Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Debatt

”Statens bidrag till kulturskolan bör permanentas”

I ett läge där kommunernas ekonomi är ansträngd finns det en risk att icke lagstadgad verksamhet, som kulturskoleverksamhet, prioriteras bort, anser Jalle Lorensson, Kulturskolerådet.

Publicerad: 24 november 2022, 04:30

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Jalle Lorensson, ordförande Kulturskolerådet.


Ämnen i artikeln:

Kulturskola

I statens budget för 2023 ska pengarna till kulturskolan halveras, från 200 till 100 miljoner kronor. Från 2024 tycks stödet försvinna helt.

I statsbudgetsammanhang är 200 miljoner en liten summa, men för kulturskolan är den oerhört betydelsefull. Det handlar om 40 000 barn som får sluta och 400 lärare som blir utan jobb om bidraget skulle tas bort helt. Det betyder att utvecklingsarbetet för att nå nya grupper och bredda deltagandet stannar av. Avgifterna tvingas upp. Samarbeten mellan kulturskolorna försvagas. Satsningar på talanger uteblir.

LÄS MER: Halverat stöd till kulturskolan oroar – Lista: Så mycket satsar kommunerna 

Trots löften före valet från bland andra Roland Utbult (KD), Christer Nylander (L) och Bo Broman (SD) om fortsatt statligt stöd blir det nu förödande nedskärningar. Kulturskolerådet anser att det är oacceptabelt att unga missgynnas när den statliga budgeten behöver stramas åt. Den nationella kulturpolitiken står inför ett viktigt vägval: ska barn och unga behöva bli de stora förlorarna när pengarna fördelas om?

Man kan fråga sig om någon gjorde en barnkonsekvensanalys enligt Barnkonventionen, som är en del av svensk lag, innan nedskärningarna inom kulturområdet genomfördes. Märkligt är det i alla fall att just barnkulturen drabbas så hårt.

Det statliga bidraget till kulturskolan har haft stor betydelse och är översökt. I rapporten ”Resultat av bidrag till kulturskolan” konstaterar Statens kulturråd att bidraget har hjälpt kulturskolorna att nå nya målgrupper, men också att utveckla verksamheten så att den bättre möter ungas intressen och behov. Genom det statliga bidraget har tiotusentals nya unga fått möjlighet till kulturutövande. Kulturskolerådet menar att bidraget, likt satsningen Skapande skola, bör permanentas, inte avvecklas. Låt oss hitta former för det. 

De svenska musik- och kulturskolorna är något av en framgångssaga. Verksamheten spänner från demokratibyggande inslag till Grammis- och Oscarsvinnare. På varje professionell scen finns artister och konstnärer med en bakgrund i kulturskolan. Kulturskolan utgör en grund för hela det ekosystem som svenskt kulturliv är så beroende av. Det är helt enkelt en verksamhet värd att värna.

Det är positivt att de generella statsbidragen, från stat till kommuner, ökar med cirka 6 miljarder kronor. Men Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) anser att det inte räcker. Svensk ekonomi befinner sig i lågkonjunktur under nästa år. Hög inflation, stigande räntor och ökad arbetslöshet kommer att ge ekonomiskt dystrare tider för kommunerna. I ett läge där deras ekonomi är ansträngd finns det en risk att icke lagstadgad verksamhet, som kulturskoleverksamhet, prioriteras bort.

De tuffare tiderna i kommunerna ser vi redan nu. Ett exempel är kulturskolan i Örnsköldsvik som förväntas spara 25 procent av sin budget. Många andra kommuner sitter i samma svåra sits. Kulturskolans kostnader handlar i huvudsak om löner till lärarna som undervisar. Varje krona som skärs ner drabbar barnen direkt.

Riksdagen antog den 23 maj 2018 en proposition där staten tog ett ansvar för att bland annat främja en mer tillgänglig och jämlik kulturskola av hög kvalitet i såväl utbud som undervisning. Utan ett ekonomiskt stöd blir den statliga kulturskolepolitiken tandlös. 

Sveriges framtid ligger hos barnen. Vi vet att kulturutövande är en stark och positiv kraft. Här stärks bildning, möjlighet att uttrycka sig, förmågan att hitta en gemenskap, att få skapa fritt och lära sig något som spelar roll för den unge, men också för samhället i stort.

Vi vädjar – låt barn och unga vara en prioriterad målgrupp, precis som vi har lovat dem!

Jalle Lorensson
Ordförande Kulturskolerådet

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Ämnen i artikeln:

Kulturskola

Dela artikeln:

Nyhetsbreven som ger dig bäst koll på samhället

Välj nyhetsbrev