Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Debatt

Statens myndigheter ska givetvis vara miljöföredömen

Offentlig upphandling ska bidra till ökad hållbarhet och andra samhälleliga mål. Mot den bakgrunden reformerades den offentliga upphandlingen under förra mandatperioden. Därtill togs en nationell upphandlingsstrategi fram och Upphandlingsmyndigheten inrättades. Vi har kommit en bit, men mer behöver och ska göras, skriver civilminister Lena Micko (S) i en replik.

Publicerad: 15 november 2019, 08:56

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

I dagarna håller Upphandlingsmyndigheten en utbildningsdag för myndigheter, skriver Lena Micko.

Foto: Erik Simander, Bildbyrån


Ämnen i artikeln:

UpphandlingskriterierMiljöUpphandlingsmyndighetenHållbar offentlig upphandling

Medborgarna i Sverige förväntar sig att offentliga verksamheters inköp är hållbara såväl socialt, ekonomiskt som miljömässigt. På samma sätt som konsumenter kan påverka samhället genom sina val kan och måste också det offentliga påverka genom sina inköp. Statens myndigheter och bolag ska givetvis vara föredömen på det här området.

Miljömärkning Sverige, ISS och Scandic menar i en artikel här att statliga verksamheter behöver lägga in en högre växel i sin omställning mot miljömässigt ansvarsfulla upphandlingar. Det är bra att ljuset riktas mot en sådan viktig fråga.

Upphandlande myndigheter behöver ställa sig frågan hur deras behov kan tillgodoses med minsta möjliga miljöpåverkan, i alla inköp. Många myndigheter har miljö- och klimatpolicyer och höga miljöambitioner, men missar ibland att använda sin upphandling strategiskt för att nå målen. Jag delar bilden av att det behöver ske en förändring, och det snabbt. Ett sätt kan vara att myndigheterna fokuserar mer på de upphandlingar som har störst miljöpåverkan och där högt ställda miljökrav ger störst effekt.

Strategisk upphandling är något som regeringen prioriterar. Den nationella upphandlingsstrategin har funnits i över tre år, särskilda uppdrag har lämnats och seminarier på temat har genomförts. Strategisk upphandling är även en av de prioriterade frågor som tas upp i de årliga myndighetsdialogerna. Upphandlingsmyndigheten har i uppdrag att genomföra strategin och för att följa upp hur målen i strategin uppfylls.

Miljömålsrådet, som samlar strategiskt viktiga myndigheter, har under 2019 stärkt samverkan för en miljömässigt ansvarsfull upphandling. I dagarna håller Upphandlingsmyndigheten en utbildningsdag för myndigheter som ingår i Miljömålsrådet om hur den nationella upphandlingsstrategin kan bidra till att snabbare nå olika miljömål.

Det görs med andra ord en hel del, men det finns absolut mer kvar att uppnå på området kring miljömässigt hållbara upphandlingar. Här kan de konkreta tips som Miljömärkning Sverige, ISS och Scandic nämner i sin artikel vara till hjälp, liksom att ta stöd från Upphandlingsmyndighetens hållbarhetskriterier och Kammarkollegiets ramavtal. Låt oss gemensamt fortsätta stärka detta viktiga, och brådskande, arbete.

Lena Micko, civilminister (S)

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Dela artikeln:

Nyhetsbreven som ger dig bäst koll på samhället

Välj nyhetsbrev