tisdag6 juni

Kontakt

Annonsera

E-tidning

Sök

Starta din prenumeration

Prenumerera

Debatt

Sveriges trovärdighet i klimatfrågan står på spel

Att låta prospekteringsbolaget Igrene utvinna fossil gas i Siljansringen i Dalarna, när ett förbud väntas bli lag 2022 vore verklighetsfrånvänt. Ska Sverige ha trovärdighet i klimatfrågan kan inte ny utvinning av fossila energikällor tillåtas, skriver flera företrädare för miljöorganisationer.

Publicerad: 3 december 2019, 04:05

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

”Prospekteringsbolaget Igrene har lämnat in en ansökan om bearbetningskoncession till Bergsstaten om att få utvinna fossil gas i Siljansringen i Dalarna.” Foto: Börje Svensson/Mostphotos


Ämnen i artikeln:

FossilfrittJanuariavtaletInnovationKlimat

Prospekteringsbolaget Igrene har ansökt om att få utvinna fossil gas i Siljansringen i Dalarna, men i enlighet januariavtalet ska ny prospektering av olja och gas förbjudas i Sverige och förbudet väntas bli lag 2022. Ska Sverige ha trovärdighet i klimatfrågan kan inte ny utvinning av fossila energikällor tillåtas.

Nyligen sa regeringen nej till att låta naturgasanläggningen i Göteborgs hamn kopplas på det svenska stamgasnätet för att inte låsa in Sverige i ett beroende av naturgas. Och i januariavtalet enades Centerpartiet, Liberalerna, Socialdemokraterna och Miljöpartiet om att ny prospektering och ny exploatering av kol, olja och fossil gas ska förbjudas.

Nu är det upp till bevis för regeringen. Prospekteringsbolaget Igrene har lämnat in en ansökan om bearbetningskoncession till Bergsstaten om att få utvinna fossil gas i Siljansringen i Dalarna.

Den gas som bolaget vill utvinna är metangas. När den förbränns bildas koldioxid, vilket leder till ökade utsläpp. Volymerna av fossil gas i Siljansringen är osäker men det bör vara en ovidkommande fråga, eftersom de fossila energikällorna måste fasas ut och alternativ utvecklas snabbt om vi ska fixa klimatomställningen.

I Igrenes ansökan om att få utvinna gas i Siljansringen står: “En regional försörjningskälla av LNG skapar förutsättningar för att uppnå Sveriges klimatmål, stärker industrins konkurrenskraft och Sveriges försörjningsförmåga av energi i en säkerhetssituation.”

Det är precis tvärtom! Att producera fossil gas för exempelvis produktion av vätgas är att skapa ett fossilt beroende och leder, tvärtom mot vad Igrene hävdat, till minskad energisäkerhet och konkurrenskraft.

Sveriges innovationskraft är bland de största i världen per capita efter Silicon Valley i USA. Vi kan med kunskap- och teknikexport av klimatsmart teknik och beteendeförändring ha stor inverkan på övriga världen att accelerera klimatomställningen.

Den som tvivlar på hur bråttom det är att vi ställer om till en fossilfri ekonomi behöver bara fråga en brandman. Just nu härjar några av de svåraste bränderna i modern tid i Kalifornien och i Australien. Åratal av torka, extremt låg luftfuktighet och ovanligt kraftiga vindar ger energi åt förödande bränder. I Sverige blev sommaren 2018 en påminnelse om att ett varmare klimat riskerar förstärka skogsbränder och försämra jordbrukets möjlighet att producera den mat vi behöver. Situationen kan bli omöjlig att hantera om utsläppen fortsätter att öka.

2018 ökade de globala utsläppen av växthusgaser med 1,4 procent som en direkt följd av att användningen av fossil energi ökade med 1,5 procent. Medelsvensken, inräknat konsumtion och resor utomlands, lever som om vi har minst fyra jordklot till vårt förfogande klart över det globala genomsnittet som “bara” är 1,7 jordklot.

Men vi kan fixa klimatomställningen. Varje person, företag, organisation och regering som visar vägen för andra genom att minska utsläppen inspirerar andra att göra liknande insatser.

Att låta Igrene utvinna gas när ett förbud väntas bli lag 2022 vore i detta läge verklighetsfrånvänt.

Det vilar ett stort ansvar på Sverige och vår regering om den menar allvar med att vara en internationell ledare för omställningen till ett fossilfritt samhälle och kunna inspirera andra för att möta den klimatkris vi nu befinner oss i.

Johan Landgren, statsvetare, skribent Olja för blåbär

Anders Wijkman, hedersordförande Club of Rome

Johanna Sandahl, ordförande Naturskyddsföreningen

Ingmar Rentzhog, vd We don't have time, Ordförande Global utmaning

Mikael Höök, docent Naturresurser & hållbar utveckling

Martin Hedberg, meteorolog och författare

Mattias Ahlstedt, Ordförande Naturskyddsföreningen Dalarna

Sven Blomqvist, ordförande Läkare för miljön, fd klinikchef/smittskyddsläkare

Ulf Jernberg, ordförande Naturskyddsföreningen Mora

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Dela artikeln:

Nyhetsbreven som ger dig bäst koll på samhället

Välj nyhetsbrev