söndag29 januari

Kontakt

Annonsera

E-tidning

Sök

Starta din prenumeration

Prenumerera

Debatt

Sverige behöver ett samhällbyggnadskliv – nu!

I fredags träffade företrädare från samhällsbyggnadssektorn finansmarknads- och bostadsminister Per Bolund för att diskutera ett högt och hållbart bostadsbyggande. Vi vill se ett helhetsgrepp vad gäller politiska åtgärder för vår sektor. Det är dags för ett samhällsbyggnadskliv och en politisk handlingsplan som möter upp branschens färdplaner för att nå uppsatta klimatmål, skriver företrädare för elva branschorganisationer.

Publicerad: 26 januari 2021, 04:05

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

”Renoveringsbehovet i det svenska fastighetsbeståndet är alarmerande. Enbart inom miljonprogrammet är läget akut,” skriver debattörerna.

Foto: Petter Arvidson/Bildbyrån


Ämnen i artikeln:

SamhällsbyggnadBostadsbyggandeFossilfritt

Samhällsbyggnadssektorn står för mer än 11 procent av Sveriges samlande BNP. Det är vår sektor som bygger landet, rustar Sverige med bostäder, infrastruktur och elektrifiering. Vi är avgörande för att möjliggöra övergången till ett klimatsmart samhälle. Men i dag ser vi en rad hinder och utmaningar för att kunna uppfylla såväl våra egna som regeringens höga ambitioner.

Att bygga det fossilfria samhället är vår tids generationsuppgift. Elektrifiering är en viktig åtgärd för att samhällsbyggnadssektorn på allvar ska minska sitt klimatavtryck. Det är av största vikt att säkerställa att elsystemet klarar av det framtida energi- och effektbehovet för att på allvar få en ekologiskt hållbar samhällsbyggnadssektor.

Beställarledet, som till stor del består av stat, kommuner och regioner, behöver i högre grad ställa rätt krav i upphandlingar som stimulerar till utveckling för klimatneutralt byggande. Samhällbyggnadssektorn levererar redan i dag digitala klimat- och miljödata som möjliggör spårbarhet och uppföljning under en byggnads livscykel. Men vi efterlyser en större förståelse för hur prissättning i exempelvis offentliga anbud påverkas av omfattande klimatambitioner.

Renoveringsbehovet i det svenska fastighetsbeståndet är alarmerande. Enbart inom miljonprogrammet är läget akut. Samtidigt finns en stor klimatpotential i våra fastigheter. I stora delar av nuvarande bestånd kan hela 50 procents energieffektivisering åstadkommas genom renovering. Trots detta är renoveringsskulden oförminskad. Här behöver regeringen öka takten, med syftet effektivare energianvändning och stimulans av sektorn och den svenska ekonomin i sviterna av coronapandemin.

Redan till 2023 måste vi rekrytera 50 000 personer enbart för att täcka pensionsavgångarna. Vi måste säkerställa att alla yrkesroller i alla delbranscher utbildas inom utbildningssystemet; även möjligheten till yrkesväxling, för alla, måste ses över för en snabbare kompetensförsörjning.

Marktillgången och en fungerande bostadsfinansiering är förutsättningar för all nyproduktion av bostäder, oavsett upplåtelseform. Trots behovet av att upprätthålla en hög och jämn byggtakt har politiken gjort det allt svårare att både köpa och bygga nya bostäder. Här krävs att regeringen skyndsamt går vidare med statliga bolån till förstagångsköpare, ser över nivåer av bolånetak och tillser att befintliga amorteringsundantaget för nyproduktion omformuleras och blir generösare så det kommer till användning i praktiken samt främjar bankernas investeringar i bostadssektorn och nya bostadsområden.

Samhällbyggnadssektorns betydelse för klimatomställningen är stor. Vi har utformat kraftfulla färdplaner för att nå klimatmålen. Nu vill vi se en tydlig politisk handlingsplan, ett samhällbyggnadskliv likt den som regeringen tagit fram för industrin. Vi vill se ett helhetsgrepp för finansiering av nyproducerade bostäder, energieffektivisering och renovering av befintligt bestånd, digitalisering och kompetensförsörjning. Det är dags för ett samhällbyggnadskliv nu!

Anders Robertsson, vd, Maskinentreprenörerna

Anna Ryberg Ågren, tillträdande vd, Byggmaterialindustrierna

Catharina Elmsäter-Svärd, vd, Byggföretagen

David Johnsson, vd, Trä- och möbelföretagen

Erik Haara, vd, Glasbranschföreningen

Johan Lindström, vd, Plåt & ventföretagen

Magnus Höij, förbundsdirektör, Innovationsföretagen

Malin Löfsjögård, vd, Svensk Betong

Mårten Sohlman, vd, Sveriges Bergmaterialindustri

Ola Månsson, vd, Installatörsföretagen

Pontus Sjöstrand, vd, Måleriföretagen

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Dela artikeln:

Nyhetsbreven som ger dig bäst koll på samhället

Välj nyhetsbrev