tisdag7 februari

Kontakt

Annonsera

E-tidning

Sök

Starta din prenumeration

Prenumerera

Debatt

”Slopa företagens sjuklöneansvar!”

Sjukfrånvaro är bland det mest kostsamma som kan drabba ett företag, särskilt de mindre, skriver Företagarna som vill slopa sjuklöneansvaret.

Publicerad: 3 juli 2019, 03:00

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Sjukfrånvaro är bland det mest kostsamma som kan drabba ett företag, skriver Företagarna.

Foto: Colourbox


Ämnen i artikeln:

SjukskrivningarSmåföretagandeFöretagsklimatArbetsgivareSjukfrånvaroRekrytering

En grundläggande princip är att arbetsgivare betalar anställda för utfört arbete. Sjuklöneansvaret utgör ett betydande avsteg från den principen till en årlig kostnad på över 21,5 miljarder för landets arbetsgivare. Utöver den principiellt viktiga frågan om vad som är rätt och riktigt utgör sjuklöneansvaret ett stort problem för mindre företag och hämmar jobbtillväxten.

I många internationella jämförelser är Sverige det land där sjukfrånvaron är högst. Den föregående mandatperioden har därför präglats av en diskussion kring hur det problemet ska tacklas. Det är dock beklagligt att frågan om den kortare sjukfrånvaron, den så kallade sjuklöneperioden har lyst med sin frånvaro.

Sjuklöneperioden omfattar de fjorton första dagarna som en arbetstagare har nedsatt arbetsförmåga på grund av sjukdom. Arbetstagaren har en självrisk i form av karens. Därefter uppgår sjuklönen till 80 procent av anställningsförmånerna fram till dag 14. Under lång tid har ingen vetat hur mycket sjuklöneansvaret verkligen kostat arbetsgivare.

Medarbetare är ofta ett företags viktigaste resurs. Därför är sjukfrånvaro bland det mest kostsamma som kan drabba ett företag, särskilt de mindre. En enskild medarbetares frånvaro kan innebära ett betydande produktionsbortfall eller kräva vikarierande personal till hög kostnad för företaget. Till det ska läggas sjuklöneansvaret.

För att ersätta höga kostnader för sjuklön infördes 2015 ett nytt så kallat högkostnadsskydd för arbetsgivare, där Försäkringskassan årligen betalar ut cirka 900 miljoner kronor till i ersättning. Det är ett försök att minska de mindre företagens kostnader som sjuklöneansvaret medför, men ersättningen motsvarar endast en bråkdel av arbetsgivarnas faktiska kostnader på 21,5 miljarder kronor.

De minsta företagen med lönesummor upp till 3 miljoner kronor fick i genomsnitt tillbaka 55 procent av sin totala rapporterade sjuklönekostnad. Det utgör ett välkommet tillskott, men är otillräckligt då det fortfarande innebär att stora summor har betalats ut i sjuklön utan motprestation i utfört arbete hos företagen.

För att addera till företagens besvär med höga kostnader under sjuklöneperioden är det provocerande att sjuklöneansvaret omfattar sjukfrånvaro som orsakats till följd av medarbetares beteende eller aktiviteter under fritiden. Skador efter bergsklättring eller skidåkning ger rätt till sjuklön från arbetsgivaren, liksom skönhetsoperationer som bröstförstoring eller ansiktslyftning som inte varit medicinskt motiverade.

Det är därför inte konstigt att två av tre företagare upplever sjuklöneansvaret som negativt. Dessutom uppger sex av tio företagare att ersättningen för höga sjuklönekostnader är otillräcklig. Hälften av alla företagare uppger även att sjuklöneansvaret påverkar deras benägenhet att anställa personal negativt, och bland de som vill anställa är motsvarande andel två av tre.

Sjuklöneansvaret utgör ett hinder för fler och växande företag. Därför bör ersättningen för höga sjuklönekostnader höjas så att de mindre företagen, med lönekostnader på upp till 3 miljoner kronor, får ersättning på 100 procent av sjuklönekostnaderna. På sikt bör även de nödvändiga politiska stegen tas för att slopa företagens sjuklöneansvar helt och hållet.

Företag ska betala för utfört arbete, inget annat. Allt annat är att föra över statens och individens ansvar på företagen.

Erik Ageberg, socialförsäkringsexpert, Företagarna

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Dela artikeln:

Nyhetsbreven som ger dig bäst koll på samhället

Välj nyhetsbrev