Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Debatt

Smartare bruk av skogen hejdar klimatförändringar

Ett aktivt skogsbruk med hög skogstillväxt är inte bara ett effektivt sätt att motverka klimatförändringar. Det skapar även arbetstillfällen, bidrar starkt till en levande landsbygd och bibehållen välfärd, skriver Norrlandsförbundets styrelse.

Publicerad: 26 september 2019, 03:05

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

”Under 1900-talet insåg de flesta betydelsen av det svenska skogsbruket för vår välfärd,” skriver Norrlandsförbundets styrelse.

Foto: Peter Andersen/Colourbox


Ämnen i artikeln:

KlimatEnergi

Ett aktivt skogsbruk med hög skogstillväxt ökar upptaget av koldioxid och är ett effektivt sätt att dämpa klimatförändringarna. Även genom att ersätta fossila råvaror med förnybar skogsråvara uppnås stor klimatnytta. Det är dags att samhället inser detta, och värnar om produktionsskogarna samtidigt som det skapas trygga förutsättningar för skogsägare att skörda och investera i aktiva skogsbruksåtgärder. Norrlandsförbundet ser denna nytta och dessa möjligheter.

Under 1900-talet insåg de flesta betydelsen av det svenska skogsbruket för vår välfärd. På den tiden handlade den politiska debatten till stor del om hur vi borde effektivisera skogsbruket. Men sedan millennieskiftet har effektiviseringsdebatten avtagit till förmån för en debatt om hur mycket av skogen vi av naturhänsyn inte ska nyttja.

Vi menar på intet vis att denna debatt är oviktig, för naturligtvis kan och ska skogsbruket bli ännu bättre på naturhänsyn. Men många har gått vilse helt och hållet i tron att den enda lösningen på detta är att sluta bruka skogen.

FN:s klimatpanel IPPC slår fast att den globala uppvärmningen kommer att få allvarliga konsekvenser för människor, miljö och ekosystem. För att dämpa den globala uppvärmningen är forskarna överens om att investeringar behöver riktas om för att använda mer förnybara resurser, samtidigt som man slutar att investera i fossila energisystem. En ny forskningsrapport från Skogforsk visar att ett aktivt skogsbruk med hög tillväxt är Sveriges viktigaste verktyg för att motverka klimatförändringar.

Ett aktivt skogsbruk med hög skogstillväxt är inte bara ett effektivt sätt att dämpa klimatförändringarna – det skapar arbetstillfällen både i skogen och i angränsande sektorer och bidrar starkt till en levande landsbygd. Detta möjliggör inte bara för fler att bosätta sig där man önskar, utan en levande landsbygd är också en förutsättning för att förse landet med virke, mat, energi och förnybara produkter på ett hållbart sätt. En välmående skogsindustri bidrar alltså till en stark statskassa och bibehållen välfärd.

Skogen, som förnybar resurs, måste nyttjas klimatsmart. Större fokus borde därför läggas på att utveckla naturvärden i redan skyddade områden i stället för att fortsätta undanta stora arealer från brukande.

Vi måste skapa goda förutsättningar för landets skogsägare att investera, aktivt bruka, skörda och återigen investera i sina skogar. Detta sätt att cirkulärt använda skogen, både genom att öka skogstillväxten och binda koldioxid samt att öka substitution genom förnybar skogsråvara, är bra för både klimatet och välfärden – bara våra politiker vågar ta steget! Detta är också synnerligt viktigt ur ett Norrlandsperspektiv.

Kenneth Nilshem, ordförande, Norrlandsförbundets styrelse

Agnetha Alenius Madsen, vice ordförande, Norrlandsförbundets stryelse

Anita Gustavsson, Norrbotten, ledamot Norrlandsförbundets styrelse

Malin Ackermann, Västerbotten, ledamot Norrlandsförbundets styrelse

Hans-Erik Näslund, Västernorrland, ledamot Norrlandsförbundets styrelse

Robert Uitto, Jämtland, ledamot Norrlandsförbundets styrelse

Gunnar Olsson, Gävleborg, ledamot Norrlandsförbundets styrelse

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Ämnen i artikeln:

KlimatEnergi

Dela artikeln:

Nyhetsbreven som ger dig bäst koll på samhället

Välj nyhetsbrev