Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Debatt

Socialchefer: Socialtjänsten räcker inte till – lätta på lagen

Om socialtjänsten inte får möjlighet att prioritera kommer vi inte att räcka till för dem som behöver oss mest. Och många behöver oss just nu. Tyvärr saknas tydligt lagstöd för att kunna prioritera de mest akuta åtgärderna, skriver Föreningen Sveriges socialchefer som vädjar till regeringen om en temporär lagändring.

Publicerad: 15 april 2020, 03:00

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

”Den som redan är utsatt riskerar att fara än mer illa i en kris, så även i denna.”

Foto: Andrey Popov/Mostphotos


Ämnen i artikeln:

SocialtjänstenCovid-19Våld mot kvinnorBarnskydd

Krisen sätter oss på hårda prov. Vår samhällsmodell utmanas. Pragmatiskt handlande och tillfälliga nödlösningar syns lite varstans. Olika verksamheter och huvudmän måste samarbeta i en helt annan omfattning än tidigare för att värna insatserna för de medborgare som har de största behoven.

Det krävs dock snabbare beslut än vanligt och beslut utanför ramen. Socialtjänsten är alltid beredd att göra det som krävs men för att den här ekvationen ska gå ihop på slutet kommer vi att tvingas ställa vissa insatser i kö.

Det är i ljuset av detta som ett lagstöd för tillfälliga prioriteringar behöver lyftas upp på beslutsagendan – och det snabbt. Ett lagstöd skulle också trygga såväl likvärdigheten i landets kommuner som arbetssituationen för socialtjänstens medarbetare.

På ett område har lagstiftaren varit förutseende – hälso- och sjukvården har långtgående möjligheter att dirigera om sina resurser till att hantera kriser av det här slaget. I socialtjänsten är läget ett annat. Här saknas en tydlig laglig grund för prioriteringar. Samma verksamhet som före pandemin ska upprätthållas och samma regler följas.

Alla socialtjänstens uppdrag är viktiga. Vi vet hur mycket de insatser vi gör betyder för dem vi är till för. Men även socialtjänsten har ärenden och verksamheter som är mer akuta och brådskande än andra för att skydda liv, hälsa och tillgodose nödvändiga behov av ekonomisk och social trygghet. Trots det ger lagstiftningen inga som helst möjligheter för kommuner att prioritera om.

Som chefer inom socialtjänsten ska vi se till att verksamheten bedrivs på ett lagenligt och rättssäkert sätt. Att utgöra det yttersta skyddsnätet för människor går alltid först.

Alla i Sverige drabbas av de konsekvenser som coronapandemin för med sig. Den som redan är utsatt riskerar att fara än mer illa i en kris, så även i denna. Redan har många kommuner uppmärksammat att orosanmälningar i barnavårdsärenden sjunkit drastiskt, vilket tyder på att många barn hålls hemma utan kontakt med omvärlden. Systembolaget säljer som aldrig förr.

Karantän och social distansering kan få ödesdigra konsekvenser för den som är utsatt för våld i hemmet – situationen kommer att bli svår både för den som drabbas och för socialtjänstens medarbetare. När corona­krisen pågått ett tag riskerar ordet ”tragedi” att stå i medias rubriker igen. Föreningen Sveriges socialchefer, med våra nästan 500 medlemmar i landet, vänder oss till lagstiftaren med en vädjan om att ge socialtjänsten ett temporärt lagstöd för att på ett kontrollerat och rättssäkert sätt kunna hantera den situa­tion vi nu befinner oss i.

Socialtjänsten gör redan avsteg för att dirigera om resurserna till de mest nödvändiga behoven. Nu behöver vi kunna – utan att bryta mot lagen – förlänga utredningstider eller minska utredningskraven, ge individuellt stöd utan biståndsbeslut, skjuta upp insatser av icke-akut karaktär, kommunicera med våra klienter på digital väg och tillfälligt kunna erbjuda andra insatser än de som beviljats före coronapandemins utbrott.

Om socialtjänsten inte får möjlighet att prioritera, som hälso- och sjukvården gör, kommer vi inte att räcka till för dem som behöver oss mest. Och många behöver oss mest just nu.

Monica Persson, ordförande Föreningen Sveriges socialchefer

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Dela artikeln:

Nyhetsbreven som ger dig bäst koll på samhället

Välj nyhetsbrev