Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Debatt

Stoppa kompetensslöseriet med mer validering

Validering ger värde åt det kunnande som utvecklats utanför det formella utbildningssystemet. Rätt använt kan det därför bidra till effektivare utbildningsvägar och bättre matchning på arbetsmarknaden, skriver Myndigheten för yrkeshögskolans generaldirektör Thomas Persson.

Publicerad: 27 januari 2020, 04:00

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

”Mycket är gjort, men det kvarstår mycket att göra för att individer ska få sitt kunnande kartlagt, bedömt och erkänt”, skriver Thomas Persson.

Foto: Colourbox


Ämnen i artikeln:

Arbetskraftsbrist

Svensk arbetsmarknad präglas i dag av brist på arbetskraft inom ett stort antal yrkesområden. Samtidigt har en del av den arbetsföra befolkningen svårt att ta sig in på arbetsmarknaden. En del nyanlända tvingas till okvalificerade arbeten trots att de har kompetens som efterfrågas av arbetslivet. Yrkesverksamma som redan är etablerade på arbetsmarknaden har svårt att söka sig vidare eller byta jobb för att de ”saknar papper” på vad de kan.

Ett recept mot dessa matchningsproblem och inlåsningseffekter stavas validering. Många har hört talas om denna metod men få vet hur den går till – eller var man ska vända sig för att få validera.

Validering handlar om att synliggöra, bedöma och erkänna reell kompetens – och därmed ge värde åt kunnande som människor har utvecklat utanför det formella utbildningssystemet. Rätt använt kan validering både bidra till effektivare utbildningsvägar och resursanvändning, samt bättre matchning på arbetsmarknaden. Validering är en viktig fråga för både individer, arbetslivets parter och samhället.

Myndigheten för yrkeshögskolan (MYH) har tillsammans med en rad andra myndigheter låtit göra en undersökning om hur känd validering är hos allmänheten. Resultatet visar att drygt hälften av de tillfrågade anser sig ha kompetens som de saknar papper eller intyg på. Av dessa var det ungefär 40 procent som inte hade sökt ett jobb eller en utbildning de var intresserade av. Konsekvensen blir ett kompetensslöseri där människors kunskaper och kapacitet inte kommer till sin rätt.

Redan i dag finns användbara verktyg för att erkänna den kompetens som en individ har och för att identifiera eventuella kompetensluckor som behöver fyllas på. Möjligheter till validering finns inom yrkeshögskolan och högskolan, i kommunal vuxenutbildning och mot olika branschers yrkesroller. Till exempel antas i nuläget 13 procent av de studerande inom yrkeshögskolan på reell kompetens och 2015–2018 validerades fler än 18 000 personer enligt branschernas valideringsmodeller. Arbetsförmedlingen och omställningsorganisationerna är ofta beställare av validering. Validering sker också på initiativ av en arbetsgivare. Men fler behöver valideras och mycket återstår att göra.

MYH har nu fått ett uppdrag av regeringen och ska följa och stödja utvecklingsarbetet kring validering nationellt och regionalt. Vi tar vid efter att Valderingdelegationen avslutade sitt uppdrag vid årsskiftet. Vår ambition är att fortsätta arbetet med att sprida information och öka kännedom om validering samt skapa samverkansytor och stödja olika aktörer inom validering. Allt i syfte att fler individer ska få sin kompetens erkänd.

Stödet till branschvalidering kommer att öka. Vi arbetar vidare med att utveckla en begreppsapparat om kompetensnivåer kopplat till validering. Vi vill också fördjupa den myndighetssamverkan kring valideringsfrågor som flera myndigheter (Arbetsförmedlingen, ESF-rådet, MYH, Skolverket, Tillväxtverket samt Universitets- och högskolerådet) startade 2017. Vi följer regeringens beredning av Valideringsdelegationens förslag och anpassar till nya förutsättningar.

När MYH nu tar över samordningen av validering är det viktigt att inga onödiga ”stopp” eller ”pauser” uppstår i övergången. Därför utgår MYH från den nationella strategin för validering som Valideringsdelegationen tog fram 2017. Vi förstärker myndighetens interna kapacitet på olika sätt. Vi inrättar ett nationellt forum för valideringsfrågor. Vi fortsätter att ge stöd till regionernas arbete med validering.

MYH fortsätter, i samverkan med arbetslivets parter, myndigheter med flera, det viktiga arbetet med att underlätta validering. Mycket är gjort, men det kvarstår mycket att göra för att individer ska få sitt kunnande kartlagt, bedömt och erkänt.

Thomas Persson, generaldirektör Myndigheten för yrkeshögskolan

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Ämnen i artikeln:

Arbetskraftsbrist

Dela artikeln:

Nyhetsbreven som ger dig bäst koll på samhället

Välj nyhetsbrev