landet och den variation som finns i befolkningen”.

En mångfald av erfarenheter, nätverk och språk hos alla de som arbetar på SVT tror vi är en förutsättning för att kunna berätta om hela Sverige. I dag har vi en jämn könsbalans på SVT, så hade det nog inte varit utan ett idogt arbete där vi bland annat hade räknat representation av kvinnor och män. Rättvisa kan givetvis inte enbart mätas i statistik över representation i förhållande till befolkningsandel, men statistik kan vara ett sätt att påvisa oförklarlig obalans.

För SVT handlar Sverigespeglingsarbetet om mer än kön och bakgrund hos personalen. Det är lika mycket om att finnas fysiskt i hela Sverige med lokalredaktioner eller att hitta vägar för att nya publikgrupper ska besöka Allsång på Skansen. Sverigespegling handlar både om de program vi skapar, men också om vilka vi är som skapar programmen.

Som arbetsgivare ska vi rekrytera icke-diskriminerande och baserat på kompetens, det gäller för alla arbetsgivare. Ändå har flertalet studier visat att exempelvis personer med funktionsnedsättning eller utländskklingande namn blir diskriminerade på arbetsmarknaden. Därför behöver vi ständigt fundera över vilka relevanta kunskaper, nätverk och erfarenheter vi missar när vi rekryterar.

Att vi använder oss av en vedertagen metod där vi med hjälp av SCB får anonymiserad statistik om kön och bakgrund, är ett sätt för oss att se om det finns blinda fläckar hos oss. Men det är inte det enda sättet, vi arbetar ständigt med att utöka våra nätverk, ifrågasätta invanda mönster och lära oss om de fallgropar som kan finnas i våra befintliga rekryteringsprocesser.

Neuding frågar sig om pensionärer känner sig tilltalade av program som Så ska det låta. På SVT ska det finnas något för alla. Det betyder inte att varje program kommer att vara till för alla. Men det är genom att fundera över vilka som har makt att skapa program som vi kommer ett steg närmre att uppfylla vårt uppdrag att vara till för alla.

Seher Yilmaz, ansvarig Sverigespegling SVT

Moa Vallgård, chef organisationsutveckling SVT

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Ämnen i artikeln:

SVTDiskrimineringStatistik

Dela artikeln:

Nyhetsbreven som ger dig bäst koll på samhället

Välj nyhetsbrev