fredag3 februari

Kontakt

Annonsera

E-tidning

Sök

Starta din prenumeration

Prenumerera

Debatt

Skolbesparingarna kräver att staten kliver fram

Regeringen borde tillsätta ett nationellt skolpolitiskt råd som kan bli en naturlig instans för dialog kring förslag, utredningar och satsningar på skolområdet, skriver Johanna Jaara Åstrand, förbundsordförande Lärarförbundet.

Publicerad: 2 juli 2019, 08:56

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Foto: Lärarförbundet


Ämnen i artikeln:

LärareLärarförbundetRegeringenLärarbrist

I år och de närmast kommande åren genomför många kommuner betydande besparingar på skolområdet till följd av minskade skatteintäkter. Det sker i ett läge då skolan och förskolan är i intensivt behov av mer resurser, för att kunna minska lärare och skolledares arbetsbelastning och för att ge barn och elever det stöd som de behöver. Lärarförbundet menar att situationen fordrar ett ökat ansvarstagande från statens sida – inte minst finansiellt.

I det här allvarliga läget blir det extra viktigt att lyssna på all den expertis som den svenska lärarkåren besitter. Skolpolitiken skulle behöva utformas i dialog mellan staten, arbetsgivarna och oss i lärarprofessionen. Men idag saknas en struktur för hur den dialogen ska fungera och för att staten ska kunna öka sitt övergripande ansvarstagande för skolan.

Därför borde regeringen tillsätta ett nationellt skolpolitiskt råd med företrädare för, regeringen och de partier som ingår i budgetsamarbetet, för de fackliga organisationerna för lärare och skolledare samt för arbetsgivarorganisationerna. Skolpolitiska rådet blir då en naturlig instans för dialog kring förslag, utredningar och satsningar. Till rådet behöver också knytas företrädare för högre utbildning och forskning.

Politiken måste vara långsiktig och bygga på breda parlamentariska överenskommelser. Kopplat till Skolpolitiska rådet behöver finnas en parlamentarisk grupp som inkluderar riksdagens samtliga partier. Partistrategerna behöver kliva tillbaka och släppa fram de kompromissvilliga och eftertänksamma utbildningspolitikerna.

Något som rådet måste lägga särskilt stor kraft på är kompetensförsörjningen och den stora lärarbristen. Det saknas idag 65 000 lärare och SKL har beräknat ett behov av 187 000 nya utbildade lärare fram till 2031. Det är en, minst sagt, betydande utmaning. Vissa politiska steg har tagits, men mer måste göras och det kommer inte att gå om våra politiker inte satsar på skolan.

Skolpolitiken måste ha som ledstjärna att öka läraryrkets attraktivitet genom bra anställningsvillkor och en rimlig arbetsbelastning. En politik som inte ser lärarbristens grundorsaker kommer inte att lyckas med vare sig målet om bättre kunskapsresultat eller ökad likvärdighet.

Sverige har under två decennier gått från att ha en väldigt likvärdig skola till att vara medelmåttig i en jämförelse med övriga OECD-länder. Skolans resurser behöver tilldelas utifrån faktiska behov och i grunden måste skolpengen reformeras. Statsbidragen behöver samordnas, minska i antal, men öka i omfattning.

En annan viktig fråga för Skolpolitiska rådet är införandet av ett nationellt professionsprogram. Lärare och skolledare behöver ett system som främjar professionell utveckling, skolutveckling och som stärker yrkets attraktivitet. Rätt utformat ger det lärare och skolledare ett stort inflytande över sin egen kompetens- och yrkesutveckling.

De allt för omfattande detaljregleringarna av läraryrket behöver också komma upp på rådets dagordning. Svensk skola måste bort från kraven på ständig mätbarhet och nya påbud som ökar arbetsbördan för lärarkåren. Skolpolitiken behöver bygga på tillit till lärarprofessionens egna ansvarstagande och kompetens.

Ser man sig om i världen finns det en sak som förenar framstående kunskapsnationer; att lärarna själva driver utvecklingen av professionen och att de står fria från påtryckningar och detaljstyrning. Helt enkelt att lärarkåren ges stor makt över vad som händer i de ­pedagogiska rummen.

Varje gång ett beslut fattas som rör utbildningspolitik måste politikerna fråga sig: Minskar det här förtroendet för lärarna? Innebär det här förslaget en onödig detaljstyrning?

Ska trenden till förbättrade kunskapsresultat som svenska elever de senaste åren uppvisat i internationella jämförelser kunna fortsätta, så krävs nya grepp som samlar alla nyckelaktörer. Bollen ligger nu hos regeringen att ta initiativ till den kraftsamling som skolan så väl behöver.

Johanna Jaara Åstrand, förbundsordförande Lärarförbundet

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Dela artikeln:

Nyhetsbreven som ger dig bäst koll på samhället

Välj nyhetsbrev