söndag26 mars

Kontakt

Annonsera

E-tidning

Sök

Starta din prenumeration

Prenumerera

Debatt

”Stärk motståndskraften mot cyberangrepp”

Regeringen behöver minska sårbarheten för digitala hot och angrepp i välfärdssektorn, civilsamhället och näringslivet, anser Patrik Sundström, digitaliseringschef på SKR.

Publicerad: 12 maj 2022, 03:20

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Patrik Sundström, digitaliseringschef, Sveriges Kommuner och Regioner, SKR. Foto: Thomas Carlgren


Ämnen i artikeln:

SKRDigital vård

Nyligen gav regeringen Finansinspektionen i uppdrag att ta fram åtgärdsförslag för att stärka finanssektorns motståndskraft mot cyberangrepp. Man vill med det säkra den finansiella stabiliteten och minska sårbarheten för dagens digitaliserade finansmarknader. Det är ett bra initiativ, men det räcker inte. Det är inte bara i finanssektorn konsekvenserna av denna organiserade brottslighet blir stora. Regeringen bör ta initiativ till motsvarande satsning för välfärdssektorn, civilsamhället och näringslivet i stort.  

Sedan Rysslands invasion av Ukraina har risken för cyberangrepp ökat, enligt Säkerhetspolisen. Även om attacker mot digital infrastruktur har pågått under en längre tid är detta en väckarklocka. Vi behöver stärka Sveriges samlade förmåga att stå emot hot och angrepp. 

LÄS MER: Kalix kommunchef: ”Jag var inte kaxig den morgonen” 

I välfärdsverksamheterna har vi inte bara digitaliserat kärnverksamheten inom vård, skola och omsorg, utan även vitala system inom trafik, fastighet, vatten- och elförsörjning. Det blev med den cyberattack som Kalix kommun nyligen drabbades av tydligt att konsekvenserna för välfärdsverksamheter, och ytterst för invånarna, kan bli stora och i värsta fall allvarliga. 

Det kan handla om att man inte når rätt uppgifter om äldres läkemedelsbehandling, att digitala trygghetstjänster inte fungerar, att olika ersättningar inte kan betalas ut eller att förmågan att leverera vatten och el blir kringskuren. Här måste staten visa ledarskap och ta ett tydligare nationellt ansvar – hela Sveriges samlade försvar behöver stärkas.

Sverige är ett av världens mest digitaliserade länder. Potentialen att skapa oro, skada och sabotera genom att attackera det digitala samhället är stort och konsekvenserna av en attack inom ett område kan lätt spridas och få följdverkningar för ett annat. Att stå emot detta kräver därför ett samlat försvar och ett tydligare nationellt ledarskap.

Sveriges Kommuner och Regioner, SKR, vill därför se att regeringen inte stannar vid att ge Finansinspektionen i uppdrag att stärka finanssektorns motståndskraft mot cyberangrepp, utan att regeringen även går vidare med motsvarande satsningar på välfärden, civilsamhället och näringslivet. 

Varje kommun, region och privat utförare av välfärd behöver vidareutveckla och stärka sitt eget systematiska informationssäkerhetsarbete, men det kan inte enbart ligga på enskilda organisationer att stå emot hot och angrepp. Det handlar om hela samhällets motståndskraft och berör allt ifrån det offentliga till näringsliv, föreningar och civilsamhälle. 

Regeringen bör ge en utpekad myndighet ansvar och förutsättningar att stärka hela samhällets förmåga att förebygga, stå emot och hantera cyberattacker och andra it-incidenter. Även om myndigheter som Försvarets radioanstalt, Säkerhetspolisen, Post- och telestyrelsen, Försvarsmakten, Polisen, Försvarets materielverk och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap gör goda insatser var och en för sig, behöver en av dessa få ledartröjan och ansvaret för samordning. Myndigheten bör även få i uppdrag att etablera ett mer strukturerat, nationellt samarbete mellan stat, region, kommun och näringsliv. Det är de åtgärder vi vidtar i dag som skyddar oss imorgon.  

Digitaliseringen erbjuder stora möjligheter för alla de goda krafter som arbetar för ett ännu bättre, effektivare och mer jämlikt samhälle. Det är en utveckling som vi måste bejaka. Morgondagens välfärd är digitaliserad. Men det är samtidigt tydligt att informationssäkerheten inte har hängt med i den snabba tekniska utvecklingen.

Patrik Sundström
Digitaliseringschef, Sveriges Kommuner och Regioner, SKR

 

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Ämnen i artikeln:

SKRDigital vård

Dela artikeln:

Nyhetsbreven som ger dig bäst koll på samhället

Välj nyhetsbrev