onsdag7 juni

Kontakt

Annonsera

E-tidning

Sök

Starta din prenumeration

Prenumerera

Debatt

”Skydda våra äldre – reformera den kommunala sjukvården"

Samhällets uppgift är att skydda befolkningen mot kriser och varje familjemedlem är betydelsefull. För att skydda samhällets äldre mot framtida pandemier krävs en hållbar kommunal sjukvårdsreform enligt ädelreformens intentioner, skriver de miljöpartistiska språkrören för Gröna seniorer riks och Gröna seniorer Skåne.

Publicerad: 14 augusti 2020, 03:20

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

”Pandemin bör vara den väckarklocka som äntligen ökar äldreomsorgens resurser”, skriver språkrören för Gröna seniorer. Foto: Børge Sandnes/Colourbox


Ämnen i artikeln:

Kommunala läkareKommunerMiljöpartietÄldresjukvårdÄldrevård

Miljöpartiets anser att samhället ska finnas när det behövs. Pandemin bör vara den väckarklocka som äntligen ökar äldreomsorgens resurser. Äldreomsorgens andel av kommunernas totala driftskostnader har sjunkit från 21,4 procent under år 2002 till 18,4 procent år 2018. Det är en minskning med 3 procentenheter. I dagens samhällssystem tenderar ekonomi och marknadskrafter att prioriteras före människoliv, detta måste vändas.   Under ädelreformen, 1992, lämnade landstingen över sjukvårdsansvaret, upp till läkarnivå, till kommunerna. En helhet kring äldre personers sociala och medicinska behov skulle skapas, därmed flyttades sjukhemmen och sjukvården i hemmet över till kommunerna, även sjuksköterskor, arbetsterapeuter och sjukgymnaster gick med över till kommunen. ädelreformen utvärderades efter tio år och reformen år i dag genomförd i alla kommuner utom i Stockholms län. Men har det blivit bättre?

Många sköra äldre bor i dag på vårdboende, men endast en del av cheferna har sjukvårdskompetens. Statliga satsningar har genomförts som den “Nationella värdegrunden för äldre”, men inte inom sjukvårdsområdet. Nu har Inspektionen för vård och omsorg (IVO) efter tillsyner konstaterat att det nära ledarskapet har en stor betydelse, och även för en begränsning av smittspridningen.

Personalkontinuiteten inom äldreomsorgen är alldeles för låg. Enligt Socialstyrelsen var sjukfrånvaron cirka 20 dagar per anställd under 2017, och enligt Sveriges Kommuner och Regioner låg andelen timanställda under 2019 på 23 procent. Detta kan leda en lägre kvalitet, försämrad arbetsmiljö och förhöjd smittorisk.  Nu i juni utlyste regeringen Äldreomsorgslyftet, ett statsbidrag som ska täcka kommunernas personalkostnader för vårdbiträdes- eller undersköterskeutbildning under åren 2020 – 2021. Det är en bra satsning, men precis som Omvårdnadslyftet under perioden 2011 – 2014 saknas en långsiktigt hållbar planering. Det saknas också en satsning på äldreomsorgens chefer.    Miljöpartiets Gröna seniorer vill se en hållbar kommunal sjukvårdsreform enligt ädelreformens intentioner som ett skydd för samhällets äldre befolkning genom att:

Införa en hälso- och sjukvårdsminister – socialministern har ett gigantiskt ansvarsområde. Ett ökat fokus på den kommunala sjukvården med en balans mellan de sociala och de medicinska frågorna kräver ett införande av en hälso- och sjukvårdsminister. 
Satsa på äldreomsorgens chefer – en omställning kräver rimliga arbetsvillkor tillsammans med en kompetenssatsning inom förslagsvis vårdhygien och läran om sjukdomar hos äldre. 
Öka personalkontinuiteten på vårdboende och inom hemtjänst – vi vill se ett direktiv om en hög personalkontinuitet inom äldreomsorgen för en god vårdkvalitet med fler trygga anställningar och bättre arbetsvillkor.
Ge kommunerna ett kontinuerliga utbildningsstöd – statsbidrag för utbildningssatsningar till äldreomsorgen bör vara återkomma regelbundet och lysas ut i god tid.
Inför Jämlika kvalitets- och kompetenskrav på kommunala och privata äldreboenden – ge Inspektionen för vård och omsorg, IVO i uppdrag att godkänna även kommunala vårdboenden.
Satsa på den kommunala sjukvården – öka andelen sjuksköterskor och rehabpersonal för en trygg och säker sjukvård med förebyggande insatser och rehabilitering i hemmet.

En omställning av äldreomsorgen kräver mer än bara resurser, vi behöver satsa på det vi har och genomföra en hållbar kommunal sjukvårdsreform.

Eva Bovin, språkrör Gröna seniorer riks (MP)

Per Gahrton, språkrör Gröna seniorer riks (MP)

Lena Östholm Munkberg, språkrör Gröna seniorer Skåne (MP)

Ove Johansson, språkrör Gröna seniorer Skåne (MP)

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Dela artikeln:

Nyhetsbreven som ger dig bäst koll på samhället

Välj nyhetsbrev