Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Debatt

Skolan ska ge alla elever en bra framtid

Nyligen har Helsingborgs elever inlett sommarlovet. Det får mig att fundera över skolans betydelse. För mig står skolan för att ge alla barn förutsättningar att bygga en bra framtid på egna meriter. Att det aldrig ska vara kön, klass eller klan som sätter gränserna. Utan bara, vad du själv vill och vad du gör, skriver kommunstyrelsens ordförande i Helsingborg Peter Danielsson (M).

Publicerad: 20 juni 2019, 08:47

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

”Tyvärr går fortfarande för många elever osedda genom stora delar av grundskolan. I värsta fall kommer insatserna först på högstadiet och då är det ofta för sent,” skriver Peter Danielsson (M).

Foto: Linda Axelsson, Bildbyrån/David Lundin, Helsingborgs stad


Ämnen i artikeln:

EleverModeraternaYrkesutbildningGymnasieutbildningGymnasiebehörighetLärare

Helsingborg hamnar på plats 19 av 290 när Lärarnas riksförbund rankar kommuner efter hur väl de lyckas med grundskolan. Skolorna i Helsingborg står starkt i många mätningar jämfört med andra kommuner, särskilt avseende elevers genomsnittliga meritvärde. Men dessvärre klarar för många elever inte grundskolan. För många elever i Helsingborg går ut nian med underkänt i ett eller flera ämnen, en del unga helsingborgare saknade till och med behörighet till ett gymnasialt yrkesprogram. Det är inte acceptabelt.

För att höja kunskapsresultaten krävs mer undervisningstid. Mer tid med skickliga lärare ökar elevernas förutsättningar att nå kunskapsmålen. Svenska elever går i tid nästan ett helt år mindre i skolan än elever i jämförbara länder. Det är inte tillräckligt. Moderaterna vill därför utöka undervisningstiden med en timme per dag med start i lågstadiet. Dessutom vill vi göra grundskolan 10-årig.

Vi behöver fler skickliga lärare. Alla kommer säkert ihåg någon lärare från er skoltid. Jag minns en historielärare. Hon kunde sitt ämne och gjorde det intressant, men hon hade också höga förväntningar, krävde att man gjorde sina läxor och följde alltid upp dem noga. Det var inte alltid så kul då, men i efterhand är det just henne som jag uppskattar och lärde mig mest av.

Lärarna har en avgörande roll för bättre kunskapsresultat. Vi ska ha höga förväntningar på dem och se till att de har goda förutsättningar att göra sitt jobb. Lärarna ska i sin tur ha höga förväntningar på sina elever och se till att ingen elev lämnas efter.

Tyvärr går fortfarande för många elever osedda genom stora delar av grundskolan. I värsta fall kommer insatserna först på högstadiet och då är det ofta för sent. Därför krävs det tidigare och tydligare uppföljning. För att tydliggöra det vill Moderaterna att betyg ska ges redan från årskurs 3.

En bra skola är en trygg skola. I Helsingborg har vi implementerat Olweusmodellen, som är en vetenskapligt baserad modell för att komma till rätta med kränkande beteende. Det har lett till minskad mobbing bland eleverna.

För att ytterligare öka studieron och tryggheten i skolan behöver lärarnas auktoritet stärkas. Barnen har rätt till en trygg arbetsmiljö utan oro för att behöva utstå hot och våld. Därför bör möjligheten att införa omdömen i ordning och uppförande utredas.

En prövning som präglat Helsingborgs skolor den senaste tiden är att antalet elever från andra länder med liten eller ingen skolbakgrund ökar. Skolan är avgörande för att de ska integreras i samhället och inte hamna i långvarigt utanförskap. Det kräver nya arbetssätt, stödjande åtgärder och krav på motprestation.

Vår utgångspunkt är att alla ska nå gymnasiebehörighet till årkurs nio. Men för de som behöver lite längre tid i skolan vill vi utöka skolplikten till 18 års ålder. Samtidigt måste vi tala klarspråk: en del elever, särskilt de som kommit till vårt land sent i grundskolan och med bristande förkunskaper, kommer få mycket svårt att nå gymnasiebehörighet även om de pluggar ytterligare tre år på grundskolenivå.

Vi vill därför inrätta en ny Yrkesskola, som ska vara öppen för alla dem som inte klarar gymnasiebehörighet, men som samtidigt vill gå vidare genom att fokusera på ett yrke. Yrkesskolan ska kombinera yrkesinlärning med baskunskaper i svenska, matematik och engelska. Yrkesskolan ska vara en garant för att fler kommer ut i arbete och ges möjlighet att stå på egna ben, i stället för att fastna i bidragsberoende.

Det är också viktigt att använda all tid som finns för att ta igen och komma ikapp med kunskapsinhämtningen. Därför arbetar Helsingborgs stad med att sommarskola.

För oss moderater ska skolan stå för möjligheter för alla. Det ska alltid vara viktigare var man är på väg, än varifrån man kommer. I Sverige ska alla ges möjlighet att prövas utifrån sin egen förmåga och egna ansträngningar ska alltid löna sig.

Peter Danielsson, 1:e vice partiordförande (M) och kommunstyrelsens ordförande i Helsingborg

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Dela artikeln:

Nyhetsbreven som ger dig bäst koll på samhället

Välj nyhetsbrev