torsdag2 februari

Kontakt

Annonsera

E-tidning

Sök

Starta din prenumeration

Prenumerera

Debatt

”Sluta med tidsbegränsade chefsförordnanden vid nyanställning”

Ett tidsbegränsat förordnande signalerar att arbetsgivarens förtroende för chefen är kortsiktigt och visar på bristande insikt om ledarskapets vikt, anser Andreas Miller från Ledarna.

Publicerad: 13 maj 2022, 03:30

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Andreas Miller, förbundsordförande Ledarna.


Ämnen i artikeln:

Ledare

Avskaffa tidsbegränsade chefsförordnanden vid nyanställning inom kommunal sektor. De skapar en ryckighet och osäkerhet som underminerar chefskapet. Att vara chef är ett yrke i sig och chefer behöver trygga villkor och rätt förutsättningar för att utöva ett gott ledarskap.

Chefsförordnanden är ett tillfälligt chefsjobb och finns oftast inom ramen för en tillsvidareanställning. Motivet från arbetsgivaren är ökad flexibilitet i organisationen. Men problemen med dessa anställningsvillkor är många. De regleras inte i lag eller kollektivavtal. Därmed blir det enskilda avtalet mycket viktigt för chefens villkor och trygghet. Kommuner använder ofta förordnanden vid nyanställning, med en oklar grundanställning, för att lättare kunna flytta på en chef vid brutet förtroende. Korta förordnanden skapar ryckighet och oklarhet i ledarskapet, medan långa förordnanden är obegripliga när saklig grund borde gälla vid avslut eller omplacering.

LÄS MER: Orkar inte jobba till pensionen – nu kräver facken krafttag för välfärdens arbetsmiljö

Chefer är arbetsgivarens representant och då krävs dennes förtroende. Ett tidsbegränsat förordnande ger signaler om att arbetsgivarens förtroende för chefen är kortsiktigt och visar på en bristande insikt om hur viktigt ledarskapet är. Det skapar också osäkerhet när medarbetarna inte vet om chefen får stanna.

Forskning visar att hög chefsomsättning kan leda till hög personalomsättning. Medarbetarna litar inte på att nya chefer kan identifiera, adressera, och arbeta med de stora organisatoriska svårigheterna och planera för förändringar och lösningar. Det får konsekvenser både för den enskilda verksamheten och för organisationen, eftersom man riskerar att inte hänga med i samhällsutvecklingen. Hög chefsomsättning försvårar ett långsiktigt arbete med verksamheten och leder till att utvecklingsarbetet blir lidande.

Kommuner och regioner står inför stora utmaningar. Det saknas 28 000 chefer i välfärden, enligt rapporten ”Sveriges viktigaste chefsjobb”, 2018, från Sveriges Kommuner och Regioner, SKR.

De arbetsgivare som vill ha de bästa cheferna måste erbjuda långsiktiga och stabila förutsättningar med trygga villkor, så att cheferna vågar ta de tuffa besluten. Chefer med rätt förutsättningar skapar bättre arbetsmiljö, bättre kvalitet och bättre resultat. Förutsättningarna är också viktiga för att öka chefsyrkets attraktivitet. Vi behöver fler goda ledare till offentlig sektor.

Våra råd till kommuner och regioner är därför att avskaffa tidsbegränsade chefsförordnanden vid nyanställning. Det är också viktigt att granska organisationen och chefens förutsättningar. Det måste vara möjligt att vara en bra chef och hålla över tid.

Andreas Miller
Förbundsordförande Ledarna

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Ämnen i artikeln:

Ledare

Dela artikeln:

Nyhetsbreven som ger dig bäst koll på samhället

Välj nyhetsbrev