torsdag2 februari

Kontakt

Annonsera

E-tidning

Sök

Starta din prenumeration

Prenumerera

Debatt

”Stopp – konst måste också upphandlas”

Stockholms konst och Statens konstråd köper envist in konst direkt utan upphandling. Trots upprepad bakläxa i rätten fortsätter det. Det är dags att direktupphandlingarna upphör.

Publicerad: 26 augusti 2019, 03:10

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

När myndigheterna inte öppet annonserar ut uppdragen diskriminerar konstnärer, skriver debattören.

Foto: Pressmaster, Colourbox


Ämnen i artikeln:

LOUMyndigheter

Under mer än tio års tid har enskilda konstnärer och Konstnärsalliansen, KFA, aktivt arbetat för att offentliga myndigheter som upphandlar offentliga gestaltningsuppdrag ska följa lagen om offentlig upphandling (LOU). I dag använder i stort sett samtliga kommuner och landsting sig av upphandlingsverktyget och gör öppna, konkurrensneutrala upphandlingar efter annonsering.

Men det finns två myndigheter som här utmärker sig särskilt, det är Stockholm konst (Stockholm stad) och Statens konstråd. Dessa har envist med olika metoder, som anlitandet av advokatbyrå, drivit igenom sina direktupphandlingar. Delvis har man lyckats med detta, men man har även fått bakslag från förvaltningsrätten och kammarrätten ett antal gånger, då domstolen beslutat att direktupphandlingen ska ses som ogiltigt avtal.

De senaste två åren har nu samtliga förvaltningsdomstolar (förvaltningsdomstolen, kammarrätten och Högsta förvaltningsdomstolen) satt ned foten.

Statens konstråd genomförde en direktupphandling för att gestalta studenthus Campus Valla vid Linköpings Universitet. Förvaltningsrätten biföll ansökan om överprövning och förklarade avtalet med konstnären Mette Winkelmann som ogiltigt. Samma bedömning gjorde även kammarrätten.

Stockholm konst har i våras fått fem olika gestaltningsuppdrag ogiltigförklarade av både förvaltningsrätten och kammarrätten. Stadens ansökan om prövningstillstånd hos Högsta förvaltningsdomstolen avslogs.

Genom att inte vara öppna med vilka gestaltningsuppdrag som upphandlas diskrimineras konstnärer som söker uppdrag.

Tyvärr använder sig Konstrådet genomgående av undantag och så kallad direktupphandling, trots att det strider mot huvudregeln och principerna för all upphandling. Det finns inget som säger att Konstrådet inte kan följa lagen och utannonsera uppdragen, såsom till exempel Region Stockholm gör. För Konstrådet är  direktupphandlingarna med all tydlighet ett sätt att kunna handplocka konstnärer till uppdrag utan konkurrensutsättning.

Med anledning av de lagakraftvunna domarna måste nu Statens konstråd och Stockholm stad reformera sig och ändra sina upphandlingsrutiner. Det innebär då att de ska utannonsera sina gestaltningsuppdrag elektroniskt.

Konstrådet har under många år gjort sig beroende av så kallade ”projektledare” - eller konstkonsulter, alla själva aktiva konstnärer. Vi kan notera att det mycket ofta inträffar att dessa konstkonsulter är jäviga och att deras uppdrag måste ifrågasättas. Det är självklart, så som konstrådet byggt upp sin verksamhet, att konsulterna har egna kontakter och nätverk av olika konstnärer som de vill föreslå för uppdrag.

Det bästa är därför att dessa konstkonsulter avskaffas och att de i stället periodvis anlitas som konstnärliga rådgivare, inte som projektledare.

Det är väldigt viktigt att man kommer fram till en optimal lösning här, konstrådet kan inte fortsätta som i dag; att hela tiden processa i förvaltningsdomstolarna och sen betala advokatbyråer flera hundratusentals kronor för deras hjälp. Det är inte bara olagligt utan även slöseri med skattemedel.

Tony Roos, förbundsordförande i Konstnärsalliansen, KFA.

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Ämnen i artikeln:

LOUMyndigheter

Dela artikeln:

Nyhetsbreven som ger dig bäst koll på samhället

Välj nyhetsbrev