onsdag27 september

Kontakt

Annonsera

E-tidning

Sök

Starta din prenumeration

Prenumerera

Debatt

Skollagen har inget undantag för små skolor

Skolan ska vara likvärdig för alla elever oavsett var eleven bor eller vilken skola eleven går i. Även en liten huvudman måste ha tillräcklig kapacitet att för att ge sina elever allt det skollagen kräver, replikerar Tommy Lagergren, biträdande generaldirektör för Skolinspektionen.

Publicerad: 22 maj 2019, 13:11

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Att förstå skolans och professionens perspektiv får inte innebära ett minskat fokus på att värna elevens rätt och förstå elevens perspektiv, skriver Tommy Lagergren. Foto: Børge Sandnes / Colourbox


Ämnen i artikeln:

SkollagTillsyn av skolorSkolinspektionenEleverBarn

Replik. Kjell Blomster skriver i en debattartikel i Dagens samhälle att Skolinspektionen inte förstår sig på verkligheten för små skolor, utan förväntar sig att de ska ha samma kapacitet som skolor med 500 elever.

Det stämmer att alla skolor i Sverige, oavsett storlek, ska utgå från samma lagstiftning. Lagen gäller lika för alla huvudmän. Skolinspektionens uppgift är att arbeta för att alla skolor ska vara en plats där alla barn och elever får lika rätt till god utbildning och kunskaper i en stimulerande miljö. Detta oberoende av vilken skola eleven går i.

Skollagen anger vad eleverna har rätt till och är självfallet Skolinspektionens utgångspunkt när vi granskar en skola. I vårt arbete är rättssäkerhet viktig och att elever får den utbildning de har rätt till. Vi har dock inte som artikelförfattaren hävdar ett ensidigt juridiskt fokus. Skolinspektionen gör alltmer kvalitetsgranskning i syfte att ge skolor återkoppling att utvecklas än längre.

Kjell Blomster hävdar också att skolinspektörer oftast är jurister. Det stämmer inte, hos oss arbetar flera olika yrkesgrupper varav jurister är en. Vi har dessutom bland annat pedagoger, lärare, rektorer och samhällsvetare, alla med stora och olika kunskaper inom skolsektorn.

Vi är väl medvetna om de svårigheter som finns inom skolan med bland annat lärarbrist, varierande kapacitet hos ansvariga, ekonomiskt ansvarstagande samt alla möten med både vårdnadshavare, elever och lärare. Men att förstå skolans och professionens perspektiv får dock inte innebära ett minskat fokus på att värna elevens rätt och förstå elevens perspektiv.

En av våra främsta uppgifter är att bidra till en stärkt likvärdighet i svensk skola. Vi ser tydligt att skillnaderna mellan elevers resultat har ökat och det är allvarligt. Därför arbetar vi varje dag med att stärka likvärdigheten.

Skolan ska vara likvärdig för alla elever oavsett var eleven bor eller vilken skola eleven går i. Vi är inte emot vare sig små eller stora skolor. Lagstiftningen sätter inte någon gräns för hur liten en skola får vara. Däremot är det tydligt att även en liten huvudman måste ha tillräcklig kapacitet för att ge sina elever allt det skollagen kräver. Att starta och driva en skola är därför en grannlaga uppgift.

Vårt arbete handlar om att säkerställa att eleverna får den utbildning de har rätt till. Det gör vi genom att granska skolan och huvudmannen och vi ställer krav när något behöver utvecklas eller rättas till enligt skollagen.

Vi arbetar hårt för att vår granskning ska hjälpa skolor att utvecklas och vi ser att inspektion leder till förbättring. De allra flesta skolor rättar till de brister vi pekar på, och får på det sättet en tydlig skjuts i sitt eget förbättringsarbete.

Vår bild är att de flesta skolor, både stora och små skolor, sköts som det är tänkt och många gör det dessutom på ett föredömligt sätt, trots olika förutsättningar.

Tommy Lagergren, biträdande generaldirektör för Skolinspektionen

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Dela artikeln:

Nyhetsbreven som ger dig bäst koll på samhället

Välj nyhetsbrev