fredag3 februari

Kontakt

Annonsera

E-tidning

Sök

Starta din prenumeration

Prenumerera

Debatt

Sluta peka ut hyrpersonal som orsaken till vårdkrisen

Vården ska givetvis inte vara beroende av inhyrd personal. Men bemanningsföretag inom vården är inte problemet, vi är en del av lösningen, skriver företrädare för Almega.

Publicerad: 9 maj 2019, 08:13

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Inhyrda medarbetare gör en stor insats inom vården.

Foto: Bildbyrån/Johanna Svensson


Ämnen i artikeln:

HyrpersonalBemanningBemanningsföretagKompetensbristRegioner

Replik. Lisa Pelling skriver om en ”dyr och ond cirkel av hyrpersonal”. Resonemanget bygger mer på ideologi än logik, något vi tyvärr ofta ser i frågan om bemanning. Att beskriva det viktiga arbete de inhyrda medarbetarna gör, på tider och platser där det saknas kompetens, som ”överanvändning av vård” är både okunnigt och felaktigt.

Vårdbemanningsföretag och deras medarbetare måste sluta pekas ut som ansvariga för vårdens problem. Att kostnaderna ökar beror på kompetensbristen inom vården, regionernas bristande organisation och ledning i kombination med ett stort ökat vårdbehov.

Ett exempel på detta kan vi se i Region Västernorrland där den ökade efterfrågan i kombination  med bristande tillgång driver upp priserna. Lägg därtill det faktum att flera regioner saknar upphandlade ramavtal som reglerar prissättningen.

De dyra direktupphandlingarna gör att regionerna konkurrerar med varandra om vårdpersonalen, vilket driver upp priserna och är ett stort slöseri med skattepengar. Flera av de regioner som har agerat på det sättet har bötfällts av Konkurrensverket.

Det är sant att upphandlingar av vårdtjänster är ett problem. Vårt råd till regionerna har länge varit att de måste ha vassare och mer relevanta upphandlingar, anpassade till deras specifika behov.

Ställ höga kvalitetskrav, sluta med lägstaprisupphandlingar, genomför kontinuerliga uppföljningar och inför en styrning som gör det omöjligt att handla utanför ramavtal. Idag köper regionerna tjänster av leverantörer som inte är auktoriserade vilket kan betyda att konsulterna inte omfattas av kollektivavtal. Våra medlemmar har auktorisation, är seriösa och erbjuder 100% trygga anställningar.

Regionerna uppfattas inte som attraktiva arbetsgivare och har därför svårt att behålla och locka till personal. I vår medarbetarundersökning ser vi att det vanligaste svaret på varför man arbetar som konsult är att ”jag kan välja tid och arbetsplats” följt av ”jag vill ibland ha ledigt i längre perioder”, på tredje plats kommer ”jag vill ha högre lön eller andra förmåner”. Här har regionerna mycket att lära av våra medlemmar. Idag lämnar många medarbetare vården och de som jobbar som konsulter gör det för att det ofta är enda sättet de kan stanna i yrket. Att begränsa vårdbemanning kommer inte få dem att återvända till sina tidigare arbetsgivare.

Ett av Lisa Pellings förslag till att klara det ökade vårdbehovet och minska kostnaden är att införa personalpooler. Den här typen av pooler har historiskt sett haft högre kostnader och sämre leveranssäkerhet. Att leverera rätt konsult, vid rätt tillfälle, till en rimlig kostnad är en konst som våra medlemmar behärskar.

Självklart ska inte vården vara beroende av inhyrd personal. Men för att få en fungerande vård krävs flera åtgärder, långsiktig, strategisk planering av kompetensförsörjning, smartare och flexiblare schemaläggning, större lyhördhet mot befintliga medarbetare och vid rekrytering. Dessa är kompetensbranschens expertområden. Vi samarbetar gärna med regionerna kring de här frågorna för att få ordning och reda i vården. Vi är inte problemet, vi är en del av lösningen.

Patrik Eidfelt, tf förbundsdirektör, Kompetensföretagen

Eva Domanders, styrelseordförande Kompetensföretagen

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Dela artikeln:

Nyhetsbreven som ger dig bäst koll på samhället

Välj nyhetsbrev