Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Debatt

”Staten måste ta ansvar för gifter i dricksvattnet”

Förorenaren måste betala. Ansvaret för förekomsten av miljögifter i dricksvattnet måste läggas där det hör hemma - på staten som genom Försvarsmaktens verksamhet förorenat det.

Publicerad: 23 januari 2019, 09:39

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

”Staten måste inrätta en åtgärdsfond så att de kostsamma, men nödvändiga, åtgärder som behöver genomföras med anledning av PFAS-föroreningarna kan göras nu.”

Foto: Colourbox


Ämnen i artikeln:

StatenMiljö

Människor tål betydligt mindre PFOA och PFOS, två typer av PFAS, ett samlingsnamn för en typ av industriella kemikalier/miljögifter, än vad man tidigare trott, enligt en ny preliminär bedömning av den europeiska livsmedelssäkerhetsmyndigheten, Efsa.

Det betyder att dagens svenska åtgärdsgränser kan komma att sänkas till en tiondel av vad som gäller i dag, vilket skulle kunna innebära att en tredjedel av landets dricksvatten kan behöva renas i kolfilter till höga kostnader.

I värsta fall kan kommuner behöva byta dricksvattentäkt helt. Och allt på grund av den svenska statens egna verksamheter. För det är genom brandsläckningsövningar på statliga flygplatser som ett stort antal kommuner i dag har problem med PFAS.

Sambandet mellan PFAS-förorenat dricksvatten och förekomsten av en statlig flygplats är mycket starkt. Vid dessa flygplatser har försvarsmakten regelbundet använt brandskum innehållandes PFAS.

Studier pekar på att den som dricker vatten med höga halter av PFAS under lång tid kan drabbas av negativa effekter på lever, fettomsättning och immunförsvar.

Redan i dag har ett antal kommuner tvingats ta sina vattentäkter ur bruk på grund av mycket höga halter av PFAS i kranvattnet. Ronneby utgör kanske det mest uppmärksammade fallet och där pågår sedan ett par år en rättsprocess i vilken invånarna stämt dricksvattenproducenten Ronneby Miljö och Teknik AB för att ha levererat ett ohälsosamt vatten.

Dricksvattenproducenter i Ronneby, Botkyrka, Halmstad och Uppsala har tvingats byta vattentäkt eller installera dyra kolfilter för att klara de åtgärdsgränser som i nuläget gäller.

Efsas nya preliminära bedömning talar för att problemet är betydligt större och att riskerna för människors hälsa är mer omfattande än vad man tidigare trott. Det är dock varken samhällsekonomiskt eller effektivt att lösa problemet på kommunal nivå genom rättsliga prövningar och småskaliga lösningar. Det är inte kommunerna eller invånarna som ska stå för notan.

Förorenaren måste betala. Ansvaret för förekomsten av PFAS i dricksvattnet måste läggas där det hör hemma - på staten som genom Försvarsmaktens verksamhet förorenat vattnet.

Svenskt Vatten och dess medlemmar, Sveriges dricksvattenproducenter, uppmanar riksdag och regering att ta denna fråga på allvar.

EU:s ramdirektiv för vatten kräver ett kraftfullt skydd av vattentäkterna och Sverige har långt kvar till detta. Det är varken ansvarsfullt, hållbart eller rationellt att slarva med vattenskyddet och sedan behöva öka vattenreningen till stora kostnader.

Staten måste inrätta en åtgärdsfond så att de kostsamma, men nödvändiga, åtgärder som behöver genomföras med anledning av PFAS-föroreningarna kan göras nu och inte i morgon.

Pär Dalhielm, vd Svenskt Vatten

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Ämnen i artikeln:

StatenMiljö

Dela artikeln:

Nyhetsbreven som ger dig bäst koll på samhället

Välj nyhetsbrev