Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Debatt

Sveriges ICA-handlare ska inte behöva bli rökpoliser

Det svårt att förstå hur lagstiftaren och dess myndigheter har tänkt kring den nya tobakslagen. I denna bär den enskilde handlaren ansvar för att det inte röks utanför entrén till butiken, skriver Lars Ilmoni näringspolitisk expert på ICA-handlarnas Förbund.

Publicerad: 1 april 2019, 03:10

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Om kommunen bedömer att upprepad rökning sker utanför butikens entré kan den dra in det tillstånd som kommer att krävas för att få sälja tobak, skriver Lars Ilmoni.

Foto: Björn Tilly, Maxim Thoré / Bildbyrån


Ämnen i artikeln:

TobakHandelMyndigheterKommuner

Att rökning med dess skadliga effekter på folkhälsan bör begränsas är i grunden bra. Genom lagstiftning finns också goda möjligheter att förhindra en ökad konsumtion av hälsofarliga tobaksprodukter. Det är inte en politisk ambition som Sveriges ICA-handlare är emot.

Men, när lagstiftning ska implementeras i praktiken är det viktigt att tänka till kring hur det ska göras. Att samarbete och tydlig information erbjuds till alla som berörs. Inte minst den grupp som riskerar påföljder om lagen inte följs måste få mycket tydlig information och vägledning.

I ljuset av denna logik är det svårt att förstå hur lagstiftaren och dess myndigheter har tänkt kring den nya tobakslagen. I denna bär handlaren ansvar för att det inte röks utanför entrén till butiken. Det ligger därmed på handlaren att avvisa rökare från platsen och agera ordningsvakt. Dock utan några formella befogenheter. Detta gäller oavsett om marken utanför tillhör butiken eller kommunen.

Om kommunen sedan bedömer att upprepad rökning sker på platsen kan den dra in det tillstånd som kommer att krävas för att få sälja tobak, enligt den nya lagen. Ett tillstånd som handlaren dessutom kan behöva betala för.

Kostnaden för detta tillstånd är därtill inte ett bestämt fast belopp, utan ett belopp som det står kommunen fritt att bestämma hur högt det ska vara. Detta eftersom kommunen kan motivera ökade kostnader för att kontrollera att handlarna följer den lag som de nu behöver lägga ökad tid och resurser på att följa.

Vi tycker att det ska vara lätt att göra rätt. Därför vill vi att berörda myndigheter, tillsammans med regering samt bransch- och intresseorganisationer, arbetar för att:

■ kommuner ges tydliga riktlinjer för implementering av den nya tobakslagen
■ ett avgiftstak sätts för utfärdande av tillstånd för tobaksförsäljning
■ kommuner inför ett serviceåtagande för att vägleda och samarbeta med handlarna så att tillämpningen av den nya lagen underlättas

Tydliga, rättvisa och transparenta förutsättningar att kunna följa nya lagar är grundläggande för att de ska få de effekter som lagstiftaren önskar. I tillämpningen av den nya tobakslagen finns det mycket arbete kvar att göra. Det arbetet deltar vi på ICA-handlarnas förbund gärna i.

Lars Ilmoni, näringspolitisk expert, ICA-handlarnas Förbund

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Dela artikeln:

Nyhetsbreven som ger dig bäst koll på samhället

Välj nyhetsbrev