fredag31 mars

Kontakt

Annonsera

E-tidning

Sök

Starta din prenumeration

Prenumerera

Debatt

Skolan offras på politikers nedskärningsaltare

Vi har fått nog av att våra kollegor effektiviseras bort och går sönder. Föräldrar har fått nog av att se barn bli sjuka av förskolan och skolan, skriver företrädare för Lärarupproret, Skolledarupproret och SYV-upproret, som gått samman för att genomföra skolmarschen i oktober.

Publicerad: 16 september 2019, 17:05

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Vi betalar med vår hälsa och barnen betalar med sin framtid, skriver företrädare för Lärarupproret, Skolledarupproret och SYV-upproret. Foto: lovleah /Colourbox


Ämnen i artikeln:

RektorerSkolans arbetsmiljöFörskolaLärareEleverSjukfrånvaroSjukskrivningar

Skolans personal, barn och elever offras på kommunpolitikernas nedskärningsaltare: Vi betalar med vår hälsa och barnen betalar med sin framtid.

Ingen annanstans i världen pågår en sådan nedmontering av välfärden som i Sverige. Vi som arbetar i förskolan och skolan har fått nog av effektiviseringskrav. Vi har fått nog av att våra kollegor effektiviseras bort och går sönder. Föräldrar har fått nog av att se barn bli sjuka av förskolan och skolan.

Det är ovärdigt att vi har barn som mår så psykiskt dåligt att de inte förmår sig att gå till förskolan och skolan. Det är ovärdigt att skolans medarbetare går sönder av för hög arbetsbelastning.

Förskolan är en av de skolformer som drabbas allra hårdast av nedskärningarna. Enligt Skolverkets statistik har endast 39,6 procent av personalen förskollärarexamen. I storstadsregionerna ligger snittet på 31 procent förskollärare.

Enligt Skolverkets siffror är den genomsnittliga barngruppen 15,3 barn. När vi pratar med våra kollegor i förskolan så får vi exempel på barngrupper som är på över 23 barn. Det är ett övermänskligt krav att tro att en förskollärare och två barnskötare ska kunna ge 23 stycken treåringar den undervisning, trygghet och omsorg de har rätt till. Barngrupperna i förskolan måste minska.

Huvudmän kan söka statsbidrag för minskade barngrupper och då är de, precis som i grund- och gymnasieskolan, kreativa i hur de redovisar hur de använt pengarna. De uppger att de har minskat barngruppernas storlek när de i själva verket har delat gruppen i mindre grupper under del av dagen. Det är inte att minska barngruppernas storlek. Det är att leka och trolla med siffror. Men detta nonchalerar man alltså.

Tittar man på försäkringskassans statistik över sjukskrivningstalen inom förskolan så har de ökat de senaste åren. Försäkringskassan skriver i sin rapport om sjukskrivningarna: att brister i arbetsmiljön är anledningen till att förskolans medarbetare sticker ut i statistiken.

Vi menar att den låga andelen förskollärare, de allt större barngrupperna står i direkt relation till nedskärningarna som drabbar förskolan.

När rektorer i förskolan blir tillsagda av sina huvudmän att skära ner på kostnaderna så ökar barngruppernas storlek, stöd till barnen försvinner och konsekvensen blir att personalen arbetar sig sjuka av för hög arbetsbelastning – samtidigt som barnen förlorar sin trygghet.

Under de senaste åren har resurserna till förskola och skola minskat, när huvudmännen lagt schablonmässiga effektiviseringskrav på förskolan och skolan.

Man säger inte hur det ska sparas, det undersöks inte vad som kan bli mer effektivt, utan ansvaret för att genomföra nedskärningarna hamnar hos rektor, som bedriver en verksamhet där 80 procent av budgeten går till personalkostnader.

Då ställs rektor inför valet att inte hålla budget och riskera sin anställning eller genomföra nedskärningarna och därmed försämra medarbetarnas och barnens arbetsmiljö. Vi kan inte minska resurserna och samtidigt öka kvaliteten. Det är en omöjlighet – vilket huvudmännen vet.

När huvudmännen behöver minska kostnaderna för verksamheten behöver de också berätta hur det ska ske, de behöver vara tydliga gentemot rektorerna vilken del av uppdraget som inte ska utföras. Minskade resurser måste börja leda till minskat uppdrag, inte minskad personal.

Vi representerar alla yrkeskategorier i förskolan och skolan, förskollärare, lärare, skolledare, studie- och yrkesvägledare och lärare i fritidshem. Denna gång har vi även med oss föräldrarna. Vi kräver förutsättningar för att möta alla barn där de befinner sig och vi kräver förbättrad arbetsmiljö för alla barn, elever och anställda.

Skolmarschen anordnas den 12 oktober i Stockholm och den 13 oktober i flera andra städer, bland annat Göteborg. Vi uppmanar alla förskollärare, barnskötare, lärare, elevassistenter, skolledare, studie- och yrkesvägledare, lärare i fritidshem och fritidspedagoger/fritidsledare, elevhälsopersonal samt alla föräldrar att sluta upp med oss för att säga nej till ytterligare nedskärningar i förskolan och skolan. Det räcker nu!

Alexander Skytte, Lärarupproret

Christhine Hellsten Kerslow, Lärarupproret

Lillemor Marlowe, Lärarupproret

Linnea Lindquist, Skolledarupproret

David Spak, SYV-upproret

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Dela artikeln:

Nyhetsbreven som ger dig bäst koll på samhället

Välj nyhetsbrev