fredag3 februari

Kontakt

Annonsera

E-tidning

Sök

Starta din prenumeration

Prenumerera

Debatt

Stödet till barn med språkstörning måste förbättras

Tillgången till logopedbehandling för barn med språkstörning/DLD varierar stort i landets regioner, visar en ny kartläggning av Svenska Logopedförbundet. Det är djupt olyckligt och behöver rättas till. Språkförmågan är central i skolan, i sociala relationer och för psykisk hälsa, skriver företrädare för Svenska Logopedförbundet, Logopedkontakt Väst och Afasiförbundet/Talknuten.

Publicerad: 15 januari 2021, 04:05

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Antalet barn som behöver insatser vad gäller tal och språk är mycket stort, konstaterar Kerstin Wiström, Torun Liljegren och Berit Robrandt Ahlberg.

Foto: Colourbox


Ämnen i artikeln:

BarnRegioner

Språkstörning/DLD (Developmental Language Disorder) är en av de vanligaste diagnoserna bland barn. Fem till åtta procent av alla elever, eller två elever i varje klass, har språkstörning/DLD, enligt internationella studier. Tal- och språksvårigheter är också vanliga till följd av andra funktionsnedsättningar som exempelvis ADHD och autism. Antalet barn som behöver insatser vad gäller tal och språk är därmed mycket stort.

Svenska Logopedförbundet visar i en ny kartläggning att tillgången till logoped varierar stort över landet. Få regioner klarar att erbjuda familjer det stöd som de behöver. I flera regioner, som Västra Götaland och Värmland, kan det ta 12 månader innan barn får komma för en första bedömning hos en logoped.

För en treåring som inte börjat prata är ett år oändligt lång tid. För en femåring som inte kan göra sig förstådd med andra än sin närmaste familj innebär ett års väntetid på utredning och behandling närmast en katastrof som kommer att ackumulera stora svårigheter i förskola- och skola.

Forskning visar entydigt på vikten av tidig intervention och att kontakt med logoped behöver vara både kontinuerlig och intensiv för att ge effekt. Svenska Logopedförbundets kartläggning visar att det stora flertalet regioner inte på långa vägar klarar av att arbeta utifrån de evidens som finns. För barn med språkstörning/DLD och andra svårigheter handlar insatserna om stöd kring kommunikation, samspel, språk och tal, men även ätande, sväljning, oralmotorik och läs- och skrivsvårigheter.

När de inte fungerar leder det till problem i vardagen, frustration och oro hos anhöriga, och det får också långsiktiga konsekvenser in i vuxenlivet. Barn som inte får stöd och hjälp tidigt tar med sig svårigheterna in i skolan, den psykiska ohälsan och utanförskapet ökar, vilket i sin tur får konsekvenser inte bara för individen utan för hela vårt samhälle i stort.

Språkliga svårigheter kan upptäckas tidigt när rätt resurser finns. Barnavårdscentraler (BVC) screenar svårigheter gällande kommunikation, tal och språk och remitterar vidare till logoped för utredning och insatser. Men barnhälsovården har på det här området länge varit eftersatt. Tidigare rådde brist på logopeder, men nu utbildas det allt fler och det är dags att regionerna ser över och bygger ut antalet tjänster.

Socialstyrelsens senast redovisade statistik visar att regionerna varierar mellan att tillhandahålla 10– 27 logopeder per 100 000 invånare. Som jämförelse kan nämnas att antalet fysioterapeuter är 134 på samma mängd invånare. Inte ens i de regioner som har flest logopeder anställda går ekvationen helt ihop, och i de med färre är läget på flera sätt alarmerande.

Vi anser att det är hög tid att nationella riktlinjer för insatser vid språkstörning/DLD och andra svårigheter med tal och språk tas fram. Det krävs krafttag för att uppnå likvärdighet i tillgången till utredning och logopedisk behandling av språkstörning/DLD och andra språkliga svårigheter i landets regioner.

Kerstin Wiström, ordförande i Svenska Logopedförbundet

Torunn Liljegren, leg logoped, Logopedkontakt Väst

Berit Robrandt Ahlberg, ordförande i Afasiförbundet/Talknuten

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Ämnen i artikeln:

BarnRegioner

Dela artikeln:

Nyhetsbreven som ger dig bäst koll på samhället

Välj nyhetsbrev