Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Debatt

Sluta sätta vårdbolagens intressen före patienternas!

Under flera år har moderatstyret i Region Stockholm satt vårdbolagens intressen före patienternas. Strypta resurser och ideologiska privatiseringar har skapat enorma hål i primärvården. Värst drabbas invånare med stora behov. Därför föreslår vi en primärvårdsreform för en jämlik och sammanhållen nära vård, skriver Talla Alkurdi (S), regionråd i opposition, Region Stockholm.

Publicerad: 8 oktober 2019, 17:00

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

90-åriga Åke fick inom loppet av 16 månader träffa 66 olika läkare utan att någon tog helhetsansvaret.

Foto: Emil Langvad/Bildbyrån


Ämnen i artikeln:

Region StockholmPrimärvårdJämlik vårdVårdcentraler

Vårdcentralerna är den del av sjukvården som har bäst förutsättningar att bidra till en jämlik och trygg vård. Trots detta har de borgerliga partierna i Region Stockholm länge låtit vårdcentralerna vara underfinansierade samtidigt som kostnaderna för deras privatiseringsexperiment tillåtits skena. Bara under 2018 kostade de privata vårdvalsmarknaderna 2,2 miljarder kronor mer än om de följt kostnadsutvecklingen i den övriga vården. Hade dessa resurser gått till vårdcentralerna hade det inneburit 9 miljoner kronor mer till varje vårdcentral.

Införandet av 39 olika vårdvalsmarknader med fri etableringsrätt för privata vårdbolag har även splittrat upp vården och försvårat för samverkan kring patienten. Ett talande exempel var 90-åriga Åke som inom loppet av 16 månader fick träffa 66 olika läkare utan att någon tog helhetsansvaret för hans hälsa.

I Stockholmsregionen kan medellivslängden skilja så mycket som 18 år mellan olika bostadsområden. Trots detta saknar primärvården helt förutsättningar att bidra till en jämlik hälsa för hela befolkningen. Vi socialdemokrater är fast beslutna om att skapa en mer tillgänglig, sammanhållen och jämlik primärvård. Därför satsade vi förra året 140 miljoner kronor mer på vårdcentralerna än det blågröna styret. Nu föreslår vi följande reformer:

Ge alla en fast läkarkontakt: Att träffa samma läkare vid olika besök på vårdcentralen är viktigt för att skapa förutsättningar för en god vård. Detta gäller särskilt för multisjuka äldre och andra med stora vårdbehov. Vi vill därför att alla ska garanteras rätten till en fast läkarkontakt. Vi vill även införa en egen vårdansvarig på vårdcentralen som samordnar patientens vårdkontakter så att ingen faller mellan stolarna.
Investera i förebyggande insatser: För att förebygga ohälsa behöver en betydligt större andel av hälso- och sjukvårdens resurser gå till hälsofrämjande insatser. Socialdemokraterna budgeterar därför i år för att införa regelbundna hälsosamtal på vårdcentralerna det året man fyller 40, 50, 60, respektive 70 år. I vårt budgetförslag återinförs även vårdcentralernas områdesansvar så att även de invånarna som inte aktivt väljer vårdcentral, listas på en vårdcentral nära hemmet.
Bättre omhändertagande av de personer som har störst behov: Vissa grupper drabbas särskilt av bristerna inom primärvården såsom personer med funktionsnedsättning eller kroniska sjukdomar. Vi vill därför utreda möjligheten att införa vårdcentraler med särskild kompetens kring personer med funktionsnedsättning samt olika kroniska sjukdomar. Socialdemokraterna vill även utveckla de äldremottagningar som finns i länet genom ökad kompetens och större möjlighet till kontinuitet och förebyggande insatser.

Genom att omfördela resurser från dyra privatiseringar till den nära vården, vill vi skapa en primärvård som fungerar som bäst för de med störst behov och som minskar klassklyftorna. Det får vara slut med moderaternas miljardregn över vårdbolagen!

Talla Alkurdi, regionråd i opposition (S), Region Stockholm

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Dela artikeln:

Nyhetsbreven som ger dig bäst koll på samhället

Välj nyhetsbrev