onsdag7 juni

Kontakt

Annonsera

E-tidning

Sök

Starta din prenumeration

Prenumerera

Debatt

Ställ färre särkrav och få bättre kollektivtrafik

Nästan all regional kollektivtrafik i Sverige ska upphandlas på nytt inom de närmaste fyra åren. Vägen till bättre upphandlingar går via färre särkrav, bejakande av innovativ teknik och ett medvetet val av kostnadseffektiva kollektivtrafiklösningar, skriver Anna Grönlund, branschchef och vice vd Sveriges Bussföretag.

Publicerad: 5 februari 2019, 13:24

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Vägen till en ännu bättre upphandlad kollektivtrafik går i synnerhet via färre särkrav, bejakande av innovativ teknik och ett medvetet val av kostnadseffektiva kollektivtrafiklösningar, skriver Anna Grönlund. Foto: ifeelstock / Colourbox


Ämnen i artikeln:

RegionerPolitikerSKRTrafikverketKollektivtrafikMiljöDemografi

Svensk kollektivtrafik möter nya förutsättningar. Den stora förändringen handlar om våra resmönster, en ökad befolkning med krav på väl fungerande trafik och inte minst den tekniska utvecklingen. Men kollektivtrafiken påverkas av att det varit många maktskiften i landets regioner. Vi får och vill möta allt tuffare krav på ökad miljöomställning, att vi ska anamma innovativa tekniker och tillhandahålla mer och bättre kollektivtrafik på ett kostnadseffektivt sätt.

SKL:s valkongress äger rum den 19 mars i Stockholm. Från Sveriges Bussföretag vill vi göra ett medskick till våra regionala politiker, såväl nya som gamla. Särskilt med tanke på att nästan all regional kollektivtrafik i Sverige ska handlas upp på nytt inom de närmaste fyra åren, det vill säga under innevarande mandatperiod. Sveriges kollektivtrafik kan bättre uppfylla medborgarnas krav och förväntningar med mer och bättre upphandlad kollektivtrafik. Det kräver gemensamma insatser från många aktörer och nu är rätt tid till nystart.

En ännu bättre upphandling kan dessutom främja ökad kostnadseffektivitet. Kostnaderna för kollektivtrafik har ökat med 75 procent i fasta priser sedan 2006. Det beror bland annat på ökat utbud, mer spårbunden trafik inom kollektivtrafiken och ökade specifika miljö- och tillgänglighetskrav. Vi vet av erfarenhet att en klok strategi för upphandling kan öka kvaliteten och kostnadseffektiviteten samtidigt. Kommande år ligger det demografiska trycket kvar på en hög nivå samtidigt som kraven på miljöomställning bara ökar.

Behoven av investeringar i landets regioner är i dagsläget omfattande både inom hälso- och sjukvården samt inom kollektivtrafiken vilket innebär att utgifterna ökar snabbt. Och att politiker kommer att tvingas till allt tuffare prioriteringar. Därtill ser vi i många regioner att skuldsättning förstärker behovet av en ökad produktivitet och kostnadskontroll i verksamheterna. Enligt SKL:s Ekonomirapport från december förra året skulle regionerna – om kostnaderna ökar i takt med Sveriges demografiska prognos till 2022 – behöva genomföra åtgärder såsom nya arbetssätt och arbetsmetoder, motsvarande en kostnad på drygt 12 miljarder kronor, utan att kunna räkna med höjda statsbidrag.

Så, hur gör vi? Vägen till en ännu bättre upphandlad kollektivtrafik går i synnerhet via färre särkrav, bejakande av innovativ teknik och ett medvetet val av kostnadseffektiva kollektivtrafiklösningar. Här behöver ännu fler ta till sig det arbete med modellavtal och avtalsrekommendation för upphandlad kollektivtrafik som görs inom ramen för Partnersamverkan för en förbättrad kollektivtrafik, där såväl Svensk Kollektivtrafik, SKL som Trafikverket ingår tillsammans med branschföreträdare. Även Upphandlingsmyndigheten poängterar i sina samlade vägledningar kring offentlig upphandling samhällsnyttan med att ställa funktionskrav framför detaljkrav. Det gynnar både kostnadsutveckling och kvalitet i upphandlingen.

I dagsläget är över 90 procent av landets linjebusstrafik offentligt upphandlad. Även om Sveriges busstrafik på många sätt är utomordentligt bra med många fördelar, kan en smartare upphandling också ge en bättre och mer kostnadseffektiv kollektivtrafik. Exemplen på skadliga särkrav och ohållbara villkor är tyvärr fortfarande många. Krav på färger på uniformer, antal dörröppningar och inredning med mera i varje enskild region är bara några exempel på saker som kan dra upp priserna.

Vår uppmaning till alla regionpolitiker är att lägga långt större vikt vid strategisk upphandling och att följa branschens rekommendationer. Det tror vi är vägen för att kostnadseffektivisera och driva på för ett smartare och grönare samhälle.

Anna Grönlund, branschchef och vice vd Sveriges Bussföretag

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Dela artikeln:

Nyhetsbreven som ger dig bäst koll på samhället

Välj nyhetsbrev