måndag20 mars

Kontakt

Annonsera

E-tidning

Sök

Starta din prenumeration

Prenumerera

Debatt

”Studieförbunden går i bräschen mot fusket”

Fusket på Järvaområdet får inte tas som intäkt för att försvåra det viktiga arbete som görs – inte heller att minska resurserna till vår verksamhet, replikerar ordföranden för 
 Studieförbunden i samverkan
 Ann-Katrin Persson och ordföranden för Stockholms läns Bildningsförbund
 Peter Erickson
.

Publicerad: 6 oktober 2020, 11:19

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

”Människor behöver folkbildning och vi gör skillnad i deras liv. Det stärker demokratin och tilliten människor emellan,” skriver Ann-Katrin Persson och Peter Erickson
. Foto: Pressbilder


Ämnen i artikeln:

StudieförbundFolkbildningRegion StockholmBidrag

Via media får vi nästan dagliga rapporter om hur olika samhällssektorer och välfärdssystem utsätts för försök till bedrägerier och fusk med våra gemensamma medel. Vi som verkar inom studieförbunden är såtillvida inte ensamma om att utsättas för detta. När vi upptäcker felaktig användning av statsbidrag åtgärdar vi det, samtidigt som vi lär oss av det som hänt och förbättrar såväl uppföljning som kontroll.

Studieförbunden bedriver folkbildning för en miljon deltagare per år i landets alla kommuner. Människor behöver folkbildning och vi gör skillnad i deras liv. Det stärker demokratin och tilliten människor emellan. Det civilsamhälle som vi är en del av består av en mångfald av organisationer, rörelser och föreningar. Tillsammans fångar vi upp och bär fram röster som stärker och ger fler perspektiv till det gemensamma samtalet.

Fusket på Järvaområdet har fått medial uppmärksamhet först den senaste månaden, men det har gått snart ett år sedan det upptäcktes av berörda studieförbund. Sedan dess har studieförbunden, både var för sig och tillsammans, bedrivit ett intensivt arbete med att identifiera och stoppa fusket de utsatts för. Samarbetet har också varit intensivt med såväl Folkbildningsrådet som med Polisen på både regional och nationell nivå. Rapporter har också lämnats till berörda kommuner och regionen.

Vi, som företrädare för studieförbunden på nationell och regional nivå, vänder oss därför mot vissa feltolkningar och överdrifter som förekommer i debatten kring det som nu uppdagats i media. Delar av artikeln i Dagens Samhälle, skriven av kulturnämndens ordförande i Region Stockholm Cecilia Elving (L), kan läsas som att fusket mot studieförbunden är generell för verksamheten i alla studieförbund och att hela modellen med svensk folkbildning är feltänkt. Det har till och med förts fram idéer om att tydligare styra innehållet i folkbildningen, och att resurserna borde minska eller helt dras in.

Det råder ingen tvekan om att det som har hänt är ytterst allvarligt. När studieförbund på samma sätt som andra delar av samhället utsätts för en kriminalitet vi inte tidigare stött på är det en stor utmaning att värja sig. Det är en utmaning vi tar på största allvar. Att stoppa direkt brottslighet och annat felutnyttjande av pengarna till folkbildning är oerhört viktigt.

Men det som har hänt får inte tas som intäkt för att försvåra det viktiga arbete som görs – inte heller att minska resurserna till vår verksamhet. Behovet av vår verksamhet är på många sätt större än någonsin.

Studieförbunden fungerar som nav för hundratals stora och små organisationer av alla slag, från kyrkor och samfund med tusenåriga traditioner till nätverk som nyss startat på Facebook. Genom studieförbunden kan civilsamhället organisera studier och stärka såväl sina medlemsorganisationer som – inte minst – alla som deltar i verksamheten. Styrkan i folkbildningen är att metoderna alltid utgår från att individen själv är delaktig och bidrar till sitt eget lärande och sin egen utveckling.

Studieförbunden tog förra hösten en rad initiativ för att förebygga, motverka, identifiera och stoppa bedrägerier av detta slag. Flera delar är redan genomförda, annat införs nu medan vissa förändringar tar längre tid att få på plats.

Som bransch går vi i bräschen mot fusket. Vi gör det för att vi vill fortsätta möta människor där de är och bidra till att de får vara sig själva. På så sätt bidrar vi till ett starkt och tillitsfullt samhälle.

Ann-Katrin Persson, ordförande, Studieförbunden i samverkan

Peter Erickson, ordförande, Stockholms läns Bildningsförbund

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Dela artikeln:

Nyhetsbreven som ger dig bäst koll på samhället

Välj nyhetsbrev