Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Debatt

Sluta skicka ut dåliga enkäter, Skolinspektionen!

Skolinspektionens enkät till vårdnadshavare ger inte ger någon tillförlitlig bild och borde inte vara en del av någon granskning. I mitt arbete som universitetslektor använder jag just den här typen av enkäter som dåliga exempel, skriver Pernilla Broberg.

Publicerad: 6 mars 2019, 18:01

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

”Enkäten består till stora delar av olika påståenden om verksamheten på barnets skola.”

Foto: Adam Wrafter / Bildbyrån


Ämnen i artikeln:

KvalitetSkolinspektionenStatistikEleverUndervisningBarn

Den kritik som lyftes fram mot Skolinspektionens enkät till vårdnadshavare i Dagens Samhälle i nr 8/2019 är i allra högsta grad berättigad.

Förutom att enkäten till exempel går att besvara flera gånger av samma respondent är enkäten vagt formulerad och svår att förstå. Det finns en stor risk att frågorna och svarsalternativen uppfattas på olika sätt av respondenterna. I diskussioner som jag har haft med andra vårdnadshavare blir det tydligt att vi inte tänker lika om frågorna och svarsalternativen. Dessutom uppfattar ett och samma barns vårdnadshavare inte alltid frågorna på samma sätt: Om enkäten besvaras en gång per barn (som följebrevet till enkäten anger) kan svaren variera beroende på vilken vårdnadshavare som svarat. Att utgå från att ett barns vårdnadshavare har samma uppfattningar och samma information bygger på ett synsätt som inte kan ses som annat än förlegat.

Enkäten består till stora delar av olika påståenden om verksamheten på barnets skola. Ett av många exempel är påståendet ”Undervisningen i skolan passar mitt barn”. Här finns det utöver ”Vet ej” fyra svarsalternativ från ”Stämmer helt och håller” till ”Stämmer inte alls”. Hur ska jag tänka gällande ”passar mitt barn” – är det att mitt barn tycker det är roligt, trivs, lär sig något alls, uppnår målen eller mer än uppnår målen? Att han är nöjd just nu eller kanske att jag är nöjd?

Hur ska jag sedan tänka om Undervisningen i skolan”? Vad är det som gör att mitt barn till exempel uppnår eller inte uppnår målen i respektive ämne – är det mitt barns intresse, preferenser, förkunskaper, förutsättning, olika lärares engagemang, olika lektioners upplägg, upplägget med ämneslärare (som man har på mitt barns skola), klassens storlek och sammansättning…?

”Undervisningen i skolan” kan innebära en massa olika saker som jag har olika uppfattning om. Det som avgör vad mitt svar blir, avgör sannolikt inte vad en annan respondents svar blir. Det finns en risk att en dålig (eller bra) erfarenhet av till exempel en lärare eller ett ämne kan påverka hur hela enkäten besvaras. Att tänka att jag ska svara utifrån ett slags genomsnitt verkar inte heller relevant – jag tycker exempelvis inte att tre bra erfarenheter väger upp för två dåliga, men skulle det i så fall vara överlag ganska bra eller ganska dåligt?

I mitt arbete som universitetslektor använder jag i metodundervisningen just den här typen av enkäter som dåliga exempel för att visa på hur vaga och ospecificerade begrepp och formuleringar gör att de svar man får in inte blir jämförbara och att sådana enkäter därför har ett mycket litet värde eller inget värde alls. Jag försöker också, så långt det är möjligt, hindra att mina studenter skickar ut sådana enkäter och tar upp människors tid. Detta trots att en dålig enkät kan vara en viktig erfarenhet i lärandeprocessen.

Skolinspektionen skriver på sin hemsida att ”genom att svara på enkäten hjälper du oss få en så bra bild som möjligt av din skola” och ”enkäterna är en viktig del av granskningen”. Jag menar att enkäten inte ger någon tillförlitlig bild och inte borde vara en del av någon granskning. Att läsa att en verksamhetschef för skola i en kommun där man använder Skolinspektionens enkät blir förvånad när hon får höra om de problem som lyfts fram gällande enkäten är oroväckande. Hur kan man använda resultatet, om ens i begränsad omfattning, från en undersökning när man inte vet hur den genomförs?

Sluta skicka ut dåliga enkäter. Sluta att använda resultat från dåliga undersökningar och från undersökningar som du har begränsad kunskap om!

Pernilla Broberg, förälder och vårdnadshavare, docent i redovisning/revision (företagsekonomi) vid Linköpings universitet

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Dela artikeln:

Nyhetsbreven som ger dig bäst koll på samhället

Välj nyhetsbrev