onsdag27 september

Kontakt

Annonsera

E-tidning

Sök

Starta din prenumeration

Prenumerera

Debatt

Slopa anslutningskostnaderna för havsbaserad vindkraft

Havsbaserad vindkraft kommer att kunna leverera stora kvantiteter el inom rimlig tid och vara en del av lösningen när det gäller behovet av ny elproduktion i Skåne och södra Sverige. För att det ska kunna ske måste regeringen agera, replikerar Svensk Vindenergis styrelseordförande Linda Burenius.

Publicerad: 2 oktober 2020, 10:55

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

”Vindkraften måste öka om Sverige ska nå klimatmålen genom elektrifiering av industrier och transporter, samtidigt som vi bibehåller konkurrenskraftiga elpriser jämfört med andra länder.” Foto: Emma Grimberg/Mostphotos


Ämnen i artikeln:

ElproduktionEnergiVindkraftEnergipolitikElnät

I en debattartikel i Dagens Samhälle varnar regionråden i Region Skåne Anna Jähnke (M) och Louise Eklund (L) för att den låga elproduktionskapaciteten i södra Sverige skapat både elbrist och extrema prisnivåer.

Regionråden efterlyser ny lokal elproduktion, kopplat till att kärnkraftsreaktorer läggs ned, närmast en reaktor i Ringhals vid årsskiftet.

Branchorganisationen Svensk Vindenergi instämmer helt i Jähnkes och Eklund analys när det gäller behovet av ny elproduktion i Skåne och södra Sverige. Havsbaserad vindkraft kommer att kunna leverera stora kvantiteter el inom rimlig tid och vara en del av lösningen. Regeringen bör därför agera för att havsbaserad vindkraft ska kunna byggas ut och stärka elförsörjningen i Sydsverige.

Regeringen bör:

slopa anslutningskostnaderna till stamnätet för havsbaserad vindkraft. Energilandskapet har ändrats sedan Socialdemokraterna, Miljöpartiet, Moderaterna, Kristdemokraterna och Centerpartiet slöt energiöverenskommelsen 2016. Behovet av förnybar el och överföringskapacitet har skärpts, liksom kravet på klimatomställningstakt. Att infria utfästelsen om slopade anslutningskostnader är nödvändigt för att behålla förtroendet bland investerarna, som bekostar byggnationen av ny elproduktion. Slopandet skapar mer likvärdiga villkor med andra länder runt Östersjön så att havsbaserad vindkraft också kan byggas i Sverige,
instruera Svenska kraftnät att bygga framtidens elnätsinfrastruktur med god framförhållning. I dag begränsas utvecklingen av elnätet och förnyelsetakten är låg, medan kraven på framtidens elsystem ökar enormt snabbt. Ny elproduktion, nya tjänster och digitalisering knackar på dörren. Proaktiv nätplanering är nyckeln, 
effektivisera tillståndsprocesserna och vikta klimatnyttan tyngre. Riksdagen måste ändra miljöbalken så att klimatnyttan väger tyngre i tillståndsprövningen. Dessutom måste tillståndsprocesserna samlas och effektiviseras i enlighet med förnybarhetsdirektivet. Både ny elproduktion och nätutbyggnaden är beroende av detta.

Vindkraften måste öka om Sverige ska nå klimatmålen genom elektrifiering av industrier och transporter, samtidigt som vi bibehåller konkurrenskraftiga elpriser jämfört med andra länder. Energiintensiva industrier och serverhallar väljer i dag att etablera sig i Sverige på grund av tillgången till förnybar el.

Havsbaserad vindkraft är en storskalig, beprövad och effektiv teknik som kan leverera påtaglig klimatnytta inom rimlig tid. Samtidigt skapas det nya jobb. Sverige har goda förutsättningar för havsbaserad vindkraft, samtidigt som utbyggnaden kan lätta trycket på flaskhalsarna i stamnätet.

Men det räcker inte med goda argument. Det krävs också konkreta beslut: Anslutningskostnaderna för havsbaserad vindkraft måste slopas, nätet uppgraderas, tillståndsprocesserna moderniseras och klimatnyttan väga tyngre.

Linda Burenius, styrelseordförande i Svensk Vindenergi

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Dela artikeln:

Nyhetsbreven som ger dig bäst koll på samhället

Välj nyhetsbrev