Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Debatt

”Stor brist att vi inte har trafiksäkerhetsutbildning i skolan”

Nya arbetssätt måste till där trafikskolorna med fördel kan involveras. Här måste politiker både på nationell och lokal nivå tänka till, anser P-O Hedman, Kungliga Automobilklubben.

Publicerad: 8 november 2022, 04:30

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

P-O Hedman, expertrådet, Kungliga Automobilklubben.

Foto: Lisa Björk


Ämnen i artikeln:

TrafikSkolan

Det svenska arbetet för bättre trafiksäkerhet har med rätta höga ambitioner. Men ska nollvisionen – målet att ingen människa ska dödas eller skadas allvarligt i trafiken – kunna uppfyllas, så måste mer göras. Det är inte minst viktigt att insatserna riktas mot barn och unga. Att vi inte har trafiksäkerhetsutbildning i skolan är en stor brist.  

På senare tid har frågan om olyckor med A-traktorer uppmärksammats. Mot bakgrund av detta har Transportstyrelsen nu föreslagit ett antal åtgärder med bland annat krav på bilbälte och vinterdäck. En tydlig gräns för antal passagerare och regelskärpningar för att hindra manipulering föreslås också. Detta är välkomna åtgärder, men det finns en del i övrigt att önska.

LÄS MER: Kommunalråd om nytt förslag: ”Logiskt – men risk att friskolorna kommer leva egna liv” 

A-traktorer är i grunden säkrare fordon än exempelvis mopedbilar. Trots det får A-traktorer bara gå i 30 kilometer i timmen i dag, medan mopedbilar får gå i 45 kilometer i timmen. Det är en skevhet i regelverken och därför bör hastighetsgränsen höjas för A-traktorer.  

De som inte följer regelverken och manipulerar fordonen, eller bryter mot trafikregler, bör bli av med både fordon och körkortstillstånd. 

Nu finns det indikationer på att EU-kommissionen anser att Sveriges regelverk bryter mot EU:s fordonslagar då man tillåter att A-traktorer får köras av personer med bara AM-körkort. I värsta fall kan fordonen bli olagliga, men låt oss hoppas att så inte blir fallet. A-traktorer är viktiga för ungas mobilitet, särskilt på landsbygden och på mindre orter. Istället borde krav ställas på bättre trafikkunskaper, kanske ett speciellt A-traktorkort, i kombination med krav på bilbälte och vinterdäck. Då kan även hastighetsgränsen höjas och i bästa fall accepterar EU A-traktorerna. 

Det är i grunden positivt att ungdomar tidigt kommer i kontakt med trafik och fordon, då det ökar möjligheterna att etablera ett riskmedvetet och trafiksäkert beteende för resten av livet. Det förbereder också fler för att ta körkort, vilket är positivt ur trafiksäkerhetssynpunkt. Men förutsättningarna för ett trafiksäkert beteende måste skapas tidigare än så.

Antalet utfärdade körkort ökar hela tiden, men stora grupper av unga väljer att ta körkort senare i livet. Risken finns att en stor grupp unga står utan trafikkunskaper som krävs även för gång- och cykeltrafikanter. Enligt en rapport från KAK är trafikundervisningen i skolorna undermålig. Det finns ingen nationell statistik över hur det faktiskt ser ut, då det inte finns några tydliga kunskapsmål i läroplanen att följa upp. Nya arbetssätt måste till där trafikskolorna med fördel kan involveras. Lärarna har kanske inte den rätta kompetensen i dagsläget och då kan trafikskolorna spela en viktig roll. Här måste politiker både på nationell och lokal nivå tänka till. 

Behovet av resande och transporter växer hela tiden. Detta ställer dock krav på att alla trafikanter har goda kunskaper i trafiksäkerhetstänkande och kan handha sina fordon på ett säkert sätt. Låt frågan om A-traktorer bli en väckarklocka så att vi kan uppnå nollvisionens viktiga mål.

P-O Hedman
Expertrådet, Kungliga Automobilklubben, KAK

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Ämnen i artikeln:

TrafikSkolan

Dela artikeln:

Nyhetsbreven som ger dig bäst koll på samhället

Välj nyhetsbrev