Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Debatt

”Stötta kommunernas klimatarbete med en samordningsfunktion”

Medfinansiera kommunernas energi- och klimatstrategiska arbete och stötta alla kommuner med en samordningsfunktion. Det är Klimatkommunernas förslag till regeringen.

Publicerad: 10 november 2022, 04:30

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Lennart Bondeson, Evelina Fahlesson, Camilla Lindoff, Bo Frank, Arne Jonsson, Tom Andersson, Camilla Neptune, Anna Hed, Gunvor Bergkvist och Kerstin Arnemo.

Foto: Paulina Holmgren


Ämnen i artikeln:

Klimat

Vi på Klimatkommunerna vill hälsa den nya regeringen välkommen. Vi ser fram emot ett konstruktivt klimatsamarbete och har några önskemål till de nytillsatta ministrarna. 

I Klimatkommunerna blir vi fler och fler kommuner som visar vägen i klimatomställningen. Vi krokar arm med näringsliv, akademi och civilsamhälle och ser vinsterna med ett klimatarbete i framkant. Kommunernas klimatomställning attraherar såväl nya invånare som engagerade företag. Viktiga synergieffekter av våra satsningar är ökad trygghet och tillgänglighet, förbättrad folkhälsa och minskad sårbarhet. 

LÄS MER: Goda exemplen – så gör kommuner för att rädda våtmarkerna 

Men för att vi ska kunna hjälpa till med att nå de uppsatta klimatmålen, och skapa livskvalitet för våra kommuninvånare, behöver ni i regeringen växla upp statens klimatarbete. I underlaget till regeringens kommande klimatpolitiska handlingsplanen presenteras två konkreta förslag på hur detta kan göras:  

1. Kommunerna behöver bidra om vi ska nå Sveriges klimatmål – och de behöver stöd. Inför en nationell samordningsfunktion för att stötta alla kommuner, så når också landet som helhet bättre resultat. 

Många av oss kommuner har insett fördelarna med ett ambitiöst klimatarbete. Men många har också halkat efter. Ofta beror det på brist på tid och resurser. I Klimatkommunerna jobbar vi med att byta erfarenheter, dela med oss av goda exempel och sprida lösningar som vi vet är effektiva. Ett liknande arbete behöver göras för samtliga kommuner. Vi skulle därför vilja se att en lämplig aktör får i uppdrag att tillhandahålla en nationell samordningsfunktion med ansvar för uppföljning, kunskapsspridning och kommunikation. 

2. Medan vissa kommuner aktivt tar täten i omställningen och blir utvalda att ingå bland EU:s ”100 climate neutral cities 2030”, halkar andra efter. Stötta klimatledarna genom att medfinansiera kommunernas energi- och klimatstrategiska arbete, och få viktiga utsläppsminskningar för Sverige i gengäld.  

Kommunernas förutsättningar att arbeta med utsläppsminskande åtgärder varierar kraftigt. Geografiska och demografiska förhållanden belastar en del med högre utsläpp än andra. Det finns även en stor variation i kommunernas klimatambitioner och i hur långt de har kommit i arbetet. 

Detta innebär en risk att spetskommuner drar ifrån och att en stor investeringsskuld drabbar dem som halkat efter. I dag finns ingen lagstiftning som inkluderar kommunerna i arbetet med Sveriges klimatmål. Samtidigt blir målet svårt att nå utan deras insatser. Det ligger i regeringens intresse att skapa goda incitament för seriöst klimatstrategiskt arbete i kommunerna.  

Nu ligger ett förslag i underlaget till kommande klimatpolitiska handlingsplan om finansiering av delar av detta klimatstrategiska arbete, som vi ser starkt skulle bidra till mer jämlika förutsättningar mellan Sveriges kommuner. Satsa på oss – vi vet att vi kan leverera! 

Samtliga undertecknare är medlemmar i Klimatkommunernas styrelse. 

Lennart Bondeson (KD)
Ordförande, Örebro kommun 

Evelina Fahlesson (S)
Vice ordförande, Skellefteå kommun 

Camilla Lindoff (S)
Hässleholms kommun 

Bo Frank (M)
Växjö kommun 

Arne Jonsson (C)
Eskilstuna kommun 

Tom Andersson (MP)
Borås stad 

Camilla Neptune (L)
Lunds kommun 

Anna Hed (C)
Mora kommun 

Gunvor Bergkvist (V)
Göteborgs stad 

Kerstin Arnemo (C)
Östersunds kommun 

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Ämnen i artikeln:

Klimat

Dela artikeln:

Nyhetsbreven som ger dig bäst koll på samhället

Välj nyhetsbrev