tisdag7 februari

Kontakt

Annonsera

E-tidning

Sök

Starta din prenumeration

Prenumerera

Debatt

SKR: Vårda och värna det kommunala självstyret

En tydlig och tillitsfull stat i nära samverkan med ett starkt och ansvarstagande kommunalt självstyre är vägen framåt i en fungerande lokal och regional demokrati, skriver SKR:s ordförande Anders Knape.

Publicerad: 24 september 2020, 03:05

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

”Det är dags att på allvar ta tillvara den kommunala självstyrelsens potential,” skriver Anders Knape.

Foto: Hans Alm/SKR


Ämnen i artikeln:

Kommunalt självstyreSKRKommunerRegionerVälfärd

Den svenska modellen med flernivåstyre och en stark, grundlagsskyddad kommunal och regional självstyrelse har byggt vårt land och vår välfärd. Den har skapat engagemang och alltid utgått från medborgarnas behov och andra lokala förutsättningar.

Samtidigt utgår huvuddelen av kommunsektorns verksamheter från nationella uppdrag och är därmed föremål för en mer eller mindre omfattande statlig reglering. Vi har ett kontrakt, där staten erbjuder kommuner och regioner handlingsutrymme och i gengäld förväntar att de tar ansvar för välfärd, samhällsutveckling och demokrati. Vår modell behöver vårdas och utvecklas för att följa sin samtid och i varje ny tid bidra till att välfärden håller god kvalitet och möter medborgarnas behov.

Under de senaste decennierna är det ett faktum att den samlade statliga styrningen av kommuner och regioner har ökat i omfång, komplexitet och detaljeringsgrad. Parallellt med den tilltagande styrningen höjs allt fler röster för en ökad centralisering och även krav på ett statligt huvudmannaskap för exempelvis hälso- och sjukvård, äldreomsorg och skola. Dessa röster tycks dessutom ha hittat förnyad kraft i den pågående pandemin, men har glömt bort minst tre saker i resonemanget:

För det första är modellen med starka kommuner och regioner grunden i en fungerande lokal och regional demokrati. Frågor i medborgarnas vardag avgörs nära de som berörs och av beslutsfattare med lokal och regional förankring. Verksamheter kan utformas utifrån lokala förutsättningar och prioriteringar kan utgå från människors önskemål och behov. 310 beslutande församlingar ger chans att pröva olika lösningar och fungerar som en garant mot likriktning och maktkoncentration.

För det andra har 100 nya eller förändrade lagar och förordningar med stor påverkan på kommuner och regioner börjat gälla under de senaste åren. 165 riktade statsbidrag medför administrativt merarbete och hindrar den långsiktiga planeringen. Drygt 50 olika statliga myndigheter utövar styrning över kommunala verksamheter, ibland inom samma politikområde. Styrningen påverkar inte bara vad kommuner och regioner ska göra utan även hur. Ibland leder styrsignalerna till målkonflikter.

För det tredje ska många av välfärdens utmaningar hanteras lokalt – i en kommun, på ett äldreboende eller i ett klassrum. Här kan statliga insatser vara ett stöd, men utan kapacitet och handlingsutrymme hos kommunens medarbetare i mötet med medborgaren har centrala budskap ringa värde.

Även Riksrevisionen och Statskontoret har gång på gång pekat på ineffektiviteten i att staten styr på detaljnivå. Vi ser att ett perspektivskifte behövs. Det är dags att på allvar ta tillvara den kommunala självstyrelsens potential.

För att utveckla vår framgångsrika samhällsmodell behöver staten fokusera på fyra centrala områden:

Se till att den statliga styrningen baseras på tillit och färre riktade statsbidrag. Fokus bör vara på nationella mål, övergripande riktlinjer och ökade generella statsbidrag, som tydliggör uppdrag, men samtidigt på utrymme för variationer utifrån lokala och regionala behov.
Fortsätt utveckla samverkan med kommuner och regioner på de sätt som görs under bekämpningen av pandemin. Staten behöver investera i att forskning och praktiska erfarenheter från de kommunala verksamheterna kan utvecklas och att bästa möjliga kunskap används.
Sjösätt frikommunförsöket – fortsätt inte utreda. När enskilda kommuner och regioner ges dispens från viss statlig detaljstyrning som förhindrar effektiva lösningar lär vi oss hur välfärden kan bli ännu bättre.
Ge kommuner och regioner likvärdiga förutsättningar genom ekonomisk utjämning samt långsiktiga och nationella satsningar på kompetensförsörjning och digitalisering.

En tydlig och tillitsfull stat i nära samverkan med en ansvarstagande kommunal självstyrelse är vägen framåt. Det bör vara en lärdom av pandemin för en god välfärd även i framtiden.

Anders Knape, ordförande (M), Sveriges Kommuner och Regioner (SKR)

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Dela artikeln:

Nyhetsbreven som ger dig bäst koll på samhället

Välj nyhetsbrev