Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Debatt

Skrota förslag om ny elhandelsmodell

Tiden har sprungit förbi den sedan länge planerade nya modellen för elhandel. Den kommer inte att nå sitt syfte utan riskerar att bli ett hinder för utveckling, anser två ledande västsvenska politiker.

Publicerad: 2 juni 2020, 17:00

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Den så kallade elhandlarcentriska modellen riskerar att bli ett hinder för utveckling och reformen bör skrotas, anser Jana Nilsson (S), vice kso i Varberg och Lars Holmin (M), regionråd i Västra Götaland.

Foto: AG-PHOTOS/Colourbox


Ämnen i artikeln:

ElproduktionElproduktionSKREnergi

Sverige står inför många utmaningar de kommande åren. En av dem är att klara utbyggnaden av elnätet. Lokalt och regionalt ansvarar i hög grad kommunala energibolag för dessa elnät. För att klara nödvändiga investeringar i denna så viktiga infrastruktur måste de få långsiktigt hållbara besked om hur elmarknaden ska fungera i framtiden.

För ett tiotal år sedan påbörjades ett arbete med att ta fram ett system med en så kallad elhandlarcentrisk modell för den nordiska elmarknaden tillsammans med våra grannländer. Tanken var att göra det enklare för kunderna genom att införa en faktura i stället för två. Samtidigt skulle de så kallade anvisningsavtalen tas bort. Dessa avtal anvisas automatiskt av elhandelsbolagen till de kunder som inte själva valt leverantör.

Arbetet med att förbereda för den nya modellen startades, men våra grannländer insåg redan efter några år att modellen inte gav förväntat resultat och beslutade därför att avsluta arbetet och i stället införa egna system.

Efter långt utredande kan vi konstatera att tiden har sprungit förbi syftet med reformen. Bland annat har de oönskade anvisningsavtalen blivit betydligt färre. Digitaliseringen har ökat möjligheten att kontrollera sin elförbrukning och att enkelt betala fakturorna. Allt fler konsumenter blir producenter och startar lokal mikroproduktion. De producerar el för egen konsumtion och skickar samtidigt ut sin överproduktion på elnätet. Energiskatteansvaret har flyttats från elhandlarna till nätföretagen och en ny mätarreform har införts. Behoven av direkta kontakter mellan elnätsföretag och kunder blir allt större, inte mindre.

Mot denna bakgrund är det högst osannolikt att modellen når syftet att säkerställa att de privata elkonsumenterna garanteras ett enkelt, valbart, tryggt, säkert och konkurrenskraftigt system för framtiden. Resultatet riskerar i stället att försvåra och hindra den utveckling och de investeringar vi ser är helt nödvändiga.

Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) tog vid sin kongress i höstas ställning mot modellen och konstaterar att ett nytt mellanled ökar kostnader och avstånd mellan slutkund och nätföretag samt inte tar hänsyn till ny teknik och ökade krav på datasäkerhet.

Det är uppenbart att verkligheten har sprungit förbi behovet av denna reform, och därför bör förslaget skrotas.

Jana Nilsson (S), vice kommunstyrelseordförande i Varberg

Lars Holmin (M), Regionråd i Västra Götaland

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Dela artikeln:

Nyhetsbreven som ger dig bäst koll på samhället

Välj nyhetsbrev