måndag5 juni

Kontakt

Annonsera

E-tidning

Sök

Starta din prenumeration

Prenumerera

Debatt

ST: Stängda kontor måste öppnas igen!

Framtidens Arbetsförmedling behöver mer resurser och ett förtydligat uppdrag. I uppdraget måste finnas bättre förutsättningar för samverkan mellan kommuner, lokalt näringsliv, och olika privata och ideella aktörer, skriver fackförbundet ST:s ordförande Britta Lejon.

Publicerad: 10 december 2019, 10:13

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

”Vi är väldigt glada att regeringen och dess samarbetspartier lyssnat på kritiken”, skriver Britta Lejon. Foto: Peter Kroon / Andy Phrat


Ämnen i artikeln:

LOVLöfven 2Arbetsförmedlingen reformerasArbetsförmedlingenKommuner

Mycket går att säga om turerna när det gäller omstöpningen av Arbetsförmedlingen (AF), statens i särklass viktigaste myndighet när det gäller arbetsmarknadspolitik. Men måndagens besked från regeringen tolkar fackförbundet ST ändå som en rejäl och sund omstart av hela processen, om än väldigt senkommen.

Vi är väldigt glada att regeringen och dess samarbetspartier lyssnat på kritiken från oss, kommunerna, forskarna och övriga partier i riksdagen. Som fackliga företrädare menar vi att det är bråttom att fokusera på vad som nu behöver hända för att minimera de skadliga effekterna av det som redan hänt och för att skapa bästa möjliga förutsättningar för en väl fungerande arbetsmarknadspolitik. Myndigheten har tappat alldeles för mycket kompetent personal.

Dagens arbetsförmedling har tre mål:
1. 
matcha arbetssökande med arbetsgivare,
2. särskilt prioritera insatser för de som står långt från arbetsmarknaden,
3. bidra till ökad sysselsättning

Mycket av kritiken mot AF har handlat om den första punkten, trots att en stor del av de inskrivna och merparten av verksamheten kategoriseras enligt den andra punkten. Inför framtiden tror vi det är klokt att genom förändrade mål och kanske ett nytt namn för myndigheten skapa relevanta och uppdaterade förväntningar på verksamhetens inriktning.

Framtidens Arbetsförmedling behöver ett förtydligat uppdrag, som gärna bör kommuniceras redan nu för att i god tid förbereda alla arbetssökande, arbetsgivare, samarbetsparter och medarbetare på vilka förändringar som kommer att ske. I detta uppdrag måste finnas bättre förutsättningar för samverkan mellan kommuner, lokalt näringsliv, och olika privata och ideella aktörer.

Att säkerställa närvaron i landets alla kommuner är definitivt en av de utgångspunkter som krävs om verksamheten ska lyckas. Vi menar att en del av de kontor som lagts ner under hösten måste öppnas igen. Annars får vi ett än mer tudelat Sverige där arbetssökande i större städer kan välja mellan flera olika aktörer medan ansvaret på landsbygden skjuts över på kommuner, som inte har ekonomiska möjligheter att hjälpa de arbetssökande. I regeringens instruktioner till Arbetsförmedlingen måste därför finnas ovillkorliga krav på att kvalitetssäkra arbetsförmedling i hela landet.

Vi ser framför oss en Arbetsförmedling som en plattform för lokal samverkan med kommuner, och såväl privata som ideella aktörer. Det här kan konkretiseras genom delade lokaler, gemensam digital infrastruktur och samordning kring personer i långvarigt utanförskap. På det sättet får nytillkomna privata och ideella aktörer på arbetsmarknaden förutsättningar att kunna etablera sig, och den kompetens och infrastruktur som Arbetsförmedlingen besitter utnyttjas på bästa sätt.

Arbetsmarknaden är i dag både lokal, regional, nationell och i vissa fall internationell. Det är helt enkelt varken möjligt eller önskvärt att flytta över ansvaret på enskilda kommuner. Det försvårar för arbetsgivare att hitta rätt kompetens och riskerar rörligheten på arbetsmarknaden. I stället måste det finnas tillräckliga resurser hos Arbetsförmedlingen för att bedriva aktiva nationella arbetsmarknadspolitiska insatser. Det gäller särskilt för de som befinner sig långt från arbetsmarknaden.

Krav ska inte bara ställas på Arbetsförmedlingen, utan myndigheten måste också bli en stark kravställare på de fristående aktörerna. Att de har erforderlig kompetens är självklart, men också att deras åtaganden är långsiktiga och att de har ett upplägg som säkerställer samverkan med kommuner och andra aktörer. I och med att regeringen nu väljer att frångå den LOV-baserade reformeringen finns stora möjligheter att ta fram tydliga kvalitetskriterier som fristående aktörer måste uppfylla för att få vara aktörer på svenska arbetsmarknad.

Dagens problem är att arbetslösa inte kan ta lediga jobb för att de saknar rätt kompetens, och företag har svårt att rekrytera kompetent personal. Långt över 100 000 av de arbetssökande har kort eller ingen utbildning. En aktiv arbetsmarknadspolitik med olika insatser är ett viktigt och nödvändigt verktyg mot långtidsarbetslöshet. Den rustar individer att kunna ta de jobb som växer fram, motverkar utanförskap och underlättar omställning. Men den måste också kompletteras med insatser inom andra politikområden, framför allt inom utbildningspolitiken.

Förutom beskeden från regeringen om ny GD, längre tidsplan och borttagandet av LOV-systemet så ser vi det som nödvändigt med betydligt mer resurser till de arbetsmarknadspolitiska insatserna samt med tillräckliga resurser till myndighetens förvaltningsanslag så det finns kompetenta statstjänstemän anställda som kan utföra de svåra och viktiga myndighetsuppgifterna.

Framtidens Arbetsförmedling måste ges förutsättningar att verka väl i hela landet. Det har vi som nation allt att vinna på.

Britta Lejon, förbundsordförande fackförbundet ST

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Dela artikeln:

Nyhetsbreven som ger dig bäst koll på samhället

Välj nyhetsbrev