onsdag7 juni

Kontakt

Annonsera

E-tidning

Sök

Starta din prenumeration

Prenumerera

Debatt

Starkt vinklat i SVT om antisemitismen på Karolinska

Vem tar ansvar när SVT och public service åsidosätter objektivitet och faktagranskning för att kunna driva en förutbestämd tes? Vi ifrågasätter starkt att ett public serviceföretag sänder ett reportage där den ena sidan blir grovt förminskad och de viktigaste uttalandena klippts bort, skriver Aktionsgruppen mot antisemitism och rasism vid Karolinska Universitetssjukhuset.

Publicerad: 11 november 2019, 16:15

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Foto: Daniel Nilsson, Adam Wrafter/Bildbyrån


Ämnen i artikeln:

SVTAntisemitismMedier

SVT:s Uppdrag granskning (UG) sände 191106 ett starkt vinklat program om en överläkare och före detta verksamhetschef vid Karolinska Universitetssjukhuset som anmälts för antisemitiska trakasserier och diskriminering riktade mot tre judiska kollegor.

I programmet har ett antal personer med olika perspektiv fått komma till tals. Två av oss ställde upp för en intervju men tyvärr var UG inte intresserade av fakta om händelseförloppet utan verkade ha en förutbestämd agenda, nämligen att utmåla den anmälda tidigare verksamhetschefen som ett oskyldigt offer för något som närmast liknar en komplott eller sammansvärjning.

På ett antal viktiga punkter förvanskar, förtiger och förminskar UG avgörande kontrollerbara fakta. Man förvanskar den judiske läkarens beskrivning av trakasserier och diskriminering så att denne framstår som överkänslig, rättshaveristisk och illojal. Intervjuer med kollegor från neurokirurgen målar en bild av Inti Peredo som en omtyckt chef och god medmänniska. Trots att UG känner till att medarbetarundersökningen 2015 visade att 25 procent av läkarna på neurokirurgen rapporterade trakasserier, kränkande särbehandling och mobbning på arbetsplatsen, förtiger man detta i programmet.

Betydelsen av de delade antisemitiska bilderna förminskas och bagatelliseras med hjälp av Göran Rosenberg. Det faktum att han har ett långvarigt vänskapsband med en av de intervjuade läkarna på neurokirurgen doktor Bo Michael Bellander och dennes fru förtigs. Att svenska och internationella experter och forskare inom området bedömt bilderna som tydligt antisemitiska redovisas inte och de får inte heller komma till tals i programmet. Likaså uteblir informationen att Svenska Kommittén mot Antisemitism (SKMA) har bedömt sjukhusets egen juridiska utredning av händelserna som ”gravt bristande” samt att den ”sammantaget bidrar till ett karaktärsmord på den judiske läkaren som, om det får stå oemotsagt, väcker farhågor för dennes arbetssituation och vidare status på sjukhuset”.

Vår grupp bildades för att stödja den utsatte judiske kollegan eftersom varken sjukhuset eller Läkarförbundet agerade korrekt enligt gällande lagstiftning när hen blev utsatt för repressalier efter sin anmälan. Antisemitism är inte vanligt förekommande på Karolinska Universitetssjukhuset och därför är det aktuella händelseförloppet djupt oroande för oss medarbetare. Macchiarini-affären ligger inte långt tillbaka i tiden och vi har alla sett hur visselblåsare kan råka illa ut då de vittnar om brister och fel i organisationen. Vi har fått ett stort positivt gensvar från alla personalgrupper på sjukhuset, inklusive sjukhusledningen.

Vi ifrågasätter starkt att ett public serviceföretag, vars opartiskhet aldrig får ifrågasättas sänder ett reportage där den ena sidan blir grovt förminskad och de viktigaste uttalandena klippts bort. Resultatet blir ett haveri ur medieetisk synpunkt med ett sensationslystet program som stjäl uppmärksamhet från kärnfrågan, nämligen kontexten bakom diskriminering, särbehandling och repressalier på antisemitisk grund vid en dysfunktionell enhet på Karolinska. Dessutom förtigs sjukhusets och fackföreningens misslyckande när det gäller att skyndsamt hantera denna fråga i samklang med gällande värdegrund och arbetsmiljö- och diskrimineringslagstiftning.

UG:s ensidighet tar sig ett chockerande uttryck när reportern efter avslutad intervju med oss, när hon tror att vi är utom hörhåll, hörs säga följande till sin fotograf: ”Det är fruktansvärt, antisemitism smetas på allt”. Det är svårt att tolka detta på annat vis än som ett uttryck för en helt ensidig och partisk bild av det inträffade.

För Aktionsgruppen mot antisemitism och rasism vid Karolinska Universitetssjukhuset

Annette Bruchfeld, överläkare och docent

Björn Fischler, överläkare och docent

Carl-Gustaf Elinder, överläkare och professor

Judith Bruchfeld, överläkare och docent

Maria Altman, specialistläkare och medicine doktor

Ylva Vladic Stjernholm, överläkare och docent

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Ämnen i artikeln:

SVTAntisemitismMedier

Dela artikeln:

Nyhetsbreven som ger dig bäst koll på samhället

Välj nyhetsbrev