Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Debatt

Styrelsen: ”Kritiken mot Karolinska är befogad”

För många som styr, för få som vårdar. Balansen måste återställas på Karolinska, skriver sjukhusets styrelse apropå kritik om att organisationen blivit för chefstung.

Publicerad: 22 mars 2019, 04:00

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

”Styrelsens utvärdering av NVM visar att kritikerna – och dit hör många av sjukhusets medarbetare – i många stycken har rätt. ”

Foto: Adam Wrafter, Bildbyrån


Ämnen i artikeln:

SjukhusVårdköerVårdplatserNya Karolinska

Chefer, administratörer och kommunikatörer blir allt fler i svensk hälso- och sjukvård. Samtidigt minskar antalet vårdplatser och på många håll växer köerna. Styrelsen för Karolinska Universitetssjukhuset (Karolinska) vill nu svara på kritiken som framförts mot sjukhusets organisation från flera håll den senaste tiden.

Kritiken är i stora stycken befogad. Vi har i styrelsen nyligen följt upp den verksamhetsmodell som först lanserades som värdebaserad vård och som på senare år kallats Nya verksamhetsmodellen (NVM). Vi har intervjuat medarbetare och gått igenom skriftligt underlag. Har modellen hållit vad den en gång lovade?

I NVM har man förpackat en rad olika komponenter. Några av dem är rätt självklara, de ifrågasätts inte av sjukhusets medarbetare och vi i styrelsen kommer att fortsätta att stödja den inriktningen:

■ väl fungerande vårdkedjor
■ patientinflytande
■ fokus på utfallet för patienterna

Men NVM har också inneburit problem. Tanken på väl fungerande patientflöden är givetvis god i sig, men när vården organiserats utifrån dessa patientflöden, några av dem små, vart och ett med sin egen chef, har det inneburit att antalet chefer ökat kraftigt.

Ansvarsfördelningen mellan olika chefer är ofta oklar. NVM är en matrisorganisation, det vill säga organisationen skärs på flera ledder, något som ytterligare bidragit till omständliga beslutsvägar. Systemen för att följa upp ekonomi och vårdresultat är ännu inte tillräckligt utvecklade, något som gjort det svårt för första linjens chefer, de närmast vården, att ha full kontroll på verksamheterna.

Med många patientflöden, många chefer, otydliga och krångliga beslutsvägar och stort behov av samordning har det utvecklats en resurskrävande mötes- och projektkultur vid Karolinska. Det är inte så att cheferna jobbar för lite. Medarbetarenkäterna visar att cheferna, ännu mer än andra medarbetare, upplever arbetet som alltför stressigt. Frågan blir: Hur mycket av detta beror på organisationen i sig?

Styrelsens utvärdering av NVM visar att kritikerna – och dit hör många av sjukhusets medarbetare – i många stycken har rätt. Omfattande åtgärder krävs och det i en tid när sjukhusets ekonomi är usel. Nedskärningar är oundvikliga. I denna prekära situation kommer styrelsens fokus att vara att på alla sätt värna om vårdens kvalitet och hålla uppe vårdproduktionen. Vi har givit sjukhusdirektören i uppgift att göra en översyn av organisationen kring patientflöden, medicinska specialiteter och jourlinjer. Med mindre uppsplittring av vården på olika teman, patientområden och vårdflöden kan antalet chefer och administratörer minska. Med tydligare ansvarsfördelning vill vi reducera behovet av möten och projekt och frigöra tid och sjukvårdspersonal för den praktiska vården.

Finns ljusglimtar? Visst får vi också i sjukhusets styrelse åtskilliga reaktioner från patienter som inte fått den vård de har rätt att kräva. Men samtidigt finns många som, med tanke på den image Karolinska just nu har utåt, överraskats av personalens stora engagemang, vårdens goda kvalitet och den värme de mött på sjukhuset.

Flera av patientflödena fungerar precis som det var tänkt. När vi i styrelsen haft dialog med medarbetare har ett bestående intryck varit att, mitt i kritiken, så drivs många av en passion att utveckla sjukhuset.

Håkan Sörman, ordförande Karolinska universitetssjukhusets styrelse

Eva Fernvall, vice ordförande Karolinska universitetssjukhusets styrelse

Kjell Asplund, ledamot Karolinska universitetssjukhusets styrelse, ordförande i styrelsens vårdberedning

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Dela artikeln:

Nyhetsbreven som ger dig bäst koll på samhället

Välj nyhetsbrev