måndag30 januari

Kontakt

Annonsera

E-tidning

Sök

Starta din prenumeration

Prenumerera

Debatt

Skrotad trygghet hårt slag mot hela Göteborg

Välfärdsarbetare behöver mer, inte mindre, trygghet på jobbet. Genom att satsa på omplacering och omställning kan vi både behålla och förstärka kompetensen i välfärden. De borgerliga partiernas ambition att försämra nuvarande anställningstrygghet för de kommunanställda är skadlig för Göteborgs Stad, skriver Ann-Sofie Hermansson (S).

Publicerad: 28 januari 2019, 04:00

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Låt anställningstryggheten vara i Göteborg, vädjar Ann-Sofie Hermansson (S).

Foto: Lisa Nylén


Ämnen i artikeln:

AnställningstrygghetGöteborgKommunerVälfärdRekryteringFackföreningar

Kompetensförsörjningen utgör en akut fråga för Sveriges kommuner. En hållbar bemanning i välfärden är själva nyckeln till att leverera den högkvalitativa samhällsservice som medborgarna förväntar sig. Göteborg utgör inget undantag. Fram till 2027 behöver Göteborgs Stad, enligt aktuella kalkyler, rekrytera 42 000 nya medarbetare: 26 100 till följd av extern rörlighet, 9 100 på grund av pensionsavgångar samt 6 900 för att möta den demografiska utvecklingen och det ökade välfärdsbehovet.

För att kunna möta denna svåra utmaning behöver staden agera både aktivt och proaktivt i arbetet med att rekrytera och behålla personal. Attraktiviteten är avgörande. Det handlar inte minst om att utvecklas som en ansvarstagande arbetsgivare som säkrar schyssta villkor och positiva personliga förutsättningar i en mycket stor organisation. I detta är den särskilt starka anställningstryggheten en viktig pusselbit.

Denna anställningstrygghet innebär att Göteborgs Stad inte säger upp personal vid övertalighet eller arbetsbrist. Åtagandet är i stället att samtliga medarbetare i sådana situationer, när en tjänst eller en arbetsplats tar bort, ska erbjudas ett annat jobb. Första steget är att undersöka möjligheterna till omplacering inom den egna förvaltningen. Andra steget är att söka efter lämpliga tjänster inom hela den kommunala verksamheten. Inom en organisation med omkring 55 000 anställda är möjligheterna stora. Det ska noteras att denna konstruktion gäller just övertalighet och arbetsbrist. Den är inte tillämplig i andra situationer. Den som är olämplig för sin tjänst av individuella skäl kan, precis som i övrigt på arbetsmarknaden, få sluta.

Den särskilda anställningstryggheten är en smart och modern lösning som såväl arbetsgivar- som arbetstagarsidan tjänar på. Samtidigt som välfärdsarbetarna slipper en riskfaktor i sina arbetsliv, vilket är nyttigt och värdefullt, ger konstruktionen bättre möjligheter för Göteborgs Stad att attrahera och behålla personal. Detta främjar i sin tur den stabilitet och det engagemang i organisationen som är så avgörande för att säkra kvaliteten i välfärden.    

Sedan årsskiftet styrs Göteborg av en historiskt svag konstellation: Fyra borgerliga partier som gemensamt inte samlar mer än 29 procent av göteborgarnas röster. Man kunde ha förväntat sig att ett så smalt styre skulle agera inkluderande och ödmjukt. I stället har man med starkt ideologiska glasögon gett sig ut på en negativ offensiv i välfärdsfrågorna. Nu vill man, utan att ha fört ordentliga samtal med fackförbund eller andra partier, riva upp den särskilda anställningstryggheten.

Argumenten är påfallande svaga. Man kallar denna anställningstrygghet ”farlig” och ”förlegad”. Det talas i svepande ordalag om den skulle förorsaka inlåsningseffekter och passivitet. Men i en så stor organisation med ett så omfattande rekryteringsbehov är invändningarna i sak knappast relevanta. Det finns berättigad kritik från fackligt håll mot att omplaceringarna ibland inte går så smidigt som de borde och att organisationen som helhet inte utnyttjas i tillräckligt hög grad. Det prövar vi nu att åtgärda med en mer effektiv omplaceringsmekanism.

Att skrota den särskilda anställningstryggheten vore ett hårt slag mot de tiotusentals medarbetare som varje dag, natt och helg levererar göteborgarnas välfärd. Det skulle också på ett allvarligt sätt sänka Göteborgs Stads attraktivitet som arbetsgivare. Vi säger därför blankt nej och uppmanar samtidigt det lövtunna borgerliga styret att tänka om. Låt anställningstryggheten vara!

Ann-Sofie Hermansson, oppositionsråd och gruppledare (S) Göteborg

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Dela artikeln:

Nyhetsbreven som ger dig bäst koll på samhället

Välj nyhetsbrev