tisdag7 februari

Kontakt

Annonsera

E-tidning

Sök

Starta din prenumeration

Prenumerera

Debatt

”Stoppa de kommunala elbolagens olagliga verksamhet”

Kommunala energibolag snedvrider konkurrensen och tränger undan små privata installatörsbolag, skriver Ola Månsson, Installatörsföretagen, och Karin Johansson, Svenskt Näringsliv.

Publicerad: 5 juli 2022, 03:30

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Ola Månsson, vd, Installatörsföretagen, Karin Johansson, vice vd, Svenskt Näringsliv.

Foto: Peter Knutson, Sören Andersson


Ämnen i artikeln:

Svenskt NäringslivNäringslivsklimatKonkurrensEnergi

Ett av de säkraste sätten för en kommun att försämra det lokala företagsklimatet är att låta sina egna bolag erbjuda varor och tjänster i konkurrens med vanliga företagare. Att de kommunala bolagens ekonomi ytterst garanteras av skattebetalarna skapar konkurrensfördelar som privata företag helt enkelt inte kan matcha. Hårdast drabbade är oftast mindre företag, som annars har en stor potential för jobbskapande och tillväxt.

Ett område där situationen är särskilt problematisk finns inom installationsbranschen. Ett statligt och många kommunalt ägda energibolag bedriver utöver sin kärnverksamhet – att producera och handla med elkraft – numera en omfattande försäljning av solceller och laddstolpar, men även andra produkter som värmepumpar. Kommunala energibolag marknadsför solceller direkt mot konsument, säljer paket med till exempel fri laddning vid installation av laddstolpar och agerar utanför kommungränsen genom att lämna anbud på upphandlingar i andra kommuner.

LÄS MER: Forskare varnar: Fler nackdelar än fördelar med kommunala bolag 

Svenskt Näringsliv och Installatörsföretagen har kartlagt omfattningen av konkurrensproblemen i branschen. Vår rapport har samlat in synpunkter från Installatörsföretagens elva regionala föreningar och bygger på de samlade erfarenheterna från Installatörsföretagens cirka 3 600 medlemsföretag. Kartläggningen visar att konkurrensproblemen finns i alla delar av landet. Flera välkända statliga och kommunala energibolag bedriver en omfattande säljverksamhet i direkt konkurrens med privata aktörer. Föreningarnas uppfattning är dessutom att säljverksamheten ökar i omfattning. 

Vi har även låtit ta fram en rättsutredning för att undersöka vilket lagstöd som de offentliga aktörerna har för sin verksamhet. I rättsutredningen, skriven av professor Lars Henriksson vid Handelshögskolan i Stockholm, konstateras att de kommunala energibolagen bedriver sin säljverksamhet utan stöd i lag. Varken kommunallagen eller ellagen ger de kommunala elbolagen befogenhet att sälja sådana tjänster och produkter som man i dag gör i stor omfattning. Detta eftersom försäljning och installation av laddinfrastruktur och solceller på rent kommersiell grund inte har ett sådant allmänintresse som krävs enligt kommunallagen. Försäljningen kan inte heller betraktas som sammanhängande med produktion och handel med el – som kommunala bolag får ägnas sig åt – på ett sådant sätt att det skulle vara en kommunal befogenhet enligt ellagens bestämmelser.

I klartext är de kommunala energibolagens säljverksamhet alltså ofta olaglig.

Behovet av att snabbt ställa om till en mer hållbar produktion och konsumtion av elkraft är stort. Efterfrågan på solceller är hög och utbyggnaden av laddinfrastrukturen hänger inte med i den snabba övergången till elbilar. Men ingen gynnas av att den fria konkurrensen sätts ur spel och att marknaden tas över av några få offentliga aktörer. Tvärtom behöver vi fler innovativa bolag, som tävlar enligt jämlika spelregler.

För att få stopp på den osunda konkurrensen behöver flera instanser agera:

Regeringen måste tydliggöra gränserna för den kommunala kompetensen.

Konkurrensverket måste pröva konkurrensreglernas bestämmelser gentemot någon av de verksamheter som pekas ut i vår rapport. Det kan ge mer klarhet kring var gränserna går för den offentliga verksamheten och de mest problematiska beteendena kan stoppas.  

Kommunerna måste se över sina säljverksamheter och vidta åtgärder där konkurrens med privat verksamhet förekommer. 

Installatörsbranschens innovationskraft är helt avgörande om vi ska lyckas med den hållbara omställningen. Företagen förtjänar goda förutsättningar. Ett minimum är att kommunerna slutar agera utanför lagens råmärken.

Ola Månsson
Vd, Installatörsföretagen

Karin Johansson
Vice VD, Svenskt Näringsliv

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Dela artikeln:

Nyhetsbreven som ger dig bäst koll på samhället

Välj nyhetsbrev