Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Debatt

Skogsstyrelsen bidrar inte till ökad rättssäkerhet

Skogsstyrelsen tar allt större steg bort från en kompetent myndighetsutövning som bygger förtroende och främjar utvecklingen av skogsbruket för framtiden. Sund och lagenlig myndighetsutövning med respekt för enskildas grundläggande rättigheter ska inte behöva tvingas fram i rättssalen, slutreplikerar Magnus Norberg jurist LRF Konsult och Sven-Erik Hammar ordförande för LRF Skogsägarna.

Publicerad: 8 mars 2019, 13:28

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

”Målen som avgörs nu kan inte ge svar på vad som ska gälla om ett ersättningsanspråk framställs av någon annan i framtiden, ” skriver Magnus Norberg och Sven-Erik Hammar.

Foto: SasasDesign / Colourbox


Ämnen i artikeln:

SkogsstyrelsenRättssäkerhetErsättningsreglerDomstol

Slutreplik. Skogsstyrelsen genom Herman Sundqvist har svarat kring myndighetens agerande i målen om fjällnära skog. Skogsstyrelsen menar sig inte vare sig testa gränser eller ha synpunkter på om lagstadgad ersättning ska betalas ut till enskilda eller inte. Det sätt som staten för talan i målen tyder dock tvärtom på att myndigheterna vill hitta kryphål för att slippa betala – och att de fortsatt driver enskilda till domstol för att få sina teser prövade.

Exempel på detta är att staten hävdar olika markanvändning beroende på om ett naturreservat bildas eller avverkningstillstånd nekas. Staten har också testat att hänvisa till EU:s statsstödsregler som hinder mot att betala ersättning samt hävdat att registreringen av nyckelbiotoper orsakat den ekonomiska skadan – inte det formella beslutet att man inte får avverka. Vissa invändningar har återkallats under processens gång, medan andra lever kvar.

Som skäl för att driva processerna hänvisar Skogsstyrelsen till frågeställningar om vad som ska hända om någon senare nekas avverkningstillstånd på samma område och begär ersättning. Problemet med att använda detta som motiv för att driva processer mot enskilda skogsägare är att det handlar om hypotetiska resonemang. Målen som avgörs nu kan inte ge svar på vad som ska gälla om ett ersättningsanspråk framställs av någon annan i framtiden.

Det som avgörs nu är vilken ersättning som ska betalas för redan fattade beslut. Som mark- och miljödomstolen påtalat måste man utgå från hur de enskilda drabbas, utan att ta hänsyn till att skyddet inte är lika långtgående som andra skyddsformer eller att staten anser att det får negativa effekter för statskassan.

Skogsstyrelsen är skyldig att tillämpa lagen i ljuset av de intressen som den är avsedd att skydda. I detta ingår att respektera grundlagens egendomsskydd. Rätten till ersättning vid nekade avverkningstillstånd, liksom vid naturreservat och biotopskyddsområden, ska skydda enskilda från att ensamma bära bördan för sådana inskränkningar i brukandet av marken som staten beslutar om.

Vi har hittills inte mött någon som uppfattar att Skogsstyrelsens agerande i de här målen ökar rättssäkerheten i skogen eller förtroendet för myndigheten. Snarare upplever många skogsägare att skyddet av deras äganderätt ifrågasätts av den som har till uppgift att upprätthålla det. Skogsstyrelsen tar allt större steg bort från en kompetent myndighetsutövning som bygger förtroende och främjar utvecklingen av skogsbruket för framtiden.

Sund och lagenlig myndighetsutövning med respekt för enskildas grundläggande rättigheter ska inte behöva tvingas fram i rättssalen, den ska finnas i varje statstjänstemans agerande varje dag.

Magnus Norberg, jurist LRF Konsult

Sven-Erik Hammar, ordförande LRF Skogsägarna

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Dela artikeln:

Nyhetsbreven som ger dig bäst koll på samhället

Välj nyhetsbrev