Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Debatt

”Sverige behöver en ny kamerapolitik”

Ta bort tillståndskravet för tillfälliga kameror och inför ett statligt kamerabidrag, föreslår moderaterna Christian Sonesson, Pehr Granfalk och Kristoffer Tamsons.

Publicerad: 20 maj 2022, 03:20

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Christian Sonesson (M), kommunalråd i Staffanstorp. Pehr Granfalk (M), kommunalråd i Solna. Kristoffer Tamsons (M), trafikregionråd och ordförande för Storstockholms lokaltrafik, SL.


Ämnen i artikeln:

ModeraternaKameraövervakning

I ett välfungerande samhälle tillåts inte kriminella att breda ut sig i det offentliga rummet. Men i Sverige händer detta allt oftare. Gäng tar över gator, hållplatser, torg och ibland hela stadsdelar.

Dagens ”stökiga ungdomar” är inga vanliga tonåringar som hänger kring korvkiosken, tjuvröker och gasar mopederna lite för mycket. I dag handlar det om vuxna män med våldskapital.  De langar narkotika och uppträder hotfullt – även mot polisen.  

LÄS MER: Bara åtta kommuner klarar målet – bäst och sämst på ekologiskt 

Poliser kan inte vara närvarande överallt samtidigt. Deras möjligheter att förebygga eller ta tillbaka kontrollen över platser är därmed begränsade. Behovet av ordningsvakter och trygghetskameror är därför akut.  

I dag är det nästan omöjligt för en kommun att få sätta upp trygghetskameror för att bevaka allmänna platser. Utöver långdragna tillståndsprocesser och krav på precisa motiveringar får kommuner och regioner tampas med en statlig myndighet; Integritetsskyddsmyndigheten.  Dess tjänstemän saknar förståelse för lokala utmaningar och stjälper snarare än hjälper i trygghetsarbetet. 

Konsekvensen blir att flera torg och allmänna platser förblir obevakade. Gängens rättigheter förefaller viktigare än tryggheten för hederliga medborgare. 

Det finns ingen kommun eller region som tar lättvindigt på kamerabevakning av sina invånare. Men kommuner och regioner måste få bättre möjligheter att skydda medborgarna. 

Med stöd av polis kan kommuner och regioner bidra ytterligare till att skapa trygghet och ta ett större lokalt ansvar i det brottsförebyggande och brottsutredande arbetet. 

För att så ska bli fallet krävs en helt ny kamerapolitik i Sverige och en rad åtgärder måste till: 

1. Tillfälliga trygghetskameror utan tillstånd. För att störa ut kriminell verksamhet och gäng bör kommuner och regioner, i samråd med polisen, få sätta upp tillfälliga trygghetskameror när det behövs och där det behövs. Om kommunen och polisen är överens om behovet, stort eller litet, ska det inte behövas ytterligare tillstånd. Genom att nyttja mobila trygghetskameror går det att ligga hack i häl på de kriminella. Kommuner och regioner kan tvinga gängen att ständigt behöva omgruppera. 

2. Riktad statlig kamerasatsning. Kommuner och regioner, likväl som privata aktörer, vill bidra till att motverka och utreda brottslighet. För att fullt ut utnyttja intentionerna i kameralagstiftningen som trädde i kraft den 1 augusti 2020 behöver regeringen ge lokala aktörer stöd. Genom ett sådant kan kommuner som Staffanstorp och Solna tillsammans med regioner som Stockholm kamerabevaka i högre utsträckning än i dag. 

3. Bort med byråkratin. Integritetsskyddsmyndigheten, IMY, upplevs av såväl regioner och kommuner som privata aktörer motverka trygghetsarbetet. Överprövningar och avslag är regel. Genom att överimplementera europeiska förordningar skiljer sig Sverige från stora delar av EU. Regeringen bör genomlysa IMY:s myndighetsutövning för att säkerställa att den följer lagstiftarnas intentioner. Det bör övervägas att flytta besluten om kamerabevakning från myndigheten till polis och kommun. 

Kort sagt: Sverige behöver en ny kamerapolitik. Ta bort tillståndskravet för tillfälliga kameror och inför ett statligt kamerabidrag till kommuner och regioner. 

En ny sorts brottslighet kräver ett nytt förhållningssätt. Med enkla medel kan tryggheten i Sverige ökas om bara justitieminister Morgan Johansson (S) vore mer intresserad av sina arbetsuppgifter än av att synas på Twitter.  

Christian Sonesson (M)
Kommunalråd i Staffanstorp

Pehr Granfalk (M)
Kommunalråd i Solna

Kristoffer Tamsons (M)
Trafikregionråd och ordförande för Storstockholms lokaltrafik, SL

 

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Dela artikeln:

Nyhetsbreven som ger dig bäst koll på samhället

Välj nyhetsbrev