Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Debatt

Studieförbunden behövs för att stärka krisberedskapen

När en större kris uppstår blir människor villebråd för propaganda och påverkan. Men kunskap och bildning kan hjälpa den enskilda människan att klara sig i kris och krig, skriver Nina Larsson, förbundschef för Studieförbundet Vuxenskolan.

Publicerad: 29 maj 2018, 09:13

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Självhushållning kan hjälpa med matförsörjning vid kriser.

Foto: Colourbox


Ämnen i artikeln:

KrisberedskapStudieförbund

I veckan landar Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskaps (MSB:s) broschyr "Om krisen eller kriget kommer" i landets alla brevlådorDet är en gigantisk informationsinsats som vi som studieförbund också välkomnar. Här kan vi bidra med rätt förutsättningar och kontaktytor mellan myndigheter och civilsamhälle.

För mig som före detta officer och utlandsveteran är behovet av insatser som förbättrar såväl vår motståndskraft som förmåga att hantera kris tydligt. I en krissituation eller ett spänt läge är riskerna uppenbara att var och ens goda omdöme naggas i kanten. Därmed blir vi som människor villebråd för propaganda och påverkan.

Som folkbildare ser jag behovet av att öka kunskap, färdigheter och erfarenhetsutbyte hos människor när det gäller förmåga att klara sig om större kris eller krig skulle drabba oss. Människor med begränsad förmåga att hantera allvarliga kriser är sårbara när samhällssystem sätts ur spel. Det är särskilt viktigt att tillgängliggöra information och ge möjligheter till färdigheter även för människor exempelvis med intellektuell funktionsnedsättning eller med internationell bakgrund.

I hela landet samarbetar vi inom Studieförbundet Vuxenskolan med flera frivilliga försvarsorganisationer. Tillsammans arrangerar vi föreläsningar för människor som vill skaffa sig bättre kunskap om hur vi som enskilda människor kan hantera en kris. Vi har även en rad kurser i att öka självhushållningen på olika sätt, exempelvis hönshållning eller biodling. Studieförbundens insatser inom krisberedskapsområdet skulle kunna utökas och växa ännu mer med rätt förutsättningar.

Men studieförbundens betydelse för människors motståndskraft handlar inte bara om direkta insatser för ökad självhushållning. Vårt främsta bidrag handlar om den grundläggande idén att få fler människor att växa och därmed stärka demokratin och dess motståndskraft.

Bildning, som den process som påverkar och formar våra tankar och personlighet, spelar också en avgörande roll för hur den enskilda människan klarar sig i kris och krig. Människor kan navigera bättre i ett landskap fullt av informationskrigförande insatser, påverkansoperationer och falsk ryktesspridning när det finns en bildningsgrund att stå på. Kunskap och bildning ger människor egenmakt och möjlighet att påverka sin situation och är pusselbitar för vad vi kallar gott omdöme.

Studieförbunden har under lång tid erbjudit folkbildningsaktiviteter och nått fram till stora delar av befolkningen. Idag når studieförbunden tillsammans 1,7 miljoner personer årligen och detta tillsammans med såväl nya som gamla föreningar och organisationer.

MSB:s broschyr är ett välkommet tillskott för att uppmärksamma och betona vikten av människors förmåga att hantera allvarliga kriser. Vi följer gärna upp intresset hos enskilda individer och organisationer genom fler studiecirklar och föreläsningar som kan öka vår krisberedskap. Även inom detta område har studieförbunden en viktig roll att spela.

Nina Larsson, förbundschef Studieförbundet Vuxenskolan

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Ämnen i artikeln:

KrisberedskapStudieförbund

Dela artikeln:

Nyhetsbreven som ger dig bäst koll på samhället

Välj nyhetsbrev