fredag9 juni

Kontakt

Annonsera

E-tidning

Sök

Starta din prenumeration

Prenumerera

Debatt

”Stärk företagshälsovården för tjänstemän i välfärden”

Vi har fyra förslag på hur företagshälsovården kan stärkas, skriver Therese Svanström, TCO, som i en rapport ser att sjukskrivna socialsekreterare och sjuksköterskor inte får hjälp.

Publicerad: 9 december 2022, 04:30

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Therese Svanström, ordförande för Tjänstemännens centralorganisation, TCO. Foto: Eva Edsjö


Ämnen i artikeln:

TCO

Många sjukskrivna socialsekreterare, sjuksköterskor, poliser och civilingenjörer får inte hjälp från företagshälsovården trots att de behöver det, visar en ny rapport från Tjänstemännens centralorganisation, TCO. Vi har fyra förslag på hur företagshälsovården kan stärkas. 

En långtidssjukskrivning innebär ett lidande för den enskilde, och för samhället blir det kostsamt både ekonomiskt och i förlorad kompetens. Detta gäller inte minst inom välfärden. Det är därför avgörande att det finns ett strukturerat arbete för att förebygga sjukskrivning och främja hälsa på arbetsplatserna. Dessvärre har många tjänstemän inom välfärden en arbetsmiljö som innebär hög arbetsbelastning och stress. Psykisk ohälsa är också den vanligaste orsaken till sjukskrivning bland tjänstemän.

LÄS MER: Psykologen: Så kan hot och våld på jobbet förebyggas – ”Sådant som tidigare var otänkbart händer nu” 

För att förebygga ohälsa och rehabilitera den som blivit sjuk är arbetsgivarens insatser och stöd avgörande. I det arbetet är företagshälsovården en viktig resurs, visar vår rapport. Långtidssjukskrivna tjänstemän som fått stöd från företagshälsovården före sjukskrivningen utsätts i mindre utsträckning för riskfaktorer som kan leda till ohälsa. Företagshälsovården kan även vara viktig för arbetsanpassning och har dessutom stor betydelse för hur arbetsgivare tar sitt ansvar för rehabilitering, vilket är centralt för att komma tillbaka i arbete. 

Dessvärre får alltför få långtidssjukskrivna tjänstemän den hjälp de behöver, visar en undersökning som Statistikmyndigheten SCB genomfört på uppdrag av TCO. Det är vanligt att kvinnor som jobbar inom välfärden saknar stöd. Till exempel har fyra av tio socialsekreterare, sjuksköterskor och andra specialister inom hälso- och sjukvården inte fått stöd innan de blivit sjukskrivna. Även poliser och civilingenjörer saknade stöd före sjukskrivning.

Dessutom uppger mer än var femte tjänsteman att de inte fått stöd från företagshälsovården efter att de blivit sjuka, trots att det hade behövts. Högst är siffran bland sjuksköterskor, där nästan var tredje inte fått stöd under sjukskrivningen. 

För att färre ska bli sjukskrivna och fler ska komma tillbaka i arbete behöver nu mer göras för att tillgängliggöra och stärka företagshälsovården för fler. 

Det finns också redan nu bra förslag på regeringens bord. I betänkandet ”Steg framåt, med arbetsmiljön i fokus” föreslår utredaren Lenita Granlund hur företagshälsovårdens roll i det förebyggande arbetet kan stärkas. Det är välkommet men mer behöver göras.

TCO har fyra förslag: 

Inför ett kompetenskrav i lagstiftningen för alla aktörer som kallar sig företagshälsovård. Kravet bör motsvara de krav som i dag finns för företagshälsor som är godkända av Försäkringskassan.

Stärk tillgången till företagshälsovård där den saknas men behövs, genom att använda nuvarande lagstiftning mer aktivt.

Tillsätt en utredning om hur tillgång till kvalitetssäkrad företagshälsovård kan stärkas för egenföretagare och tidsbegränsat anställda.

Förtydliga företagshälsovårdens roll i det förebyggande arbetet i lagstiftningen, och som resurs i arbetsanpassning och rehabilitering.

Therese Svanström, ordförande för Tjänstemännens centralorganisation, TCO 

 

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Ämnen i artikeln:

TCO

Dela artikeln:

Nyhetsbreven som ger dig bäst koll på samhället

Välj nyhetsbrev