tisdag7 februari

Kontakt

Annonsera

E-tidning

Sök

Starta din prenumeration

Prenumerera

Debatt

”Småhus existerar inte i kommunernas planering”

Kommuner borde planera för mer småhusbebyggelse, som är bättre för klimatet. Det kräver företrädare för Trä- och möbelföretagen.

Publicerad: 16 juli 2021, 11:28

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Det behövs fler markanvisningar för att bygga småhus, tycker David Johnsson , vd på TMF, Trä- och möbelföretagen och Gustaf Edgren, bostadspolitisk expert på TMF.


Ämnen i artikeln:

StadsplaneringBostadsbristenHållbart byggande

Den svenska bostadsmarknaden är turbulent, priserna når nya höjder och det blir allt svårare för ungdomar att skaffa sitt första boende. Bolånetaket och amorteringskraven bidrar till den rådande situationen, men den tydligaste förklaringen måste kopplas till kommunernas bristande ansvarstagande.  

Kommunerna har en nyckelroll i bostadsplaneringen. Tyvärr saknas många gånger den nödvändiga lyhördheten för människors behov och önskemål när det kommer till bostäder. Politiker och tjänstepersoner gör det ofta enkelt för sig genom att prioritera kvantitet istället för långsiktig kvalitet i samklang med efterfrågan. Givetvis agerar inte alla kommuner på samma sätt. 

För kommunen är det enklare att ta fram mark för höghusbebyggelse än för småhus. ”Vi har inte tid med småhus när det behövs massor med bostäder” brukar vara en vanlig invändning. 

Det byggs i runda tal 10 000 småhus årligen. Det är den lägsta nivån på ett sekel. Småhusen svarar enbart för 20 procent av alla nya bostäder. I jämförelse med flertalet andra delar av Europa är andelen mycket låg, detta trots att vi har tillgång till mer byggbar mark än jämförbara länder.

Ungefär 70 procent av befolkningen i Sverige vill bo i småhus. Betydligt färre gör det. En undersökning från Demoskop visar att nästan 40 procent av landets hyresgäster skulle föredra att bo i småhus.  

De svenska småhustillverkarna har goda möjligheter att öka produktionen till 20 000 per år. Den uppmärksammade materialbristen kan visserligen vara hämmande. Förhoppningsvis kommer detta hinder relativt snart att bli mindre akut. 

Till bilden hör att det finns en tungt vägande hållbarhetsaspekt i jämförelsen mellan småhus och flerfamiljshus. Den småhusdominerade trädgårdsstaden har ett lägre klimatavtryck än den kompakta staden. Enligt studien ”Stadsutbyggnad och hållbarhet” från KTH blir koldioxidutsläppen i ett livscykelperspektiv mellan 30 och 40 procent lägre per invånare i trädgårdsstaden. Dessutom förbättras den biologiska mångfalden.  

Kommunernas företrädare måste ta till sig dessa fakta om hållbarhet. Vidare är det viktigt att samhällsplaneringen inte påverkas av kamerala intressen, exempelvis att kraftigt trissa upp markvärden genom att ransonera byggrätter. Det handlar också om att i beslutsprocessen alltid ta hänsyn till behovet av småhus. Kommunala särkrav, mer eller mindre uttalade, hör inte hemma i ett modernt samhälle. 

Kommunerna måste överge sin fixering vid förtätning och höghus som den enda vägen att gå för att minska bostadsbristen. Ekonomiskt, socialt och miljömässigt finns det bättre lösningar. 

Det är upp till kommunerna att ta sitt ansvar för att öka markanvisningarna för småhus. På det sättet kan vi få se inledningen till en process med den ena positiva effekten efter den andra. 

Betydligt fler kan förverkliga sin dröm om att bo i ett småhus med gräsmatta, blomsterrabatter, grillhörna och kanske studsmatta och elbilsparkering inpå husknuten. Ett ökat småhusbyggande gör också att fler hyresrätter blir lediga. Bostadsbristen minskar och priserna kyls ner enligt grundläggande ekonomisk kunskap. Bostadsmarknaden går helt enkelt in i en sundare fas. 

Allt detta kräver att kommunerna anstränger sig, tar sitt ansvar fullt ut, släpper sin ensidiga fäbless för höghus och börjar lyssna mer uppmärksamt på sina medborgare.  

David Johnsson, vd på TMF, Trä- och möbelföretagen  

Gustaf Edgren, bostadspolitisk expert på TMF   

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Dela artikeln:

Nyhetsbreven som ger dig bäst koll på samhället

Välj nyhetsbrev